M
E
N
U

Hunks Over White Roses: Sweet Surrender 20 (Finale Ending)

Posted in
Story: True Story, Tagalog · Categories: Anal, BDSM, Fetish, First Time, Taboo, Mature, Toys and Masturbation · Tags:
Date: December 24, 2021 (29 days ago)


Chapter 20

Dagling naghiwalay ang katawan nila ni Munjal. Halo hindi na siya makahinga sa takot na kung ano ang pwedeng mangyari smantalang si Munjal naman ay parang walang anuman na tumayo at sinalubong ang titig ni Ahmed.

"L-let me explain Ahmed--"

Naputol sa sigaw ang anumang sasabihin niya dahil si Ahmed ay inilang hakbang lang ang distansiya nila at dinaluhong si Munjal. ISang malakas na suntok sa panga ang pinakawalan nito kay Munjal na nakapagpataob dito sa sahig. Hindi ito nakuntento at kinuwelyuhan ang nakahandusay na lalaki at pilit na itinayo saka inundayan uli ng suntok sa kanang pisngi. Kung hindi naitukod ni Munjal ang mga kamay sa salamin ng malaking cabinet ay baka nabasag ito sa pagtama ng mykha niya. Napaubo ito at hinimas ang gilid ng labing siniritan ng dugo. Hindi magkandatuto si Red sa pag awat sa malaking katawan ni Ahmed na nagwawala.

"Tama na Ahmed please..." sumamo ni Red habang yakap ang katawan ni Ahmed.

Matalim ang tingin na pinukol nito si Red saka binaklas ang mga bisig niyang nakapalupot na umaaawat dito.

"You're dead Munjal!" sigaw muli nito sabay sugod.

Sa pagkakataon na ito ay napaghandaan ni Munjal ang atake ni Ahmed at naiwasan ang unang suntok na pinakawalan nito. Umilag siya payuko at pag angat ng katawan niya ay binigyan niya ito ng upper cut sa ilalim ng baba. Kundi nakahawak sa silya si Ahmed ay baka bumagsak siya pahandusay sa malamig na sahig.

"Baba, that's enough!" awat ni Red at akmang yayakapin si Munjal upang pigilan ito sa pagsugod.

Subalit siya mismo ay hinila ni Ahmed palayo. Nahablot nito ang manggas ng kanyang shirt at malakas na hinila pasalya palayo.

"Huwag kang makialam Red!" hiyaw ni Ahmed.

Muling sinugod ni Ahmed si Munjal at sinuntok ito subalit naiharang nito ang dalawang braso. Bumawi ng unday ng kamao si Munjal at sapol sa kaliwang panga si Ahmed. Lalong naghimagsik si Ahmed dahil sa nadalawahan siya ni Munjal. Sa sobrang galit ay nagpakawal ito ng mataas na sipa na tumama sa dibdib ni Munjal. Napasigaw ng malakas si Red sa nasaksihan. Malakas ang tadyak na tinamo nito kaya bumalandra ang likod nito sa may pasimano ng isang sink. Kita din niya kung paano sumalpok ang likurang ulo ni Munjal nang mataob ito sa sahig.

"My God! Munjal!" sigaw ni Red habang malbils na sinaklolohan ito.

Hawak ni Munjal ang sariling ulo habang bumabangon sa pagkakalugmok. Nakaramadam siya ng pagkahilo sa sinapit. Ipinilig niya ang mukha saka humandang umatake kay Ahmed. Tinabig niya ang mga kamay ni Red at muling lumapit kay Ahmed.

"You can't screw me Ahmed!" anito at nang makalapit ay siya naman ang nagpakawala ng sipa.

Tumaob ang arabo sa natanggap na sipa sa sikmura. Hindi malaman ni Red kung sino ang hahawakan at pipigilin dahil parang parehas na wala sa sarili ang dalawang barakong nagtutunggali. Pumagitna ang katawan niya nang bumangon si Ahmed habang sapo pa rin ang sikmura.

"Tama na please.... tama na..."

Ngunit sadyang bingi na yata si Ahmed dahil akma muli itong dadaluhong kay Munjal na hawak pa rin ang likuran ng ulo. Tinabig nito ang mga braso niyang nakatukod sa malapad na dibdib nito at saka malalaking hakbang na sinunggaban si Munjal.

"Ahmed!" sigaw ni Red nang makitang mauundayan ng suntok si Munjal.

Hustong nagpakawala ng suntok si Ahmed nang may matigas na kamay ang pumigil sa braso niya. Lumingon ang nanlilisik na mga mata ni Ahmed at natunghayan ang mukha ni TJ.

"Pare that's enough." awat ni TJ.

"Huwag kang makialam!" galit na saad ni Ahmed at sinubukang ikinawala ang braso sa mahigpit na hawak ni TJ.

Hindi pumayag si TJ at sa pagkakataon na iyon ay iniyakap ang mga braso sa katawan ni Ahmed saka ito inilayo. Nagpapapalag man ang arabo ay hindi na ito nakakawala pa dahil na rin sa sakit at pagod na naramdaman sa tunggalian nila ni Munjal. Samantalang si Jaime naman na kahit naguguluhan sa mga nangyayari ay pilit na inihaharang ang sarili sa ginagawang pagwawala ni Munjal.

"Stop it Munjal!" gigil na sinambitla ni Jaime ang mga braso nito.

Taas-baba ang dibdib ni Munjal na hinihingal rin sa nangyari. Matalim pa rin itong nakatingin kay Ahmed.

"My goodness, Kuya Ahmed! What the hell is this?" ang natitilihang wika ni Chase nang makababa at makita sila na halos duguan ang mga labi.

Umikot ang mga mata ni Chase sa loob ng dirty kitchen at nagsambulat lahat ng mga kasangkapan at taob ang ilang silya. Nagbibihis na siya nang marinig niya ang malakas na sigaw kaya nagdudumali siyang lumabas ng silid. At iyon nga ang kanyang nasaksihan, ang rambulan ni Munjal at ng kanyang pinsan. Nahagip ng tingin niya si Red na nangangatal ang katawan. Dali dali niya itong nilapitan at niyakap.

"Are you alright, Red?" ang nag aalalang tanong ni Chase at hinimas ang likod nito.

Hindi nakuhang sumagot ni Red sa sobrang tensyon na nagaganap. Tutop ng isang nanlalamig na palad ang kanyang bibig at patuloy na nangangaligkig sa takot. Tuluyan ng lumawig ang pag aalala ni Chase kay Red at inis na binalingan ang dalawang lalaking nagpambuno.

"What's wrong with the two of you? My God! Gusto niyo bang magpatayan?" gigil na akusa ni Chase.

"Siya ang nag umpisa ng gulo, hindi ako." matatag na wika ni Munjal.

"Dahil pinuno mo 'ko gago ka!" malakas na sabat ni Ahmed.

"Ikaw ang gago Ahmed!" ganting sigaw ni Munjal.

"Tama na guys--" si TJ

"No! He started it at talagang tatapusin ko 'to! No one can stop me--" si Ahmed na nanggagalaiti.

"Stop behaving like a kid Ahmed! Hindi na kayo mga bata para--" si Jaime na parang mapuputol ang pisi ng pasensiya sa nagaganap.

"Ano ba kasi ang pinag aawayan niyo? Masyado bang big deal yon para magpatayan na kayo?" naiiinis na tanong ni Chase habang patuloy pa rin ang pag aalo kay Red na hindi hinihintuan ng panginginig ng katawan.

"Do you wanna know why?" tila nang iinsulto ang tinig ni Ahmed at lumgid ang mata sa mga taong nasa paligid.

"Oo." ani Chase.

Nagulat pa si Chase nang kumuwala si Ahmed sa pagkaka awat ni TJ at inilang hakbang ang distansiya nila ni Red. HIndi niya nakahuma nang tabigin siya nito palayo kay Red na muntik pa nga niya ikatumba. Nagulat silang lahat nang walang anu ano ay haklitin nito ang baywang ni Red.

Tumingin si Ahmed sa mga nakapaligid at huling dinapuan ng tingin si Munjal saka tumaas ang isang sulok ng labi para sa isang nakakainsultong ngiti.

"I believe this is the reason why..." si Ahmed.

Lumarawan ang pagkamangaha sa mukha nilang lahat nang hapitin nito si Red. Lalo silang nagulantang nang walang babalang haklitin pa nito papalapit ang katawan ni Red na napatingkayad. Nanlaki ang mga mata ni Red nang sa harap ng mga ito ay bumaba ang mukha nito sa kanya at siilin siya ng mariing halik sa labi! Napaawang ang mga labi niya sa sobrang pagkabigla. Masakit at mapagparusa ang mamalim na halik ni Ahmed ngunit hindi iyon ang kanyang iniinda knudi ang katotohanang nasa harap sila ng maramimg tao! Tumukod ang mga palad niya sa malapad na dibdib nito upang itulak ito palayo subalit hndi siya nito binigyan ng pag asang makakawala.

Patuloy niyang tinanggap ang mapagparusang halik hanggang sa kusang maghiwalay ang mga labi nila sa kakapusan ng oksihena. Nagtama ang kanilang paningin at nasa mga mta ni Ahmed ang pagnanasang mapang angkin at ang sa kanya naman ay ang bukas loob na pagpapaubaya. Nang mahimasmasan ay saka lamang niya napagtanto na nasaksihan na ng mga tao sa paligid ang kung anuman ang meron sa pagitan nila ni Ahmed. Napayuko siya at tuluyang napahikbi sa tinamong kahihiyan. Napasubsob na lamang siya sa malapad na dibdib ni Ahmed upang itago ang mukha sa kanila.

Awang ang mga labi ng lahat ng mga nakasaksi sa pangyayaring naganap. Lahat ay parang binuhusan ng suka. Wala ni isa na gustong magsalita. Si Munjal ay tiim bagang na nakamasid sa mga nangyari.

"Now all of you know." tila nagmamalaking tinig ni Ahmed.

HIndi makapagsalita sina Jaime at TJ samantalang si Chase ay parang hindi pa mahimasmasan kahit tapos na ang kumpirmasyon ng kanyang pinsan.

"This guy is mine. All mine." seryosong wika ni Ahmed habang iginagala ang tingin sa mga nabiglang kaibigan.

"Not until he confirms he's yours." matigas na sagot ni Munjal.

"There's nothing you can do but to embrace the fact that Red can never be yours, Munjal." si Ahmed na matalim na nakamata kay Munjal.

"Not if I can help it." determinadong wika naman ni Munjal na sinalubong ang tingin ni Ahmed.

"Matagal na bang nangyayari 'to?" tanong ni Jaime na hindi makapaniwala.

"I never thought that the two of you would end up screwing each other over one guy." napapailing na sabi ni TJ.

"Huwag kang magsalita as if ang linis mo Tuck." sabat ni Chase na talagang nainis dito dahil sa nakitang lalong paghikbi ni Red sa narinig.

"Hindi ako ang pinag uusapan dito Chase--"

"TJ, it's enough." pigil ni Jaime.

"Why don't you just let go of Red, huh Munjal? Obvious naman na ako ang panalo." asik ni Ahmed.

"I don't have any bad intentions on him. Ikaw ang dapat na lumayo sa kanya." si Munjal.

"Hindi ikaw ang gusto niya, so don't push yourself too much towards someone na alam mong may gustong iba."

"I told you, wala akong ibang intensyon at malinis ang hangarin ko sa kanya. I just want to protect him from you."

"Superman, huh? Wala kang dapat ipagtanggol dahil hindi ko naman siya sinasaktan--"

"You already did. And you've done it so many times. At alam kong kailangan ako ng kaibigan ko."

"Kaibigan?" napaismid si Ahmed.

"Oo. At mahal ko siya. Handa ko siyang ipaglaban sa 'yo."

"Mahal? Let me ask you something. Kakainin mo pa ba ang isang mansanas na puro laway na ng iba?" naghahamon na tanong ni Ahmed.

"Anong--"

"Sa tingin mo ba, hindi ko titikman ang isang mansanas na alam kong masarap? Na hahayaan ko na lang kahit alam kong gusto niyang magpakain sa'kin?"

Napaangat ang ulo ni Red sa pagkakayupyop sa dibdib ni Ahmed at awang ang mga labing napatingin sa mukha nito. Samantalang tumulo naman ang pawis ni Munjal sa noo dahil sa narinig. Nagtatanong ang mga matang inuusig si Ahmed. Naganap na pala ang kinatatakutan niya para kay Red. Ang mahulog kay Ahmed.

"Tama ka sa iniisip mo Munjal. It already happened at maraming beses na. In fact, the latest was last night.... and we did it until the wee hours in the morning."

Tila bombang sumabog ang mga katagang binitiwan ni Ahmed sa harapan nilang lahat. Subalit si Red nang mga sandaling iyon ay tila binuhusan ng kung anong napakalamig na tubig ang buong katawan. Talagang napanganga siya dahil ibinunyag ni Ahmed maging ang mga bagay na dapat ay sila na lamang ang nakakaalam.

"Stop it, Kuya...." ani Chase.

"Well, what else do you want to hear? We had sex, we screwed, we fucked or whatever you may want to call it. Now tell me, do you still want me to enumerate all the details how we did--"

PAK!

Isang malakas na sampal sa kanang pisngi ang pinadapo ni Red kay Ahmed. Nanginginig ang mga kalamnan niya habang may pait sa mga mata na nakatitig dito.

"H-how dare you..." tuluyan ng napahagulgol si Red sa labis labis na humilisasyon na natanggap.

Hindi na niya nakuha pang makapag salita dahil sa paulit ulit na pagsinok. Sumasakit ang dibdib niya na parang sasabog sa sobrang bigat na nararamdaman. hindi siya makapaniwalang magagawa nito ang gayon ng hindi isinasa alang alang ang magiging damdamin niya. Talagang wala itong ibang alam gawin kundi ang saktan ang damdamin niya.

"Baby..." si Ahmed na tila natauhan nang makitang humahagulgol si Red sa harapan niya.

"Good heavens, Kuya! That was uncalled for! Hindi na dapat sinasabi 'yan!" galit na sabi ni Chase habang hinila si Red at niyakap upang amuin at patahanin sa pag iyak.

"I- I'm sorry baby..." sabi ni Ahmed at akmang hahawakan si Red.

"Don't touch me!" mahinang tanggi ni Red.

"Baba..." akma ding aaluin siya ni Munjal at humakbang palapit sa kanya.

"No, Munjal.... not now please...." pakiusap ni Red.

"But baba... I--"

"Kuya Munjal please.... ako na ang nakikiusap.... iwan nyo muna kami ni Red." si Chase.

HUminto si Munjal sa paglapit at pinagmasdan ang wala pa ring p...

About the Author :

yowhan13g's Profile Picture

Joined: November 7, 2021 (2 months old)
Writings: 31
Male  ·  Offline
Description:
Mahilig mangboso ng mga macho sa palengke
Websites: Signature Text:
Yowhan13g
3  ·  3  ·  6  ·  678
 · 

Comments
S
Sexret256
December 24, 2021 (29 days ago)

Huhu buti naman po happy ending author hehe, pero ang sadt pa rin nung nangyari kay Munjal 😣

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Inlight_0088's Profile Picture
Inlight_0088
December 24, 2021 (29 days ago)

Grabe galing sobra!!!!!! Naawa lang ako sa nangyari kay munjal. Author please gawa k ulit!!!!!!!!

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
M
Mr_DrinBoi
December 24, 2021 (29 days ago)

Sana po story naman ni munjal at yael at kung makakarecover si munjal sa injury nya, curious lng po, thanks author ganda po story nyo.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
Add New Comment
M E N U
Recent Comments