Writings about first stime (1)
1 of 1

Burger Queen Chapter 13-14

Submitted by on April 26, 2013 (5 years ago)
Posted in Story: Fiction, Tagalog | Categories: Group Sex, Taboo, Lesbian Sex | Tags: , , , ,

 

Burger Queen Chapter 13 – Buy One Take One

Hindi nagpakita si Ernie kinabukasan. Wala rin si Patrick sa kanila. Gusto sanang makausap ni Tess si Patrick pero katulong ang nakausap niya. Hindi sumasagot sa text si Patrick. Hindi alam ni Tess ang gagawin. Paano kung bumalik si Ernie? Wala naman sigurong mangyayari sa kanya dahil halos hindi nawawalan ng tao sa paligid. Sana lang.

‘Pagbilan ate.’ sabi ng isang bata. Nakilala ito ni Tess.  Yung batang nag-order para kay Mang Ramon.

‘Ano yun?’

‘Dalawang order ng buy one take one. Kay Mang Ramon.’

‘Oo. Sige. Ngayon na?’

‘Mamaya daw. Sabi niya. Heto bayad.’

‘Sige. Dadalhin ko na lang.’

Si Mang Ramon. Isang linggong nawala ang matanda. Malay naman ni Tess kung siya lang ang minamanmanan nito. Paano kaya? May binabalak uli siya. Uminit muli ang pakiramdam ni Tess. Ilang araw na rin siyang walang sex. Abala si Patrick. Meron si Alma. Si Frank naman… ay si Frank, hindi mahuhulaan ang oras o pangangailangan sa kanya. At dahil sa lalim ng iniisip niya, maging siya ay nakalimutan nang magpaligaya ng sarili. Ramdam niyang sumasagi sa bra niya ang mga utong niya. Ilang oras na lang ang hihintayin niya.

Dinatnan ni Tess si Mang Ramon na may kausap na halos kasing-edad niya. Mukhang dati ring sundalo ito. Maitim ito. Matangkad, flat top ang puting buhok at maskulado rin.

‘Tess iha...

1