M
E
N
U

Municipality ofSan Lucas
San Lucas Valley

1998


I
sang dapit-hapon sa isang tahimik na pamayanan. Naglalakad na pauwi ang isang binatilyo na nagpastol ng kambing. Ang kaniyang ama naman ay nasa kaniyang likuran habang hawak naman nito ang tali ng alaga nilang kalabaw. Mula sa kalayuan ay naroon at naghihintay sa kanila ang ilaw ng tahanan ng kanilang mumunting bahay. Masaya itong nakatayo sa pagbalik ng kaniyang mag-ama mula sa maghapong pagta-trabaho sa kanilang maliit na sakahan. Isa silang payak subalit masayang pamilya. Nang makarating ang mag-ama sa kanilang bahay ay nagmano ang binatilyo sa kaniyang ina. Ang haligi ng tahanan naman ay masayang sinalubong ng kaniyang kabiyak. Pumasok na silang tatlo sa kanilang maliit na tahanan.

Sa malayong dako naman ng kinatitirikan nilang bahay ay naroon ang isang bahay. Ang maganda nitong bahay ay sumasalamin sa nakakaluwag na pamumuhay ng mga nakatira rito.

Pero kung susuriing mabuti, matagal-tagal na ring hindi nalilinisan ang bahay na iyon.

Nagsusulputan na ang mga talahib sa paligid ng magandang bakod na iyon. Ang maliit na bumbilya sa harapan ng pintuan ng bahay na iyon ay kumukurap-kurap. Ang mga mamahaling puting kurtinang nasa bintana nito ay naninilaw na sa dumi. Mistulang isa itong napabayaang mumunting palasyo na kinalimutan na ng kumakalinga nito ang dati nitong ganda.

Mula sa mga nagkalat na bote ng alak at mga upos ng sigarilyo sa loob ng bahay na iyon, isang nakayapak na paa ang umuugoy sa isang rocking chair. Ang lalaking nakasandal rito ay tumatangis habang nakikinig sa turntable sa mesa malapit sa kinauupuan niya. Sa lalim ng mga mata nito mababanaag ang kawalan ng pag-asa at matinding hinapis.

Sunday is gloomy, my hours are slumberless...Dearest, the shadows I live with are numberless...Little white flowers will never awaken you...Not where the black coach of sorrow has taken you...

Ang mensahe ng kantang iyon mula sa awiting Gloomy Sunday ng singer na si Billie Holiday ay tagos sa kaniyang dibdib. Ang bawat kataga ng kantang iyon ay mistulang kutsilyong itinarak sa durog niyang puso. Ilang araw na ring ipinagluksa niya ang pagkamatay ng kaniyang pagkatao. Isinuko na niya ang lahat ng natitira pang pag-asa.

Angels have no thoughts of ever returning you...Would they be angry if I thought of joining you?...Gloomy Sunday...

Blangko ang tingin niya sa isang larawan na nasa kanyang harapan. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang tumangis sa upuan na iyon.

Gloomy is Sunday, with shadows I spend it all...My heart and I have decided to end it all...

Tila nagtatanong siya sa taong nasa larawan. Ngunit nakangiti lamang iyon sa kanya. Mistulang pinagtatawanan siya nito. Ang magandang ngiti ng babaeng naroon para sa kaniya ay isang ngiti ng pagiging makasarili. Isang ngiti ng pagtataksil. Isang ngiting kasumpa-sumpa sa nagmamay-ari nito.

Tumulo ang dugo mula sa kuko niya nang bumaon iyon sa kahoy ng rocking chair. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang isa niyang kamay ay may hawak na revolver.

Soon there'll be candles and prayers that are said I know...Let them not weep, let them know that I'm glad to go...

Ang mga yabag niya ay singlungkot ng musikang iyon na bumabalot sa nakakabinging katahimikan ng bahay na iyon.

Tinungo niya ang kusina at nakita roon ang isang batang babae na naghuhugas ng pinggan malapit sa kaniyang kinatatayuan. Nakatulala ang lalaki na itinutok sa paslit na iyon ang baril.

Death is no dream, for in death I'm caressin' you...With the last breath of my soul, I'll be blessin' you...Gloomy Sunday...

Isang malakas na putok at nagbagsakan ang mga pinggan pati na ang katawan ng batang babae na humahawak sa mga iyon.

Nakarinig siya ng mga pag-iyak mula sa kuwarto malapit sa kanyang likuran.

Muli siyang lumakad. Tinungo niya ang kuwartong iyon. Hindi niya alintana ang mga piraso ng bubog na sumusugat sa kaniyang paa.

Dreaming, I was only dreaming...I wake and I find you asleep in the deep of my heart here...

Tumayo siya sa nakabukas na pintuan ng kuwarto. Wala ng tao roon. Nakarinig siya ng yabag sa gilid ng kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang pitong-taong gulang na lalaki, sa likod nito nagtatago ang isang takot na takot na limang taong gulang na babae. Umiiyak ang batang lalaki sa kanya...nagmamakaawa ito.

Iniangat niya ang revolver sa kanila. Mabilis na kinarga ng paslit ang kapatid nitong babae. Tumakbo siyang palayo sa kanyang ama. Sinundan ng lalaki ang batang paslit. Nagkukulay pula ang sahig na kaniyang pinaglakaran mula sa dumudugo niyang paa.

Walang emosyon niyang binaril ang anak, tumama iyon sa isang babasaging vase at sumambulat iyon malapit sa bata. Narinig niya ang pag-iyak ng anak niyang babae na bitbit ng tumatakbo pa ring kuya nito. Nakikita ng lalaki ang tila pagmamakaawa ng mga ito sa kanya. Pinaputukan niya ulit ang mga anak at tumama naman iyon sa piano malapit sa batang lalaki. Nanginginig na binuksan ng anak niyang lalaki ang pintong papunta sa labasan. Naka-kandado iyon. Umiiyak itong bumalik at mabilis na dumaan sa kanyang harapan habang karga pa rin nito ang mahal nitong kapatid. Tumakbo ito pabalik sa kanilang salas kung saan naroon ang rocking chair.

Darling I hope that my dream never haunted you...

Naabutan niya sila roon sa sulok. Takot na takot at umiiyak ang batang lalaki, yakap nito ng mahigpit ang nakababatang kapatid. Sumisigaw ito at nagmamakaawa sa kaniya subalit manhid ang tainga ng kanilang ama. Ang puso nito ay namatay na mula sa araw na iyon.

Tumalikod ang batang lalaki sa ama nito at buong higpit na niyakap ang kapatid, pinrotektahan nya ang kapatid na babae sa sasapitin nilang kapahamakan sa kamay ng kanilang amang nawalan na ng bait. Sa ilalim ng larawan na iyon ng kanilang ina ay bumagsak sa sahig ang dalawang paslit mula sa dalawang putok ng baril.

Tumalsik ang mga dugo nila sa mga mata ng kanilang nakatulalang ama. Tumulo ang luha sa kanilang ama kasama ng mga dugong iyon...At itinutok naman nito ang baril sa sarili niyang sintido.

My heart is tellin' you how much I wanted you...

Sumambulat ang dugo sa larawan na iyon kasabay ng pagbagsak ng katawan ng lalaki.

...Gloomy Sunday.

.

.

.

Sunday is gloomy, my hours are slumberless...Dearest, the shadows I live with are numberless...


At ang automatic na pag-play muli ng turn-table na iyon sa lamesa ang muling bumalot sa nakakabinging katahimikan ng bahay na iyon.

___________________________________________________________________________Les Bachelorette's Place

Valley Orchid Boulevard

2013

Pumasok sa isang sikat na bar si Dra. Anita Ricafort. Isa iyong exclusive club para sa mga taong nabibilang sa high-society na kagaya niya. Nakipagbeso-beso siya sa isang sikat na aktres na naroon. Kinamayan naman siya ng isang world-class celebrity athlete. Si Anita ay isang sikat na cosmetic surgeon. Siya ang may-ari ng isang tanyag na ospital na kilala sa cosmetic at plastic surgery na rekomendado ng mga celebrities.

Sa edad nitong kwarenta'y otso ay seksi at mukhang bata pa rin ang multi-millionaire na ginang. Mapagkakamalan siyang nasa 20's lang kung titingnang mabuti. Ang magandang kurbada niya ay bumabagay sa suot niyang black night gown at kumikinang na high-heels na nababalutan ng mga Swarovski crystals.

Nagkikislapan din sa gabing iyon ang suot niyang set ng Mikimoto gold & pearl jewelries sa modernong lighting effects at dancing lights ng modernong bar.

Naglakad siya sa gilid ng dance floor. May paghangang tiningnan siya ng isang batang businessman na may kasayaw na isang socialite na babae. Nginitian siya ni Anita at nagpatuloy na naglakad. Umupo siya sa isang makintab na stool sa tapat ng lalaking bartender.

"Good Evening, Madame Ricafort. It's a pleasure to serve you. Anything you like?" sabi sa kanya ng mestizong bartender.

"Pink Lady, please." sagot ng doktora sa bartender.

Tiningnan niya ang oras sa relo niyang Bulgari. Nilingon nya ang paligid at tiningnan ang mga taong nasa loob. May ilang socialites na masayang umiinom sa kani-kanilang mga lamesa. May ilang magkapareha naman na sweet na nag-uusap sa madilim na sulok ng bar. Ilan sa mga ito ay nakita niyang naghahalikan. Marami-rami na rin ang sumasayaw sa dancefloor habang umiindak sa modernong house music na pinatutugtog ng isang sikat na diskjockey na nasa mataas na dako ng bar.

Muli niyang tiningnan ang oras sa kanyang relos.

Isang kamay ang humawak sa kanyang balikat, naramdaman ni Anita ang pagdikit ng isang katawan sa kanyang likod at ang labi nito na dumikit sa kanyang tenga,"Hey sexy." sabi ng isang lalaki.

Husky ang boses nito. Naamoy din nya ang pabango ng lalaki. Gusto niya ang amoy nito. Bagaman may pagka-presko ang ginawa ng lalaki ay ngumiti si Anita at humarap sa lalaki,"Oh, hi there!" sagot ni Anita.

Ngumiti ang lalaki. Gwapo ito at matangkad. Halata ang kakisigan nito sa suot nitong designer shirt and pants.

Tumingin din ito sa suot niyang Tudor na relos, "Don't worry. My watch says it's still early. The fun is just getting started." sabi nito sa babae at ngumiting muli kay Anita.

Inilagay ng bartender sa tapat ng babae ang inorder niyang cocktail. Kinuha iyon ni Anita at uminom habang nakatingin sa gwapong binata.

Matapos uminom ng kaunti sa hawak na alak, mapaglarong tiningnan ni Anita ang lalaki,"Young man, i like your style. But i'm afraid that only works on girls you're age." sabi nito.

Bahagyang tumawa ang lalaki, "So you think i'm flirting with you?" sabi nito sa ginang.

Inilapag ni Anita ang baso sa lamesa, iniikot-ikot iyon ng kanyang mga daliri. Bahagya din siyang tumawa sa lalaki, bahagyang lumabas ang mapuputi niyang ngipin. "You tell me." wika niya.

"Yes I am." tugon ng binata.

"And why is that?" ganti naman ni Anita.

Hindi siya sinagot ng binata. Sa halip ay lumapit ang mukha nito sa kanyang mukha. Ang labi nito ay nakapang-aakit para kay Madame Anita Ricafort. Ibinuka ng binata ang bibig sa tapat ng kanyang labi, tila kinikilatis ng binata ang kanyang mukha. Ngumiti ulit ito at may ibinulong sa kanya,"I know underneath your dress--- you're wearing nothin'." sabi nito.

Napasinghap na tumingin sa binata ang magandang ginang, "Really? H-How did you know that?" sabi niya.

"Because my fingers told me so." sagot naman ng binata.

Naramdaman bigla ng babae ang mainit na daliri ng lalaki na naroon sa maselang hiwa ng kanyang pagkababae. Mula sa pwesto nila ay hindi sila pansin ng mga taong naroon. Maging ng bartender na kausap ang isang socialite na babae na nakaupo sa stool na di kalayuan sa kanila.

Napakagat sa labi ang binata, hinawakan naman ng isa pa niyang kamay ang malambot na beywang ng ginang at binulungan niya ito, "I can't wait to put my tongue right there." sabi nito at inalis niya ang daliri sa namasang hiwa ni Anita---at tila nang-aakit sa ginang na isinubo ng lalaki ang daliri nitong nanggaling doon.

Bumaba ang tingin ng magandang surgeon sa pagitan ng hita ng binata. Napakagat din ito sa labi at bumulong sa lalaki,"Young man, i can have you killed for what you did."

"You'll only regret that." tugon nito sa kanya.

"And why?" ganti naman ni Anita.

May ibinulong sa kanya ang binata. Napatawa ang ginang matapos iyon. Tinapik nya sa balikat ang lalaki.

Umalis ang lalaki sa kinauupuan ng babae at naglakad ito palayo. Sinundan ni Anita ng tingin ang paglabas nito ng bar. Nakita niya ang ibang mga dalagang socialites na sumunod din ng tingin sa lalaking iyon. Malakas ang dating ng binata. May kakaibang taglay ito. Kung sa larangan ng fashion, taglay ng lalaking ito ang x-factor. Ang kilos, lakad, tindig at pananalita ay tila isang tao...

About the Author :

Eroticus's Profile Picture

Joined: July 11, 2014 (8 years old)
Writings: 91
Male  ·  Offline
Description:
Just write it.
Signature Text:
Do what you love and the rest will fall in its place.
0  ·  17  ·  2  ·  8,469
 · 

Comments
User Not Found
August 24, 2014 (8 years ago)

ahh, ito yung isa sa mga genreng inaabangan ko dito... tuloy mo agad, Ero... mukhang mas magiging thrilling na ang mga susunod na pahina...

"The erotic is rarely nudity. It is subtle, a feeling, a gesture, mood, a story frozen in the moment that holds you breathless waiting for the next moment. Understand this & you understand erotic."

Like (1)  ·  Report
Eroticus's Profile Picture
Eroticus
August 25, 2014 (8 years ago)

Next part to be posted soon. Thanks TPM for reading. :)

Do what you love and the rest will fall in its place.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
D
dina76
August 24, 2014 (8 years ago)

Wow, ganito mga type ko.. next na pls, author..

I don't think that you even realize the joy that you make me feel when I'm inside your universe.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Eroticus's Profile Picture
Eroticus
August 25, 2014 (8 years ago)

Yes. Next part malapit na. Salamat ;)

Do what you love and the rest will fall in its place.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
somebodyuused2know's Profile Picture
somebodyuused2know
August 25, 2014 (8 years ago)

I was holding my breath, hahaha. Sundan na agad pls.

I'M A NICE PERSON. JUST DON'T PRESS THE BITCH BUTTON.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Eroticus's Profile Picture
Eroticus
August 25, 2014 (8 years ago)

Hahaha. Ui some, salamat ha! Lam mo na ibig ko sabihin dyan.

Do what you love and the rest will fall in its place.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
inang.grasya's Profile Picture
inang.grasya
August 25, 2014 (8 years ago)

Wow ero ganda nito ah.

Next chapter na.

Amazona kung tagurian pero malambing naman.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Eroticus's Profile Picture
Eroticus
August 25, 2014 (8 years ago)

Inang, Thanks for liking. Next part to be posted soon.

Do what you love and the rest will fall in its place.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
shobe.sheen's Profile Picture
shobe.sheen
August 25, 2014 (8 years ago)

I've coined two words for this erotic thriller, "eeriexciting" (eerie + exciting).

Galing, Kuya Ero! Next chapter please. :))

Xoxo,
Shobe

Imperfect understanding is often more dangerous than ignorance.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Eroticus's Profile Picture
Eroticus
August 25, 2014 (8 years ago)

Shobe, i appreciate your good feedback. Eeriexciting...i luv that.

Thanks pala dun shobe, lam mo na yun. God Bless.

-kuya ero

Do what you love and the rest will fall in its place.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
shobe.sheen's Profile Picture
shobe.sheen
August 26, 2014 (8 years ago)

No biggie, Kuya Ero! Godspeed. ;)

Imperfect understanding is often more dangerous than ignorance.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
iamcarla's Profile Picture
iamcarla
Status: Suspended

August 25, 2014 (8 years ago)

Huwaw....sana may kasunod na...!!!

Anything worth having for is worth waiting for.., even it takes a lifetime.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Eroticus's Profile Picture
Eroticus
August 25, 2014 (8 years ago)

Carla, yung next part lapit na. Salamat sa pagbabasa. :)

Do what you love and the rest will fall in its place.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
annpogi's Profile Picture
annpogi
August 25, 2014 (8 years ago)

oooh.. next na pls!

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Eroticus's Profile Picture
Eroticus
August 26, 2014 (8 years ago)

Hi Bana. Thanks for reading

Do what you love and the rest will fall in its place.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
B
Boy_Bastos12
August 26, 2014 (8 years ago)

astig

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Eroticus's Profile Picture
Eroticus
August 26, 2014 (8 years ago)

Thank you for reading.

Do what you love and the rest will fall in its place.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Add New Comment
M E N U
Rhythms, Talks ‘n Conversations
Latest Writings
Recent Comments