M
E
N
U

LARAWAN 23 (Pagwawakas)

Posted in
Story: Fiction, Tagalog · Categories: Romance · Tags: ,
Date: November 18, 2020 (8 months ago)


Parang batang nakatanaw si Trisha sa labas ng kanyang bintana. Walang pinalalampas na magandang tanawin habang lulan ng sasakyan patungo sa simbahan.

Napatingala ito sa asul na kalangitan. Hinahawi ng mga sinag ng araw ang maninipis na puting ulap sa himpapawid. Mga sinag na tumatagos sa lupang tigmak sa tubig ulan at tinutuyo iyon maging ang mga butil ng hamog na naipon sa dahon ng mga halaman.

Banayad ang ihip ng hangin na sinasabayan ng masayang paglipad ng mumunting mga ibon. Napangiti si Trisha sa maaliwalas na araw na iyon na ni hindi na kababakasan ng nagdaang unos.

Nang malapit na sila sa simbahan ay tanaw ni Trisha ang dami ng taong dumalo sa araw na iyon. Pawang halos lahat ng kanilang kakilala ni Daniel ay sinikap na makarating.

'Heto na ko Daniel... sandali na lang mahal...' bulong ni Trisha habang pumapasok sa pakurbang entrada ng simbahan ang kanyang sinasakyan.

Huminga siya ng malalim. Mula sa loob ng kotse at tagos sa malaking pintuan ng simbahan ay napatanaw si Trisha sa dambana sa dulo ng mahabang pasilyong pinapalamutian ng mga bulaklak.

Napangiti ang dalaga sa magandang pagkakaayos ng altar na tadtad ng samu't saring mga bulaklak na tila isang paraiso. Puting-puti na sing busilak ng kanilang pagmamahalan ni Daniel.

Bumaba ang nagmaneho ng kanyang sinasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Inilahad ang kamay nito upang alalayan siya sa kanyang pagbaba.

Maingat na humakbang si Trisha pababa ng kotse at iningatang matapakan ang laylayan ng kanyang damit. Sa kanyang pagtayo sa entrada ng simbahan ay nanginginig ang mga kamay nito habang tangan ang pumpon ng mga puting bulaklak.

Lahat ng tao sa simbahan ay nakalingon sa kanyang kinatatayuan sa may pinto. Ang lahat ay nag-aabang sa kanyang pagdating. Di mapigilang humanga sa dalagang napakaganda at elegante kahit sa simpleng disenyo ng mahabang puting kasuotan nito. Eteryal na tila isang anghel na nagbaba sa lupa.

Bahagyang hinawi ni Trisha ang mga hibla ng buhok na nakalaylay sa magkabilang gilid ng magandang mukha nito. Muli siyang napatanaw sa may altar sa harapan ng simbahan. Masasamyo sa buong katedral ang halimuyak ng mga bulaklak na naroon.

Kumakabog ang kanyang dibdib at nangingilid ang luha sa tindi ng mga emosyong nadarama. Napatingala siya sa mataas na kisame ng simbahan upang pigilan ang mga iyon na pumatak mula sa kanyang mga mata.

Pinilit niyang kalmahin ang sarili sa kanyang unang paghakbang. Bitbit ang pumpon ng mga bulaklak ay marahan itong lumakad habang nakapako ang mga mata sa altar sa dulo ng pasilyong kanyang nilalakaran.

Nasa harapan sa gawing kaliwa ang kanyang mga magulang na sila Bert at Fely kasama si Janet. Sa gawing kanan naman ay si Marco katabi si Lucy at si Jorge.

Lahat sila ay nakamasid kay Trisha habang mabagal siyang naglalakad papalapit sa altar. Di mapigilan ni Mang Bert at Aling Fely na mapaluha para sa kanilang nag-iisang anak na babae. Ngunit ang mga mata ni Trisha ay sa isang tao lamang nakatutok sa mga sandaling iyon. Kay Daniel.

Hindi pa siya nakakapasok ng simbahan kanina ay tanaw na niya ang nag-iisang lalaking nagpatibok sa kanyang puso sa simula't simula pa lamang. Habang papalapit siya sa binata ay lalo niyang namamasdan ang kinang sa mga mata nito.

Mga matang noong una silang nagkakilala ay tila puno ng misteryo. Ang siya ring mga matang kahit walang salitang bigkasin si Daniel ay parating nangungusap. Mga matang kung tumitig sa kanya ngayon ay punong-puno ng pagmamahal.

Namamasdan ng dilag ang mapupulang labi nito. Mga labing hatid ay masuyong mga halik. Mga halik na sa tuwina'y nagpapalambot sa kanyang mga tuhod at nagdadala sa kanya sa isang paraisong tila sila lamang dalawa ang nananahan.

Sa kanyang patuloy na paglapit sa altar, hindi maiwasan ni Trisha na mapangiti din sa ngiting iyon ni Daniel na pagkatamis-tamis. Ngiti na laging nagpapabilis sa pintig ng kanyang puso. Ngiting pilit pumapawi sa sakit ng matinding unos na kanilang pinagdaanan sa tuwing kanya iyong nasisilayan.

Habang papalapit si Trisha sa altar ay tila bumibigat ang kanyang mga hakbang. Gustuhin man niyang takbuhin ang kinaroroonan ng kanyang mahal ay tila may kadenang nakatali sa kanyang mga paa.

Sinalubong siya ng kanyang mga magulang at akma ding lalapitan ng alkalde. Ngunit parang wala itong ibang nakikita at nilampasan lamang niya ang lahat. Nagtuloy-tuloy ang mabibigat niyang hakbang papunta sa harapan ng altar.

"Daniel... Mahal ko..." mahinang usal nito.

Ipinatong ni Trisha ang bitbit na mga bulaklak at saka ito napayapos sa selyadong asul na ataol. At tuluyan na itong napahagulgol sa labis na pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal.

Habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha ay napatingala ito sa malaking larawan ni Daniel na nakapatong sa stand sa tapat ng kabaong. Muling minasdan ang wangis ng kanyang mahal na tanging sa larawang iyon na lamang niya mamamasdan.

Di niya malilimot ang araw na iyon nang muli silang pinagtagpo ng tadhana sa may burol. Nang tutukan niya ito ng lente ng kanyang camera habang abala itong gumuguhit sa ilalim ng puno. Sa paglingon ni Daniel ay mababakas sa mga mata at ngiti nito ang labis na kaligayahan sa kanilang muling pagkikita.

Sa araw na iyon ay muling nagtagpo ang dalawang pusong ligaw. Mga pusong tila sa simula pa lamang ay itinadhana na para sa isa't isa. Mga pusong ngayon ay muling pinaghiwalay ng mapait na pagkakataon.

"Danieeel!... Bakit mo ko iniwan... Kailangan kita... Kailangan ka namin!..."

Halos lahat ng tao sa simbahan ay nagpapahid ng luha kasabay ng pagpalahaw ng dalagang labis na nagdadalamhati. Walang tigil ang pagbukal ng luha sa kanyang mga mata sa tindi ng sakit ng sugat sa kanyang puso.

Sugat na tila hindi na kailanman maghihilom. Pusong kung bubuksan ay walang ibang laman kundi si Daniel.

Bago pa tuluyang manghina ang dalaga ay agad itong inalalayan ni Marco. Isang amang labis ding nagdadalamhati. Matapos mawalan noon ng kabiyak ngayon nama'y nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang kaisa-isang anak.

Isang amang matagal na nangulila sa pagmamahal ni Daniel. Isang amang punong-puno ng pagsisisi ngunit sa isang iglap ay pinagkaitan ng pagkakataong makabawi at punuan ang maraming taong nasayang.

"Magpakatatag ka Trisha… para sa baby niyo…" pabulong na sambit ni Marco sa dalaga.

Inalalayan na lamang ng alkalde ang dilag na maupo sa tabi ng ama't ina nito at sinalubong naman sila ni Bert. Kahit batid nito na labis na nasasaktan ang anak sa gagawing pamamaalam sa minamahal ay alam niyang kailangan iyon ni Trisha. Dahil iyon ang unang hakbang upang muli itong makabangon.

Bago umalis ng bahay kanina ang mag-anak ay tumanggi ang dalaga na dumalo sa huling misa para kay Daniel bago ito ilibing. Sadyang hindi raw nito kayang mamaalam sa binata. Kaya't nagpaiwan na lang ang mayor ng sasakyan at driver sakaling magbago ang isip nito.

Tuloy ang pag-agos ng mga luha ni Trisha. Nang sa wakas ay nagpakita na ng pagbuti ng kalagayan si Daniel sa ospital ay umasa silang lahat na magtutuloy-tuloy na ang paggaling nito.

Ngunit sadyang hanggang doon na lamang siguro ang buhay na ipinagkaloob ng Maykapal dito at tuluyan na ring bumigay ang kanyang katawan.

Awang-awa si Marco sa nakikitang pagdadalamhati ni Trisha. Sa bawat patak ng luhang nakikita niya rito ay di niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili.

Sa kanyang pagganap ng tungkulin bilang punong bayan ay nagkaroon siya ng mga kaaway. Mga kalabang nais gumanti at ang naging kabayaran nga ay ang buhay ng kaisa-isa niyang anak.

Ang anak na pinagkaitan niya ng pang-unawa at pagmamahal bilang ama. Na ngayon kung kailan siya natauhan sa kanyang pagkakamali ay huli na ang lahat.

Paika-ikang lumakad si Marco pabalik sa kabaong at hinipo iyon.

"Patawad Dandan… Patawad mahal kong anak..." nakayukong sambit nito at diretsong pumatak ang mga luha ng ama sa ibabaw ng ataol ng kanyang anak.

Lahat ng nakasaksi sa nangyayari ay di mapigilang mapaluha. Damang-dama ang matinding pagdadalamhati ng mga naiwan ni Daniel lalo na ng kanilang alkalde at ng babaeng naulila nito.

Mabilis kumalat ang balita. Ngunit sa halip na maging tampulan ng kwento at panghuhusga ay mas nanaig ang respeto at pang-unawa ng mga tao sa pinagdaanan ng tatlo.

Napasubsob na lamang si Trisha sa balikat ni Mang Bert habang tinatapik naman nito ang kanyang balikat. Tila hindi na nito kaya pang tumayo nang magsitindig ang lahat para sa pambungad na awit sa pag-uumpisa ng misa.

Dumako na sa pagbabasa ng mga talata sa Bibliya na pinangunahan ni Marco, sinundan ni Lucy, at panghuli ay ang pari. Lahat ay matamang nakikinig sa mga pagbasa maliban kay Trisha na nanatiling nakapikit at nakayakap sa gilid ng ama. Tila wala nang lakas habang pinipigilan ang kanyang mga hikbi.

Lahat ay tahimik na nakatuon ang paningin sa harap ng altar. Pinalipat ni Aling Fely si Janet upang tabihan at alalayan ang kaibigan nito. Nakayuko itong tahimik na nakikinig sa pagtatapos ng pagbasa habang hinahagod niya ang likod ni Trisha.

"Isang magandang umaga po sa inyong lahat na mga dumalo upang makiramay sa mga naulila ni Daniel..." bungad na pagbati ng pari at nagsitango naman ang mga tao bilang tugon.

"Nilisan man tayo ng ating kapatid... isa pa rin itong magandang araw... sapagkat ating ipinagdiriwang ang kanyang naging buhay sa mundong ito..."

Sa pag-uumpisa ng sermon ay natuon ang mensahe para sa mga naulila ng binata. Habang minamasdan ng pari ang mga nagluluksang mukha lalo na ng mga nakaupo sa harapan ay damang-dama niya ang lungkot at pighati ng mga ito.

"Batid po ng lahat ang hindi magandang pangyayari sa yumao at sa kanyang naiwang mga minamahal sa buhay..."

"Marahil ay hindi ninyo maiaalis sa inyong isipang… Siguro kung may nagawa lang ako, baka hindi ito nangyari… Siguro kung iba ang naging aksyon ko, maaaring walang nangyaring masama kay Daniel…"

Nagpatuloy ang pari na kababakasan din ng lungkot sa mga mata nito habang nakatingin sa umiiyak na dilag sa harapan. Nanatili namang nakapikit ni Trisha at nakahilig lamang ang ulo sa balikat ng kanyang ama.

"Siguro naiisip niyo na... Sana pwedeng ibalik ang oras… Sana pwedeng maibalik ang mga panahong lumipas… Baka sakaling maiba sana ang takbo ng mga kaganapan."

Lalong lumakas ang agos ng luha ng dilag sa naririnig na mensahe ng pari. Habang nakapikit ay taimtim na umusal na sana ay kaya niyang ibalik ang oras upang makasama niyang muli ang minamahal. Nang mayakap niya itong muli at sisiguraduhing hinding-hindi na ito mawawala pa.

"Ang daming SANA, hindi po ba?... At ang dami ding tanong na parang hindi natin malaman kung ano talaga ang tamang kasagutan..." wika ulit ng pari.

Habang nagpapatuloy ito sa pagbibigay ng mensahe sa misa ay palipat-lipat ang tingin nito sa butihing ama ng yumao at sa tumatangis na babaeng naulila ni Daniel.

"Siguro ay sumagi din sa isip ninyo ang mga katagang… Mahal ba ko ng nasa Itaas? Bakit Niya kinuha ang taong pinakamamahal ko?"

Nakamasid ngayon kay Trisha ang pari na para bang sa dalaga nakatuon ang mensaheng kanyang binibigkas.

Ngunit napapahid din ang alkalde ng panyo sa mga mata nito dahil sa ikalawang pagkakataon ay muli nga niyang tinatanong sa langit ang mga katanungang iyon. Noong una ay sa pagkawala ni Laura, at ngayon naman ay sa pagpanaw ni Daniel.

"Hindi po natin maiiwasan na itanong ang lahat ng ito sa Kanya..."

"Sana naitanong din po natin sa ang ating sarili na… Bakit pa kaya ako humihinga ngayon?... Bakit nangyari na nahahawakan at nakakapiling ko pa ang ibang mga mahal ko sa buhay?"

Lalong humigpit ang pagkakayakap ng dilag sa kanyang ama. Dahil tumitimo sa kanyang dibdib ang bawat mensaheng inilalahad ng pari.

Tila ba nababasa nito ang kanyang isip dahil ang dalas niyang tanungin sa kanyang sarili ang mga tanong na iyon. Kung bakit nga ba nangyayari ang lahat ng ito sa kanya.

"Oo mahal mo ang isang tao… ngunit alalahanin mo din na hindi mo siya pagmamay-ari… at wala tayong pagmamay-ari na buhay... Ang buhay natin ay sa Diyos at ipinapahiram lamang Niya sa atin."

Napailing si Trisha na humahagulgol at nanatiling nakayakap sa ama. Di pa rin matanggap ang katotohanang wala na ang kanyang pinakamamahal. Katotohanang lalong tumitimo sa kanyang puso dahil sa sermong iyon ng pari.

"Mga kapatid… Ang lahat ng bagay ay may hangganan… Ang buhay natin ay may hangganan… Sapagkat ang buhay natin ay hiram lamang…"

"At kung darating na ang panahon para ibalik natin ang buhay na hiniram… magpasalamat tayo sa Kanya… dahil binigyan Niya tayo ng pagkakataon na mabuhay dito sa lupa…"

"Ngunit wag kang mag-alala dahil sa pangako Niyang buhay na walang hanggan… kasama Siya."

Lalo nang hindi napigilan ng dilag ang magpalahaw ng iyak sa mga narinig. Maging si Marco ay di napigilang yumugyog ang balikat habang inaalo ni Lucy na panay din sa pag-iyak.

Nadudurog ang puso ng mga nakakasaksi sa pagdadalamhati ng mga naiwan. Lalo na ang paring ngayon ay nagpapahid na din ng luha sa mga mata nito. Waring hindi pa sanay na makasaksi ng mga pusong tila winasak sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay.

Sadyang nadala lamang ng lumbay o tila may mas malalim pang dahilan ang nararamdaman ng pari.

"Alam niyo po mga kapatid… ang sakit pong makakita ng ganitong tagpo… lalo na po sa katulad kong tagapaglingkod ng Diyos… yung makita mong nagdadalamhati yung mga naulila... napakahirap po."

"Hindi niyo po naitatanong... nung kabataan ko po ay mayroon din akong nasaksihan... Isang anak na naulila ng mapagmahal niyang ina... Isang anak na napawalay din sa kanyang ama..."

"At may dalawang pusong nakalaan sanang magtagpo… pero dahil sa akin ay tuluyan silang nagkalayo." sambit nito habang nakatingin kay Trisha na tuloy ang pagluha habang hawak-hawak ang pinakaiingatan nitong bracelet.

Nahinto ang mga hikbi ni Trisha nang magsimula ang pari na magbahagi tungkol sa personal nitong karanasan. Ganon na lang ang gulat ng dalaga nang mapalingon sa altar at matitigan ang pari na ngayon ay naghubad ng salamin nito.

"Mga kapatid… Mayor Marco… Ishie..." pagpapatuloy nito sabay punas sa mga luhang di na napigil dumaloy sa pisngi.

"Nang dahil sa pagiging makasarili ko noon… nawalan ako ng isang tunay na kaibigan…"

"Si Daniel ay isang napakabuting anak sa kanyang mga magulang... Isang lalaking sa murang edad ay natutong umibig... Pero ako na naturingang kaibigan ay hinadlangan ko iyon dahil sa iisang babae ang aming nagustuhan."

Sunod-sunod na napailing ang dalaga nang makilala ang bagong paring nasa kanilang harapan. Napahawak naman sa kamay niya si Janet na awang-awa sa kaibigan dahil sa karagdagang kirot na nararamdaman marahil nito dahil sa pagbabalik ng mga alaala ng kanilang kabataan.

"Lahat tayo ay nagkakamali… lahat tayo ay nagkakasala at nagkukulang… at walang taong hindi nangangailangan ng pagpapatawad…"

Dumako ang tingin ng pari sa larawan ni Daniel na puno ng dalamhati at pagsisisi sa mga mata nito.

"Bro... alam ko parang huli na para humingi ako ng tawad sayo… Alam kong sa akin nagsimula ang lahat… ang lahat ng sakit na pinagdaanan mo at ng inyong pamilya..."

"Dandan… patawad… Patawad sa lahat ng naging pagkakasala ko sayo noon… sayong pamilya... kay Ishie...

"Kaya po ako narito ngayon sa harap ninyo… dahil sa aking pagpasok sa debosyong ito ay isinuko ko na ang lahat ng aking pagkakasala sa nasa itaas…"

Tuluyan nang bumigay si Father Billy sa kanyang kinatatayuan at napadukdok sa pulpitong tayuan sa pagsesermon habang tukop ng dalawang kamay ang kanyang mukha.

Patawad… Patawad sa lahat, Daniel… Isang maayos na paglalakbay sayo kaibigan..." pahuling mensahe nito sa pagtatapos ng kanyang sermon at nagsitayo na ang lahat.

************************

Lumipas ang mga buwan mula nang maihatid si Daniel sa huling hantungan. Pinilit ni Trisha na magpakatatag sa kabila ng labis na pangungulila sa kanyang mahal.

Pilit siyang humuhugot ng lakas sa sanggol na dinadala sa kanyang sinapupunan. Patuloy man na nagdadalamhati sa pagkawala ng minamahal ay may di matutumbasang kaligayahan na nagmumula sa batang kanyang dinadala. Ang pinakamahalagang alaalang iniwan sa kanya ni Daniel.

Sa kabila ng alok ni Marco na bagong matutuluyan ay pinili niyang mamuhay pa rin kasama ng kanyang pamilya. Palagi naman kinakamusta ng alkalde ang lagay nila ng magiging apo nito. Maging ang nanay-nanayan ni Daniel na si Lucy ay napalapit na kay Trisha at sa kanyang pamilya.

"Malapit ka na namin makita baby... Alam mo... kung nandito pa ang daddy mo... I'm sure mas excited pa siya sa paglabas mo... Siguro paglaki mo artistic ka din kagaya niya." nakangiting sambit ni Trisha na sapo at hinihimas ang kanyang mabilog na tiyan habang minamasdan ang mga obra ni Daniel.

Sa tuwing namamasdan niya ang mga likha nito ay parang nakikita niya ang kanyang mahal kung paano nito ipininta ang mga larawang iyon. Sa bawat piyesa ay tila may bahagi si Daniel na nananatiling buhay at kapiling niya.

Patuloy na nabubuhay sa kanyang puso at isip ang wangis ng lalaki na parang nariyan lamang ito lagi sa kanyang tabi. Pilit niyang dinudugtungan ang maigsing pinagsamahan nila ng nag-iisang lalaking kanyang minahal. Kahit sa isip lamang ay kapiling pa rin niya ito. Kahit kunwari lang.

Anak… gabi na masama sayo ang napupuyat…" paalala ni Aling Fely na sumilip sa kwarto ng anak.

Napuna kasi nito sa liwanag na sumisiwang sa ilalim ng pinto na hatinggabi na ay gising pa din ang panganay. Tumango lamang si Trisha sa kanyang ina.

Sinapo nito ang kanyang balakang at bumuwelo na upang mahiga. Dahil may kalakihan na ang kanyang dinadala ay medyo hirap na ito at nakaalalay sa bawat pagkilos.

Si Aling Fely na ang nagpatay ng ilaw sa silid ng anak matapos niya itong sabihan na matulog na. Dinukot naman ni Trisha mula sa ilalim ng kanyang unan ang pulseras na bigay ni Daniel at nilaro-laro ang beads sa kamay na nakapatong sa mataas niyang tiyan.

Good night Dan… Paramdam ka naman...

About the Author :

Joined: May 4, 2019 (2 years old)
Writings: 23
Male  ·  Offline
Description:
Author of LARAWAN
Co-Author of AGUINALDO by missE
Websites:
52  ·  141  ·  59  ·  11,326
 · 

Comments
paradoxxxx
November 18, 2020 (8 months ago)

Taos puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng sumubaybay mula noon hanggang dulo po ng series na ito.

Makakataba po ng puso ang mainit na pagtanggap niyo sa Larawan.

Maraming maraming salamat po sa lahat...

Sa susunod po ulit? Gusto niyo pa ba ng collab namin ni missE? Haha

Last request lang guys marinig ko naman kayo lahat kung ano damdamin niyo ngayon sa pagwawakas ng Larawan.

Thank you po ulit

Reply  ·  Like (22)  ·  Report
missE
November 18, 2020 (8 months ago)

Congratulations sa first story mo. Naks writer na sya! 👏👏👏

I'm so proud of this series and I feel deeply honored to be part of it.

Next collab? Tapusin na muna Agui uy😅

Maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay sa Larawan. Nawa'y naantig namin ang inyong mga damdamin🤗🤗🤗

Reply  ·  Like (12)  ·  Report
paradoxxxx
November 18, 2020 (8 months ago)

Di mabubuo ang Larawan kung wala ka missE... maraming salamat sa support🤗

Reply  ·  Like (4)  ·  Report
L
Lobo2608
November 18, 2020 (8 months ago)

Tragic, but near in reality OR that's a reality?

Like (0)  ·  Report
K
K0d35
November 18, 2020 (8 months ago)

alternate ending po plss 😭😭😭

Like (0)  ·  Report
missE
November 19, 2020 (8 months ago)

@paradoxxxx At di rin naman mabubuo ang bawat chapter ng Aguinaldo kung walang tulong ni Paradox... maraming salamat din🤗 (kaw na magsulat ng Part 37 please😅)

Like (2)  ·  Report
A
azker06
November 18, 2020 (8 months ago)

kinakabahan ako sa agui hahaha peace

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
missE
November 19, 2020 (8 months ago)

Bakit naman?😅

Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

@KOd35 yan na siguro pinakasolid endin ng lara.
Masyado nang complicated pag dito pa sa ibabaw ng lupa natuloy ang kuwento nila. Salamat boss

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
jason_the_jackal
November 18, 2020 (8 months ago)

Ayos. Magandang balik balikan. Thumbs up. Great Job.

Reply  ·  Like (4)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thank you sir Jackal sa pagsubaybay sa lara.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Aphrodite101
November 18, 2020 (8 months ago)

😭

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Oh baket😅
Thank you Aph akala ko di mo na nasubaybayan lara. 😅

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
E
engr.1
November 18, 2020 (8 months ago)

Ganda boss.

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thanks you sir.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
P
Peers
November 18, 2020 (8 months ago)

Next Story..  😂😂😂😂

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Hahaha pahinga muna... tapusin pa namin ang Agui. Sana tutukan nyo din. Salamat po

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
P
Puloboys
November 18, 2020 (8 months ago)

Wow Ganda ng serye pamula umpisa hanggang wakas Congrats to both of you waiting for the nex story to come and keep safe

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Salamat sa suporta samin ni missE sir. Agui naman ulit

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
S
sharmfaker
November 18, 2020 (8 months ago)

Sana ginawang sawsawan na lang si trisha ng mag ama para happy ending..nawala na mga sex scene naging wattpad na kwento

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Single35
November 18, 2020 (8 months ago)

Ano ba yan, kaganda ng story e!

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

😂😂😂

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
S
sharmfaker
November 19, 2020 (8 months ago)

Sawsawan o sandwich

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
missE
November 19, 2020 (8 months ago)

Noon pa naman po sinasabi ni Paradox na this isn't your typical fss story dahil ang sex scenes kung saan lang needed sa kwento, dun lang lalagyan. And yet you decided to keep reading😂 kaya maraming salamat

Reply  ·  Like (4)  ·  Report
Triple_777
November 18, 2020 (8 months ago)

Congrats sir napakagandang kwento  nito, waiting for your next master piece... kudos kudos sau sir sana bukas may bago ka hehehehe aabangan po namin sir 👍👍👍👍

Never cheat on someone that is good to you. Karma is a bitch.

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thank you sir Triple777. Sana makakuha ulit ng bwelo para makagawa ulit.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
K
kenpachi0000
November 18, 2020 (8 months ago)

Salamat sa Napakagandang kwento..

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thank you kenpachi.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
rednaxel947
November 18, 2020 (8 months ago)

😢😥 salamat sa Larawan. Maganda sya...nadala ako ng story na nalungkot,naluha at relate ako being separated my only son is away from me. Thanx saludo ako

rednaxel947

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Awww sorry sir parang may nanariwa sa inyo. Hope ok na kayo ng anak mo. Salamat ulit sa pagsubaybay

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Roockky
November 18, 2020 (8 months ago)

Very tragic love story,  sa dame ng pinagdaanan na hirap ng bida,  happy ending na lang sana...

When words fails…Music speaks… .

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thank you boss roocky.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
missE
November 19, 2020 (8 months ago)

Magkakaiba po talaga tayo ng gustong ending. Pero para po sa authors ng Larawan, happy po ang naging ending ng mga bida at lahat ng characters😊 Salamat po sa pagsubaybay sa kwento

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
C
charles2700
November 18, 2020 (8 months ago)

What a traggic ending pero salamat parin dahil ngkasama na sa wakas ang dalawang magmamahalan at di na aila mapaghihiwalay...Sigurado akong magiging block bluster to pag ginawang pelikula...Salamat sir Para at Miss E sa magandang akda...god bless to both of you....Lara na ang susunod....heheheh

Reply  ·  Like (4)  ·  Report
C
charles2700
November 18, 2020 (8 months ago)

Agui pala sorry sa typo error....😂😂😂

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Minsan kailangan ng end para sa new beginning. Salamat sir Charles.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
B
braddix65
November 18, 2020 (8 months ago)

superb !!!!

what would the next exciting story to tell from both of you - sir Para & missE. looking forward to it.

salamat po ...

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Sa ngayon rest muna focus kami sa Agui. Then saka pa lang siguro magbuo ulit ng isa pang kwento. Salamat boss

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
J
jhasper_09
November 18, 2020 (8 months ago)

Thank you author.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thanks jhasper.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
A
azker06
November 18, 2020 (8 months ago)

one of a kind

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thank you ulit boss azker nandto ka lagi at naka support samin

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
R
Reb0493
November 18, 2020 (8 months ago)

😭😭😭😍😍😍 speechless ako eee damangdama ko pa

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Awww salamat mam at nagustuhan nyo po Lara. Sa susunod po ulit? Haha

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
R
Reb0493
November 19, 2020 (8 months ago)

Hopefully may next story ka pa, I am really here to read yung mga story na may kapupuntahan talaga kaya Two thumbs up po sa inyo ni Ms. E

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
Stalker_Eyes
November 18, 2020 (8 months ago)

Congrats sa ending sir paradoxxx and MissE ^^

Sir Stalk is my name, and writing is my game.

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thank you din otor sa pagsubaybay saka sa suporta.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
K
knight_walker
November 18, 2020 (8 months ago)

Thanks paradox at MissE sa pagratapos ng larawan siguradong lubog nnman ang buong bansa sa dami ng luha na tumangis sa nangyari kina daniel at trisha at sa huli ng storya may kanta p ni moira dela torre na ikaw at ako n favorite song q rin , ang galing ninyong dalawa hindi puro kalubugan yung storya nyo, at Miss E kailan kaya masusundan yung aguinaldo

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Lapat na lapat ang lyrics ng kanta para sa love story nila no. Nakakagaan din ng damdamin pag play mo un sa end.
Salamat Knight walker

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
M
mangosandwich
November 18, 2020 (8 months ago)

Sana sa next story si Danielle ang bida😁. Ang galing ng pagkakasulat. Salamat sir Paradox at Miss E.Excited na ko sa susunod na story niyo🙏🙏

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Ohh pwede haha naisip din namin ni missE yan pero baka hintay muna tayo 18yrs kc baby pa siya😅
Thank you boss

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
missE
November 19, 2020 (8 months ago)

18 years later...
LARAWAN Book 2: Lolo Huwag Po!🤣

Reply  ·  Like (4)  ·  Report
missbianca
November 18, 2020 (8 months ago)

What can I say? Sobrang ganda ng Larawan Series and I will definitely read this story again from start to finish.

Grabe yung pagdadala ninyo ng emotions sa kwento talagang roller coaster ride kapag nagbasa ng stories ninyo. Habang binabasa ko yung story eh inaantay ko nga kung panaginip lang ba ang lahat.. kung isang masamang panaginip lang ba pero habang binabasa ko yung story papuntang ending ay naging masaya naman ako sa ending. It was unexpected but its really really good.

Tama yung isang nagcomment sa itaas eh. Kung naging isang pelikula ito, malamang isa ito sa blockbuster movie. Yung mga tipo ng movie na si Cathy Garcia Molina ang direktor.

Masaya ako na malungkot. Masaya dahil ang ganda ng kwento.. pero malungkot dahil last chapter na ito. Thank you author Paradox and missE for this series. Super ganda.

SANA after ng Aguinaldo Series ay may susunod na series ulit ang bawat isa sa inyo. :)

Reply  ·  Like (4)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Aww salamat missbi... pasa ko na sa GMA?😅
Thank you ulit

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
missE
November 19, 2020 (8 months ago)

@missbi Thanks sis! Pag nakahanap ng mahabang oras, gusto ko nga din imarathon😅

@paradox Cut ko ha, pwede na sakin 30%😂

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
Single35
November 18, 2020 (8 months ago)

Aww :-( tapos na:-( nabawasan na mga inaabangan ko :-((

Reply  ·  Like (5)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thank you po Mam... yaan nyo baka next year pagkatapos ng Agui makabwelo kami ulit ng isa pa

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
K
Kakaldac
November 18, 2020 (8 months ago)

Wala bang spin-off...

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Hmm... ask natin missE haha. Salamat Kakaldac

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
missE
November 19, 2020 (8 months ago)

Wala😅 Balik Agui na po kami Sir Kakaldac

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
E
Expertise101
November 18, 2020 (8 months ago)

Tama ang hinala ko na madededs c Danielle, pero d ko naiisip na Pati c Trisha, ang akala ko papasok sya sa kumbento pagkapanganak nya, nice story and nice ending buti na lang hindi masyadong nakakaiyak ang ending, kundi wala akong tissue na magagamit, naubos na dun sa nakaraang chapter hahaha

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Hahaha magkikita sila ni Billy dun wag naman haha. Thank you sir

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
E
Expertise101
November 19, 2020 (8 months ago)

Well I never thought that na may scene pa si Billy sa ending hehehe, pero Lam ko sa 1st 3 chapter nahulaan ko na c Dandan at ishie ung mga nagkalayong magkababata, again more power and more colab from you guys to expect

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
jerikho
November 18, 2020 (8 months ago)

One word- Exquisite...Bumaha ng luha ngayong gabing ito, pero marami rin humanga sa obrang ito na tatatak na sa kasaysayan ng FSS.
    
     Hindi man nagtagumpay si Laura na gabayan ang pag-ibig nina Dandan at Ishie sa ibabaw ng lupa, napagtagpo naman niya itong muli sa kabilang buhay para ipagpatuloy ang pag-iibigang kahit kamatayan ay hindi mapaghihiwalay...

      May naririnig akong  mga "bulong"- Book 2...Book2...Book2!😁 Can I get a "Hell Yeah!" hehehe!😂😂😂 Taos pusong pasasalamat sa inyong dalawa Pareng Para at Mareng E sa paghahandog ninyo sa amin ng kwentong ito...Cheers!🎉🎉🎉

Retiradong Playboy...pwedeng TUMINGIN pero never ang TUMIKIM 😉

Reply  ·  Like (4)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Napagpunas ba kita ng luha pre? Haha. I hope nga maalala nyo Lara kaya namin sinulat to.
Thank you ulit Jerikho

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
missE
November 19, 2020 (8 months ago)

Book 2 kamo? Sige Lucy-Marco-Sabel naman🤣 Thank you pre😉

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
jerikho
November 19, 2020 (8 months ago)

Isama ko na si Tata Kaloy para matuloy na sa porsam hehehe!😁😁😁

Retiradong Playboy...pwedeng TUMINGIN pero never ang TUMIKIM 😉

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
hotshotM
November 18, 2020 (8 months ago)

napakahusay! salamat sa inyong dalawa sa story na ito na para sa akin  na hindi makakalimutan ng lahat ng readera at taga hanga. Sanay makagawa pa kayo ng maraming pang ganitong story. maraming salamat Paradoxxxx at missE

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thank you sir hotshotM. Sana nga wag makalimutan ang story nila Daniel at Trisha. Salamat po ulit

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
leyash143
November 18, 2020 (8 months ago)

words can't describe how i feel right now. mix emotion.. 🥺🥺 im happy but also sad because this is the end of a very beautiful story, but still thank you so much author.😘😘 🙌🙌

❀"私は読むためにここにいるだけです."❀

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Kahit ako mamimiss ko tiyak ang Lara. Salamat sir leyash

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Ohh sorry Mam Leyash pala😅
Thank you po ulit

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
holapineapple
November 18, 2020 (8 months ago)

i sort of expected this sort of turn of events but NOT THIS KIND OF TURN. grabe kayo boss para and misse, galet galet gusto manaket? but on a lighter note, wow, superb writing as always from you two! congratulations! and shall we expect another collab? ;) but pahinga first, you both deserve the rest and the praises! more power to you too :-*

Already taken by myself

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
holapineapple
November 18, 2020 (8 months ago)

*more power to you two (edit before the grammar nazis kill me)

Already taken by myself

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Salamat Mam Hola. Sorry na kahit kami naluha habang nagsusulat😭.

Opo rest muna kami. Focus na sa Agui. Thanks ulit

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
RedDragon
November 18, 2020 (8 months ago)

Kahit anung ORAS
Kahit anung PANAHON
Gaano ka man kalayo magkikita ang sila kahit saan man.
For Daniel & Trisha
such a bittersweet ending na ginawa mo Paradoxxx,grabe yung tagos sa puso yung storya napaka-emosyonal wala na kong masabi at naisip ko rin siguro atleast lalaki si Danielle nang walang hinagpis at hirap na pinagdaaranan tulad ng nangyari sa mga magulang,magtagpo man sila ng kanyang magiging kabiyak ng kanyang puso ay wala nang trahedya na mangyayari.

"Imagination is a weapon. Those who lack it are first to die."

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
RedDragon
November 18, 2020 (8 months ago)

pati rin sa iyo Miss E

"Imagination is a weapon. Those who lack it are first to die."

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Salamat at tila napatagos ko sa iyong puso ang Lara. Kahit man lang dito ay nahaplos ko ang iyong damdamin (naks).
Thank you sir RedDaragon

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Archer14
November 18, 2020 (8 months ago)

Malayo man sa hinagap ko ang naging pagwawakas ng kwento na ito na sinundan ko mula umpisa, hindi naman maitatatwa na ito ang pinakaakmang katapusan sa masalimuot at buhol buhol na pag-iibigan ng mga bida sa serye.

Magkahalong lungkot at saya. Tamis at pighati ang ipinadama sa aming magbabasa sa bawat yugto. Hindi lamang init ang binuhay sa mga damdamin ng tutunghay at babasa.

Tunay at wagas na pag-ibig. Ito ang mga salitang tatatak at iiwanan sa isip ng mga babasa. Pag-ibig sa kaibigan, sa magulang, sa propesyon at sa taong gustong makasama at habang buhay.

Maraming salamat Sir Paradox, MissE! Napakahusay at napakamakabuluhan ng kwentong ibinahagi n'yo dito. Tunay na maraming inantig na damdamin.

Reply  ·  Like (5)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Isa ka pre sa mga reason kung bakit namin pinaghusayan ang Lara. Sa suporta mo samin sa bawat yugto ng story nila Dan at Ish.
Now back na tayo kila Greg, Diane at Dennis.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
missE
November 19, 2020 (8 months ago)

Salamat Hepe at sa malanobelang PM🤗 Napabasa ko na din kay para

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
M
monching1957
November 18, 2020 (8 months ago)

Congrats authors... This is the type of a story that is enjoyable... Even without the sex part... Keep this kind of story coming... Good luck

Reply  ·  Like (4)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thanks si monching.. kahit parang sabi nila di bagay dito sa FSS. Pero naenjoy mo ang Lara. Salamat po ulit

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
P
peyup16
November 18, 2020 (8 months ago)

Bumaha ang luha dito sa aking silid ngayung gabi at ito'y dahil sa walang kawangis at kasing ganda na pagwawakas ng inyong obra sir Paradoxxxx at MissE. Hanggang sa susunod niyong likha na aming paniguradong susubaybayan!!

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Hala sana wag naman ala bagyong rolly yang baha na yan😅
Salamat sir peyup.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
jackstone
November 18, 2020 (8 months ago)

Magandang pagtatapos din sa misteryo sa katauhan ni Billy.

Salamat sa inyong obra, paradoxxx at missE.

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Sana nga mapatawad niyo si Billy. Nagawa nya lang yun dahil sa kanyang kabataan. Salamat po sir jackstone

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
SilentSoul
November 18, 2020 (8 months ago)

Isa akong tahimik (Silent nga kasi hahaha) na tagahanga ng gawa ninyo Sis E and Sir Paradoxx.. Each of your work is an art but combining both of your talent and imaginative mind made this series a MASTERPIECE! This is PURE TALENT.

Been holding myself to post comment here as i don’t usually do it. Well, i had save the best for LAST.. 😊

I had mentioned it on my twitter na para niyo kaming dinadala sa mundo mismo ng mga karakter ng series. I feel like buhay na buhay sila and talagang andun kami sa scene ng bawat pangyayari. Lot of twist and unexpected events... grabe niyo kami pinasabik, pinakilig, pinasaya at lalong lalo na pinaluha... Lesson here is we should not take for granted our love ones. Nothing is permanent in this world except changes sabi nga nila. Let’s cherish every moment with our love ones... While they are still with us and while we are still here. ❤️

More writing collab for both of you!👏🏻 Congratulations for this Masterpiece! Cheers!!!🥂🥂🥂😘😘😘

Reply  ·  Like (5)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thank you Mam, alam namin ni missE na lagi ka nakasupport sa Lara at napakalaking bagay na nagustuhan mo ang collab naming ito. Sa susunod po ulit. Thanks again

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
J
jpoy23
November 18, 2020 (8 months ago)

😭😭😭

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Tahan na sir haha... masaya na sila dun. Happy na din sana tayo.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
E
ecchimanga
November 18, 2020 (8 months ago)

maganda yung kwento pero kasu na wala yung main reason sa site kung bkit tinawag na filipinoSEXstories naging wattpad ata pero dont get me wrong maganda yung kwento na dissapoint lng ako

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
E
ecchimanga
November 18, 2020 (8 months ago)

sana gumawa ulit yung author maganda yung kwento walang duda dun pero sana wag nya kalimutan pinaka main reason bkit andito mga reader nag aabang sila ng magaganda at malulupit na sex scene hahaha tambayan to ng malilibog :)

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Lagi ako nagsasabi sa comment na pasensya na at alam kong ang dulo ng Lara ay di na nababagay sa FSS. Sa simula lang.
Thanks sa feedback.

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
missE
November 19, 2020 (8 months ago)

Sana wag din kalimutan na walang pilitan ang pagbabasa. Tambayan ng malilibog, yes. Pero madaming readers na hindi puro kalibugan lang ang hanap. This story is for them.😉

Reply  ·  Like (7)  ·  Report
P
popopot
November 18, 2020 (8 months ago)

Congrats po sir paradox and missE!!! kahit bumaha ng luha sa last 2 epi ng Larawan,,hindi matatawaran ang husay ng pagkakagawa nito!!! thanks to both of you!!

Reply  ·  Like (4)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Maraming maraming salamat sayo sir popopot sa lahat ng pagsuporta mo sa Lara at Agui.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
superfranky
November 18, 2020 (8 months ago)

What a great story! One of the best. Kahit na di ako fan ng tragedy. Ganda pa din.


Ako lang ba yung may ayaw ng ending ng stories/movies/shows? Feeling ko ksi best parts ng story ay climax to falling action (bago mag end).

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Sensiya na sir Franky... I think mas higit pa sa kasal nangyari sa kanila...
Mas wagas.
Thank you ulit sir

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
superfranky
November 19, 2020 (8 months ago)

No problem sir, looking forward on your next stories. Btw i sent a pm

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Sungit_moh
November 18, 2020 (8 months ago)

Gratz sir... mas maganda pa sa kpopo o anomang nobela sa tv.

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thaak you sir sungitmo😅 di mo ko sinungitan haha.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
SisigAdobo
November 18, 2020 (8 months ago)

may naamoy akong danielle story 🤔 pero congrats sa ending🎉🎊 readers are proud both of you lods !!! worth it good collab sa inyo! more stories to wait for.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thank you boss! Cheers may pulutan na😅

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Balasubas2.7
November 18, 2020 (8 months ago)

AUTHOR!!!!! MAG USAP NGA TAYO?!! INAANO KA BA AT NAHG OAPAIYAK KA AH???? Good job sa story na to at sayo!

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Hahahaha sorry na damay damay na tayo naiyak din kami eh😅😅

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
S
spamsung
November 18, 2020 (8 months ago)

May kutob na ako dun sa first scene, pero unexpected yun Kay Billy at pagkamatay ni Trisha. Malungkot sa simula pero na palitan ng saya dahil sa pag dating ng apo. Mukang maiispoil yun bata haha. Sana gawan nyo ng kwento si Danielle naman.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Nagkaroon ng 2nd chance si Marco makabawi sa pamamagitan ni Danielle db? Oo nga apo ni meyor kaya spoiled un😅

Thank you spamsung

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
lebron019
November 19, 2020 (8 months ago)

Congrats sir paradoxx and missE iba talaga ang obra nyo napakalupet talaga. Sa kabilang buhay sila paden talaga haha maraming salamat sa obrang larawan the best!

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thank you sir lebron di kami nabigo na magustuhan mo ang Lara.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
B
BlurozeMichelle
November 19, 2020 (8 months ago)

Kung kahapon ay isang balde, ngayon ay isang drum ang aking iniluha!!! 😭😭😭

I didn't expect a tragic ending for Daniel and Ishie but yoh, Sir Para & Ms E were able to give justice to a very fulfilling ending. Not the way we want it to be but yeah, I think, it's the most beautiful and solid ending for the story. Solid fan here - from the start to end! Hope to read other collab stories from the two of you! Again, my congratulations & keep on inspiring others with your masterpiece stories! ❤️❤️❤️

Reply  ·  Like (5)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Yan libre paligo na Mam🤣🤣 haaay nakakatuwa at nagustuhan nyo Lara. Maraming salamat po ulit

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
T
tarogi
November 19, 2020 (8 months ago)

otor pa request naman ng ending para masaya

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Hahaha... ending na masaya? Happy na sila sir lalo at play mo music... gagaan pakiramdam mo. Para sa kanila un lapat na lapat.
Salamat po sir

Reply  ·  Like (6)  ·  Report
User Not Found
November 19, 2020 (8 months ago)

💓💓💓👏👏👏

Once in my dreams I rose and soared No matter how I'm knocked around Or beaten down I will stand up, restored.

Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Uy salamat miss louise sa palakpak😂

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
User Not Found
November 19, 2020 (8 months ago)

Hindi ko mai describe sa salita kung gano kaganda itong obra niyo.  Miss E and you, sir paradoxx, you guys are amazing. 🥰👍

Lalo na yung song sa huli. 💓💓💓💓

Once in my dreams I rose and soared No matter how I'm knocked around Or beaten down I will stand up, restored.

Like (1)  ·  Report
Ashflauer
November 19, 2020 (8 months ago)

Ibang klase po nagawa niyong dalawa sir para and sis E. Never pa ko nakabasa or nakapanood ng ganitong klase story. Yung 2 days ako umiiyaaaak huhu!
Isa paaang colaaaab sa mga paborito kong author! Pleeeaaaseee😭

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Haha 2 days ba😅 thank you miss Ash... Agui muna malapit na din ang ending kaya tutok na tayo ulit dun.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
MalditangGangster
November 19, 2020 (8 months ago)

Sad ending😭😭😭. D man sila ngkatuluyan atleast ngkita p rin sila at ngksma sa kabilang buhay. Wla n akng aabangan n LARA at d rin ako iiyak at luluha pa😁😁. Thanks, sir Para at miss E sa napaka gandang obra😘😘😘

Simpleng malibog para kay hubby_2ndmate🙂🙂

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Waaah sorry po happy naman sila Dan at Ish... tapos na po iyakan haha salamat po ulit mam. Sa uulitin po

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
Gabrielle27
November 19, 2020 (8 months ago)

If malalaman ni Moira at mababasa niya Larawan na ginamit niyo ang hits nya baka magpasalamat sa inyo yun misse and paradox. Ang galing ngayon ko lang naappreciate yung song na yan🤗

I wish makabasa pa ko ng like this story. Thanks a lot guys🥰

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Di kaya kami mademanda mam😂... thank you po.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Abbyg
November 19, 2020 (8 months ago)

this story make me cry,yung para kang nanood ng movie habang binabasa mo to.its not all about sex it's also about love,forgiveness and sacrifice. unexpected ung ending hindi ko akalain ng dalawa talaga sila mamaya grabe po yung twist ng story.congrats mr paradoxxxx and missed two hands up for both of you..may book 2 po ba😊

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
Abbyg
November 19, 2020 (8 months ago)

and missE sorry wrong type pa😅

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Salamat po maam Abbyg nagustuhan.nyo Lara. Tapusin po muna namin ang Agui baka next year malay natin haha.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
eloy18
November 19, 2020 (8 months ago)

Ang dami kong luha s Larawan😭😭😭😭durog n durog ang puso q s istorya,😭😭😭great writting  author😍

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Aww sorry po Maam kami din wasak na wasak nung sinulat namin hirap po magtype ng may luha sa mata😭😅
Thank you po

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
BlueSky
November 19, 2020 (8 months ago)

Thank You for your First Masterpiece. 👏👍 Parodoxxx thank you. this one of the best story na nabasa ko sa FFS salamat at sana ay maka likha kapa ng marami pang Obra.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
November 19, 2020 (8 months ago)

Thank you sir Bluesky sa laging pag support lagi samin.. sa susunod po ulit sa ngayun Agui muna po.

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
B
Bhanthot
November 19, 2020 (8 months ago)

Nice!

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
A
Arem.Alex
November 21, 2020 (8 months ago)

Congratulations po sir para and miss e for a very successful movie, ay story pala.. 😄😄pakiramdam ko kasi nanood ako ng pang Star Cinema na palabas eh sa sobrang ganda..
❤️ ❤️  On the other hand, nakakalungkot wala na kong Lara na aabangan huhuhu.. Waiting for more collab from both of you, again congrats!👏👏👏

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
T
theatheist
November 21, 2020 (8 months ago)

Napaka gandang obra sir. Thank you. Next story ulit.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
pitas123
November 24, 2020 (8 months ago)

masakit sa dibdib pero napakagandang story

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
M
marcus17
December 2, 2020 (7 months ago)

ang lungkooooot ng larawan.,. shet.,., kalalaki kong tao nging emosyonal ako.
hugot na hugot. potek, saklap. pro worth it. and unconventional ending.

prang hanggang ngayon lungkot nararamdaman ko. kawawa ding danielle.
kakaibang mga akda.. nawaý mraming pang sumunod na likha ng ganitong kalibre.
ung aguinaldo inaabangan ko din po ng karamihan.hehehe
galing galing po. ramdam ung emosyong gustong ipparamdam. wag po kayong mgsasawang lumikha.,.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
E
Eve72
December 15, 2020 (7 months ago)

Ang dami Kong Luha....congrats author sa isang napakagandang kwento...

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
X
xinne
January 31, 2021 (5 months ago)

my heart 💔😭

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
paradoxxxx
April 8, 2021 (3 months ago)

Dear Jemem😂

Nakakatuwa kahit nung November 2020 pa Lara natapos ay minamarathon mo pa ding basahin. Lagi kasi nag notif ang email ko nakikita ko nga comment mo.

May PM nga pala kami ni missE pakibasa, salamat ulit. Sana makita mo tong last comment ko pag aabang sayo😂

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
User Not Found
April 8, 2021 (3 months ago)

hahha kala ko hindi mo na mababasa pahabol kong comment sir. sige check ko maya pms niyo.

Imagination mo ang limit.

Like (1)  ·  Report
User Not Found
April 8, 2021 (3 months ago)

nakakaiyak naman . lalo akong naluha doon sa part ng misa bago ilibing si daniel. grabe. hindi ko expect na  makakabasa sa fss ng ganitong obra. ang galing niyo. kudoss sainyo ni missE

Imagination mo ang limit.

Like (1)  ·  Report
AAFantassy
May 31, 2021 (1 month ago)

super ganda nang kwento, napapaiyak nga ako, grabe kung makasundot sa puso, mararamdaman mo talaga ang sakit...great composition mo writer. naka colab nga ang mga karakter sa story na Aguinaldo ni missE, ang galing talaga nang pagka colab ng dalawang writer na ito

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Add New Comment
M E N U
Recent Comments