M
E
N
U

LARAWAN 15

Posted in
Story: Fiction, Tagalog · Categories: Romance · Tags:
Date: October 17, 2020 (13 days ago)


"Ano yan?!" seryosong tanong ni Marco sa nagulat na dilag.

Parang bata itong nagtago nang kung anong bagay sa magulang upang huwag mapagalitan. Pilit ikinubli ang hawak nito sa kinuyom na palad at mabilis na nagpahid ng kanyang mga luha.

"Wa… wala."

Sising-sisi si Trisha sa pagmamadali kanina. Nailock nya nga ang main door ng opisina ngunit nalimutan naman niyang ilock ang pintuan ng banyo.

Tumayo siya at nag-aapurang lumabas nang nakayuko. Pilit isiningit ang sarili sa maliit na puwang sa pinto kahit nakaharang ang katawan ng alkalde sa kanyang daraanan.

Akala ng dilag matapos siyang makaraan ay nakaiwas na siya sa mga mapang-usig na mata ng alkalde. Nagulat na lang siya nang hablutin ni Marco ang kamay niyang may itinatago.

"Sandali Trisha…" awat ni Marco. Hawak ng isang kamay nito ang pulsuhan ng dilag at ang isa naman ay marahang ibinukas ang kamay na nakatikom.

Nang makuha sa kamay ang pakay ay nanatiling hawak lang ni Marco ang kamay ng nobya. Wala siyang masambit na kahit anong salita sa kaharap habang tangan ang test strip. Nakamasid lang ito sa nakatungong dilag na tila naghihintay ng paliwanag mula dito.

"Di pa ko dinaratnan… kaya ako nag test." halos pabulong nitong wika.

"And? Two lines… so positive, right?" paninigurong tanong ni Marco.

Bahagya lamang tumango ang dilag at nanatiling nakayuko. Pilit ikinukubli sa buhok ang malaking pangamba sa kanyang mukha sa mga susunod na maaaring itanong sa kanya ng alkalde.

"You mean… buntis ka?" tila di makapaniwalang tanong muli ni Marco. Malumanay ngunit bakas ang pangamba sa tinig nito.

Imbis na sumagot ay parang nanghihina ang dalaga na napaupo sa katabing silya. Di niya malaman kung sasagutin pa ba ang mga tanong ng lalaking kanyang nakatakdang pakasalan.

Bumuntong-hininga si Marco. Nag-iipon ng lakas ng loob upang itanong ang bagay na sadyang bumabagabag ngayon sa kanyang isip.At nadinig na nga ni trisha ang tanong na pinangangambahan niyang madinig mula kay Marco.

"Is it mine?" usisa ng alkalde sa malalim nitong tinig.

Sunod-sunod na pag-iling lamang ang naitugon ni Trisha habang nakayuko at napasapo ang dalawang kamay nito sa kanyang mukha. Hindi makatingin kay Marco sa sobrang hiya at pangamba sa magiging reaksyon nito sa nalaman.

Sa nadinig ay naputol ng lalaki gamit ang dalawang kamay ang hawak na pregnancy test. Bagama't may hinala na siya sa isasagot ng nobya base sa mga ipinapakita at kinikilos nito sa nagdaang mga araw ay di niya kinayang makontrol ang bugso ng kanyang damdamin sa natuklasan.

Napaigtad ang katawan ng dilag sa tunog ng pwersahang naputol na bagay na pumukaw sa katahimikan ng opisina. Sinilip niya sa pagitan ng mga daliring nakatakip sa kanyang mukha ang bagay na hawak ni Marco na matapos nitong putulin ay saka initsa sa kanyang paanan.

Nanlulumong napahilig si Marco sa kalapit na lamesa. Titig na titig sa dalagang nakatakip pa din ng mga kamay ang mukha sa pagtatago ng mga luhang dumadaloy sa pisngi nito.

Parang sasabog ang kanyang dibdib. Hindi niya malaman kung anong emosyon ang gustong sumambulat mula sa kanyang kalooban. Nagngangalit ang mga kamay na nakakapit sa gilid ng lamesa na parang babaon ang mga kuko.

Gusto niyang hiyawan ang dilag. Gusto niyang ipamukha na sino ba ito para ganoon na lang pasakitin ang kanyang damdamin.

Tinanggap na niya na hindi siya ang nakauna dito nang walang anumang panunumbat ngunit bakit ngayon ay heto naman ang kanyang malalaman. Na nabuntis pa ito ng iba.

"Nung tinanggap mo ang alok ko Trisha… hindi kita pinilit di ba?" pagpapaalala ni Marco nang nangiginig ang boses.

"Pero kahit hindi mo sabihin… alam kong napilitan ka lang… Alam kong dahil lang yon sa mga naitulong ko sa pamilya niyo." dagdag pa nito.

Pigil na pigil ang nagbabadyang luha sa mata ni Marco at parang may bara ang lalamunan nito habang nagsasalita. Kahit nagpupuyos ang damdamin ay mas pinili niyang maging mahinahon sa harap ng kanyang minamahal.

"Trisha… gusto kong malaman mo na lahat ng tulong na ginawa ko… ginawa ko yun ng buong puso kahit walang kapalit." patuloy nito na garalgal pa din ang tinig.

"Siguro nga nagkataon lang Trisha… Di kita masisisi na mag-isip na… na nanamantala ako sa sitwasyon… Pero ano'ng magagawa ko? Noon pa minahal na kita."

Humagulgol ang dalaga nang marinig ang mga sinabi ni Marco sa kanya. Parang sinusundot ng kunsensiya ang kanyang kalooban sa mga nagawa. Pero ano'ng magagawa niya gayong hindi niya madiktahan ang puso na mahalin ang lalaking ito na nasa kanyang harapan.

Kung natuturuan lang ang puso, sana ay di na siya nasasaktan ngayon. Sana ay walang Daniel na dumaan sa kanyang buhay. Lalaking dumaan lang ngunit nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang puso.

"Trisha…"

Napatingin ang dalaga kay Marco na pinangingiliran ng luha ang mga mata. Hindi man lang kababakasan ng panghuhusga ang mga titig nito.

"Mahirap ba akong mahalin?"

Napayuko at umiling ang dalaga sa hiya sa lalaking nagtatanong. Tila hindi na nararapat sa isang tulad niya ang alayan pa ng ganitong klaseng pagmamahal. Para siyang nanliliit sa lalaking di niyang matutunang suklian ang pagtatangi.

"Ako ang hindi nararapat sa pagmamahal mo Marco… lalo na ngayon..."

Gustong yakapin ng lalaki ang babaeng umiiyak sa kanyang harapan ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Lalo siyang manliliit kung gagawin pa niya iyon. Dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ngunit alam din niyang naging totoo lang ang dalaga at nagpatangay sa nararamdaman nito.

"Ma… mahal mo ba siya?" Hirap na hirap si Marco na bigkasin ang tanong na nahihinuha na din niya ang sagot.

Marahang tango lamang ang tanging naisagot ni Trisha. Na sinundan din ng mga iling na ikinakunot ng noo ni Marco.

"Wala na siya… umalis na siya… iniwan na niya ko! Huhuhu…"

Dito na hindi nakatiis si Marco at kinabig ang ulo ng humahagulgol na dalaga. Napayakap naman ito sa kanyang baywang tanda ng pasasalamat nito sa pang-unawa sa kabila ng kamaliang kanyang nagawa.

"Kung… kung pwede nga lang… na ikaw ang mina--" wika ng dalaga sa pagitan ng mga hikbi.

"Shhhh…" mabilis na saway ng lalaki sa babaeng minamahal.

"Tandaan mo… Ang nagmamahal… hindi naghihintay ng kapalit…"

Lalong humigpit ang yakap ni Marco sa dilag na sinuklian nito ng mahigpit na kapit sa kanyang baywang. Umaasa siyang balang araw ay matikman din niya ang totoong yakap ng babaeng minamahal. Alam niyang darating din ang araw na iyon. Kailangan lang niyang maghintay.

Nang mahimasmasan si Trisha ay nagkuwento ito ng lahat ng nangyari sa kanya. Hinayaan lang ni Marco na mailabas nito ang lahat ng sakit na idinulot ng lalaking nang-iwan dito matapos ang lahat.

Nagulat siya sa bilis ng mga pangyayari sa pagitan ng lalaki at ng babaeng minamahal. Tila kwentong mababasa lamang sa pocketbook o mapapanood sa pelikula ngunit heto at totoong nangyari.

Di na rin niya pinilit pa ang dalagang sabihin kung sino ang lalaking iyon. Parang hindi na rin naman mahalaga matapos niyang makita at marinig ang pagkamuhi ng dilag dito.

At hindi rin niya masisi ang dalaga dahil kahit mismong siya ay nagmahal. At sa isang taong nagmamahal, walang rason na kailangan at walang paliwanag na sasapat.

Alam niyang kahit anong estado ng buhay, kapag tinamaan ka ng pagmamahal ay gagawin mo ang lahat para sa iyong iniibig. Maaring ito ay makabuti, ngunit pwede ding makasama.

Tulad ng nangyari sa kanya. Nagawa niyang talikuran at itakwil ang nag-iisang anak nang dahil sa sakit na dulot ng pagmamahal. Ang anak niyang minsan ding nasira ang buhay nang dahil din sa pag-ibig.

Sa kabila ng lahat ng naipinagtapat sa kanya ay handa pa rin si Marco na ituloy ang kasal dahil alam niyang mas kailangan siya ni Trisha ngayon. Kailangang maisalba ang kahihiyan di lamang ng dalaga, kundi maging ang sa kanya din.

Bukod pa sa wala namang nabago sa pagmamahal niya para dito sa kabila ng sakit na dulot ng mga naging pangyayari. Kaya naman bukas siya na tanggapin ang magiging anak ng katipan bilang kanya rin.

"Ayaw ko Marco… Ayokong abusuhin ang kabutihan mo sa amin… Kalabisan na ang ipakargo ko sayo ang batang hindi mo naman anak…" tanggi ng dalaga sa alok ng alkalde na panagutan ang kanyang dinadala.

"Kailangan Trisha… Isipin mo din ang kalagayan mo. Gawin natin sana ito para sa ikabubuti nating dalawa… Basta hihintayin ko na lang ang araw na sana… sana… matutunan mo din akong mahalin."

Napayakap muli si Trisha kay Marco. Yakap ng pasasalamat sa lahat ng pang-unawa nito. Batid niyang napakalaking eskandalo kung hindi matutuloy ang kasal at lalo na kung malalaman ng lahat na siya ay nagdadalang-tao pa sa ibang lalaki.

Alam niyang mali ang ipagpatuloy pa ang kasal ngunit para sa ikabubuti ng bawat isa ay kailangan na niya iyong tanggapin. Kailangan niyang ibaling sa lalaking ito ang kanyang pagmamahal. Sana nga ay ganoon lamang iyon kadali. Sana nga.

************************

Normal na lumipas ang linggong iyon sa pagitan ng magnobyo. Kapwa naging abala ang dalawa sa kani-kanilang trabaho sa munisipyo.

Naisingit na din ni Trisha ang pagpapacheck-up sa kaibigang OB-GYN ni Marco upang masigurong ligtas at maayos ang kanyang pagbubuntis. Binigyan pa ito ng special appointment sa klinika nito upang matiyak na walang ibang makakaalam sa kanyang maselang kundisyon.

Kay bilis ng mga araw. Tatlong linggo na lamang ang nalalabi bago ang nakatakdang kasal.

Araw ng Linggo. May salo-salo sa mansyon ni Marco kasama ang pamilya ni Trisha at ilang piling kaibigan ng alkalde. Kasama din sa pagtitipon si Janet na siyang tatayong maid of honor.

Bagaman pinili nla ni Marco na ilihim muna sa kanyang pamilya, naipagtapat na ni Trisha sa matalik na kaibigan ang tungkol sa kanyang maselang kalagayan at kung sino ang ama ng dinadala. Nasabi din nito na alam na ni Marco ang lahat ngunit sa kabila noo'y iginiit nitong mas lalo nilang kailangan na ituloy ang kasal.

Lalong humanga ang kaibigan sa prinsipyo ng alkalde dahil nagawa nitong magsakripisyo at sagipin ang kaibigan sa kahihiyan. Nagkamali pala siya sa unang inisip na tanging virginity lamang ng kanyang bestfriend ang habol nito.

"Ah Mayor Marco?" wika ni Janet.

"Yes Janet, ano yon?"

"Tanong ko lang sana… May magiging bestman ka na daw? Sino siya? Pogi ba? Hihi" may kapilyahan nitong tanong na nagpatawa sa lahat ng nakaupo sa mahabang dining table.

Noong una kasi ay walang Best Man sa wedding entourage ng dalawa maging sa mga inimprentang mga imbitasyon sa kasal. Ngunit nabanggit ni Trisha kay Janet ang nasabi ni Marco na mayroon nang gaganap sa nasabing tungkulin.

Saka lang naalala ng alkalde ang anak na dadalaw daw dapat sa kanya ayon sa tiyahin nito. Dahil sa pagiging abala sa munisipyo ay nawala na iyon sa kanyang isip at hindi na din maalala kung kailan ba sila nagkita sa labas ng sementeryo.

"Ah yeah! Meron na… Kaso nalimutan ko siyang pasabihan para nakadalo sana ngayon… Wait, excuse me may tatawagan lang ako." paalam nito sa mga nasa hapag.

"Ahhh… Kilala ba namin siya Mayor?" pahabol na tanong ni Janet sa alkaldeng tumayo.

"Makikila niyo na siya… Anak ko." nakangiting baling nito sa magkaibigan saka ipinagpatuloy ang paglalakad palayo habang hinahanap sa telepono ang tatawaga...

About the Author :

Joined: May 4, 2019 (1 year old)
Writings: 17
Male  ·  Offline
Description:
Author of LARAWAN
Co-Author of AGUINALDO by missE
Websites:
27  ·  66  ·  31  ·  3,337
 · 

Comments
L
lebron019
October 17, 2020 (13 days ago)

Ganda talaga ng kwento! Bitin sana maupdate agad idol haha

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (13 days ago)

Morning Boss... thank you ulit... pilitin ko po makapag update agad😅

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
missE
October 17, 2020 (12 days ago)

Agad? Teka naman muna, wala pang nastart sa agui35 may ipuproofread na naman na lara16 waaa😫 hahaha hinde sige lang, sulat lang ng sulat kaya yan😎

Reply  ·  Like (6)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Di ba tapos na natin pag plot sa Agui? Bwelo na lang yan😅
Naghihintay na sila kaya open na laptop!

Like (6)  ·  Report
psuedo_mind
October 17, 2020 (12 days ago)

Handang tumulong sa pag proof read

Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Nako pre Suds... parang kong dumadaan sa butas ng karayom sa ka-collab ko na yan dito sa Lara napakahigpit😅

Like (1)  ·  Report
missE
October 17, 2020 (12 days ago)

@pseudo Di lang kasi basta proofread suds eh, may mga inputs pa akong inaadd sa mga eksena😅

@paradox Wow nagsalita ang di mahigpit? Eh parang inaakyat pa sa Senado ang scenes ng Agui bago maaprubahan😅

Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Sulat na Agui 35 tagal ko na hintay yan😁

Like (1)  ·  Report
DaddyDon0002
October 17, 2020 (12 days ago)

Lalong nagiging kapakapanabik ang eksena.

Gagawa kaya ang tadhana ng paraan upang lumabas ang buong katutuhanan?

I am still hoping for the best. Fingers crossed.

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Malapit na Sir DD na malaman kung ano talaga nakatadhana sa mga bida.
Salamat ulit sa pag bisita dito sa Lara

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
DaddyDon0002
October 17, 2020 (12 days ago)

Lupet nyo talaga teary eyed ako dito. Hehehe

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
R
Reb0493
October 17, 2020 (12 days ago)

Bait ni Marco.. kaso team dandan pa din ako.. masokista na kung masokista.. Aba di pedeng mgalit si Marco nagparaya na si Dandan noh.😑😑

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Kaya yata nagparaya si Daniel kasi sa nakaraan nila ng ama nya.
Salamat po sa pagbabasa Maam Reb... samahan nyo po ulit sila sa susunod na kabanata

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
R
Reb0493
October 17, 2020 (12 days ago)

sasamahan ko sila hanggang sa huli.. gusto kong malaman ang nakaraan nila at magkaayos din sana ang mag-ama. salamat po sa magandang story. taga subaybay din po ako ng agui ni MissE. 😊😊

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
J
Joraul
October 17, 2020 (12 days ago)

Bravo👏👏👏👏👏

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Thank you boss🍻

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
U
unseenmeh
October 17, 2020 (12 days ago)

wtf! update agad author...ganda ng pagkakagawa...😭😭😭 pinagtagpo ngunit hindi itinadhana ang peg...😭😭😭salute!!!!

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Salamat boss... hirap no daming kailangan isakripisyo... ano nga ba dapat ang gawin

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
K
Kulasisi17
October 17, 2020 (12 days ago)

Langya Lupit nung update tinalo yung mag napapanood ko nung araw na love story, mas nasasabik AKo sa next update nito, kudos author mas gusto ko yung story part kesa sa sex story hahaha, producer na Lang at direktor benta to...

Reply  ·  Like (4)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Awww nakakataba ng puso comment mo sir... nakakatuwa na icompare mo Lara sa napapanuod mo.
Salamat po

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Archer14
October 17, 2020 (12 days ago)

Aksidente lamang ba talaga ang pagkakatuklas ni Daniel ng bracelet ni Trisha sa loob ng sasakyan o isa nanaman tong laro na iginuhit ng tadhana... Tila kahit gaano kasidhi ang pagsisikap ni Daniel upang layuan at tuluyang limutin si Trisha patuloy pa ring nakahahanap ang pagkakataon ng dahilan upang mag krus ang kanilang mga landas. Paano ka magbibingi bingihan sa sigaw ng puso at damdamin kung iisang pangalan lamang ang isinisigaw nito? Pilit mang lumimot ng isip, patuloy namang nagpapa alala ang ang kahapon...

Hindi ko alam kung maswerte bang matatawag si Trisha...kung sino pa ang taong gusto nyang ipaglaban yun p ang sumuko at unang bumitaw..

Saludo ako kay Mayor. Hindi matatawaran ang wagas na pag ibig na iniuukol nya kay Trisha. Sa kabila ng lahat handa syang magtyaga, maghintay at magtiis makamtan lang ang pagmamahal ng babaeng sinisinta.

Salamat sa Paradox at missE sa madamdaming kwento...tunay na nakaka antig ng puso bawat pangungusap.

Reply  ·  Like (4)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Tadhana pre ang nagmumulat sa kanila. Kaya tadhana din ang magdedesisyon sa lahat.
Salamat ulit pre.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
U
unseenmeh
October 17, 2020 (12 days ago)

grabe tong story na to pati yung agui...diko pa muna binabasa lahat...gusto ko kasi yung matagal basahin,para di makalimutan yung flow ng kwento...😂salamat sir sa pagbahagi ng obra mo😁 pati kay MissE

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
RedDragon
October 17, 2020 (12 days ago)

Grabe ang timing maulan pa naman tapos mag-uupdate kelan ba matatapos ang pagdudusang ito sa kanilang dalawa

"Imagination is a weapon. Those who lack it are first to die."

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Pagmasdan ang ulan...
Unti-unting pumapatak...
Sa mga halama't mga bulaklak😅

Wala lang napakanta lang haha.
Salamat sir RedDragon

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
D
Dredtan
October 17, 2020 (12 days ago)

Grabe gnara talaga nitong istoryang ito, hindi yung puro sex, nakaksawa pag panay sex scene ah hehehehhe
Sana sila pa din, mag pakita na sana ulit si daniel kay trisha, laging bitin o kaya hindi natutuloy kung ano ba talaga ang mga ugnayan ng mga bida sa isat isa hehehhe
Antay ulit ng nect chapter baka malamang nextweek na namn update hehehhe
Salamat author sa nakapagandang istorya na nailalahad mo saming mga readers mo,
Thank you ulit at more power boss

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Nasa likod lang ng puno eh sana umikot si Trisha😅
Thank you sir Dredtan

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
J
jackstone
October 17, 2020 (12 days ago)

Pwedeng-pwede gawing teleserye ito.

Sino nga ba si Billy?

Ano nga ba ang kasalanan ni Daniel?

San na ang anak ni tonggresman?

Malapit ng masagot ang mga katanungan.

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Sa next chap sir Jackstone makikilala nyo na lahat ng nabanggit sa Lara kaya tutok lang.
Salamat po ulit

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
J
jackstone
October 17, 2020 (12 days ago)

Salamat 👍

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
K
kuatog
October 17, 2020 (12 days ago)

isang libo n agad ang comment...hehe iba talaga pag inaabangan talaga ang obra mo maestro ...nice kahit medyo konti bitin e sulit padin...sana agahan ang susunod n update un lang ang puna ko hehe..salamat sir 😁😁

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

999 pa lang naman haha... semxa na medyo busy din sa hanapbuhay😅 singit singit lang. Lapit na din po matapos ang Lara kaya pagtyagaan nyo na😁
Thank you sir kuatog

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
P
Puloboys
October 17, 2020 (12 days ago)

Thanks Sa update magandang story ng love triangle kahit walang hot sex scenes wagas na pagibig ni mayor at ka sabik sabik ang susundo na chapter Kung tuluyan ng isusko ni Daniel ang pagibig kay Trisha kudos Sir at sayo miss E  waiting Sa update Sa Agui 35 Mas lalong ka sabik sabik keep safe

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Thank you sir puloboys lagi ka naka suporta sa Lara at agui... kayo ang isa sa mga dahilan kaya kami nagkakaroon ng lakas ng loob magpatuloy magsulat.
Lapit na po katapusan... salamat po

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
D
DarkQueen76
October 17, 2020 (12 days ago)

Very nice story po....Ang ganda

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Thank you ulit DarkQueen.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
C
charles2700
October 17, 2020 (12 days ago)

Naku mukhang malapit na masagot ang tanong ko tungkol kay Billy...I can't wait for the next chapter Sir Para at Miss E....congrats to both of you at surprise as more....hehehe

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Next chap sir Charles masasagot na lahat ng katanungan ng bawat isa sino si Billy... kaya tutok lang po

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
P
popopot
October 17, 2020 (12 days ago)

Two thumbs up author ...can’t wait for d nxt chapter 😍😍😍

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Thank you sir popopot... napagkakamalan ko kayo ni Sir puloboys😆
Sige abang na lang sa next update ty ulit

Reply  ·  Like (2)  ·  Report
B
braddix65
October 17, 2020 (12 days ago)

so am i ! am waiting and hoping an answer "who is billy?" in the next chapter. and "ano ba ang kasalanag nagawa ni daniel?" of course including the revenge of the son of congressman.

this story tries to delineate the meaning between "kapalaran" (fate) and "tadhana" (destiny) in human language.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Thank you boss... malalaman na sa next update sino si Billy at ano naging nakaraan nila ni Ishie.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
Ashflauer
October 17, 2020 (12 days ago)

If naging movie to pipilahan talaga. Galing ng mga favorite author ko😍

Reply  ·  Like (3)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Thank you Maam Ash... di yata kayo bumili ng ticket✌🏻😆

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
A
acekantotchloe
October 17, 2020 (12 days ago)

ano ba totoong name ni daniel? billy daniel? hehe

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Maybe, baka, pwede😅😅
Salamat boss ace sa pagbasa at panghuhula🤣

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
S
simplemeh
October 17, 2020 (12 days ago)

Nakow mukhang mamatay c mayor nito para magkaroon ng pqgkakataon c daniel at trisha

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Hmm malapit nyo na po malaman ano nakaguhit na tadhana sa kanila... tutok lang.
Salamat po Simplemeh

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
R
Rockefeller
October 17, 2020 (12 days ago)

Grabe galing 👍👍👍

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Thank you ulet si Rockefeller

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
K
kevkev
October 17, 2020 (12 days ago)

Sobrang galing.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Salamat din po sa pagbasa sir kevkev

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
R
Red_devil
October 17, 2020 (12 days ago)

Isang malaking thumbs up mga idol.... sana "itigil ang kasal" ang sunod na isigaw ni pareng daniel

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
paradoxxxx
October 17, 2020 (12 days ago)

Pinoy classic film no.
"ITIGIL ANG KASAL!" 😆
Thank you sir Red_devil

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
P
peyup16
October 17, 2020 (12 days ago)

Ang galing talaga ng story na eto. Two thumbs up talaga para sa lahat ng mga collaborators. 🙂👍👍

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
paradoxxxx
October 18, 2020 (12 days ago)

Salamat sayo sir peyup16... samahan nyo po sila hanggang sana sa huli

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
MalditangGangster
October 18, 2020 (11 days ago)

Excited n ko sa susunod sa update😁😁.. Iba tlga magbiro ang tadhana, pero tadhana p rin ang gumawa ng paraan pra sila ay magtagpo🙂😘. Ganda ganda tlga neto grabeee. Thanks, Author sa panibagong update😘😘

Slim na malibog😂😂

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
paradoxxxx
October 19, 2020 (11 days ago)

Salamat po Maam sa pagsubaybay. Pilitin po namin na makapag update agad this week

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
AAntonio.V
October 18, 2020 (11 days ago)

grabe naman ang pagbibiro nang tadhana na yan, sakit na sagad sa buto na parang malulumpo ka na kung sakaling hindi mo maikalma ang sarili at amuin ito....kaabang abang ang next chapter nito...sana sa huli ay magkakatuluyan na sila ni Billy at Ishie

A Night Vision Fantasy

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
October 19, 2020 (11 days ago)

Malapit nyo na po malaman ang buong kwento ng Larawan lapit na.
Thank you po ulit Sir.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
D
dstmp2b
October 18, 2020 (11 days ago)

ganda ganda nman po author ng novel nyo, salamat po and more update.

Reply  ·  Like (1)  ·  Report
paradoxxxx
October 19, 2020 (11 days ago)

Thank you din sir sa lagi pagdaan dito sa comment sec.... sa susunod po ulit

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
A
acekantotchloe
October 19, 2020 (10 days ago)

haay kelan ba sunod na issue? nakaka 4 na beses na ako kakabasa nito.

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
K
kenpachi0000
Monday, 26 October 2020 (3 days ago)

Keln update boss..

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
paradoxxxx
Monday, 26 October 2020 (3 days ago)

Gawa na po part 16 and 17... tapusin ko lang 18 then sunod sunod ko ipopost... related kc yung 3 parts na yun...
Then yung ending na...
Senxa na kayo nagkasakit ako😂 nagpapagaling pa gang ngayon

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
K
kenpachi0000
Tuesday, 27 October 2020 (2 days ago)

Ayon..slamat boss...pagaling kna pra mabsa n nmin ung kwento...arw arw ako ngchecheck bka my update n ehh..

Keep safe boss..

Reply  ·  Like (0)  ·  Report
Add New Comment
M E N U
Recent Comments