Writings about fantasy romance (2)
1 of 1

Kabilang Mundo 7

Submitted by on September 17, 2013 (4 years ago)
Posted in Story: Fiction, Tagalog | Categories: Erotic Horror, Supernatural, Romance, Sci-Fi and Fantasy | Tags: , , ,

Please refer to the previous part.

(Kapitulo Katorse)

Malabo....
Malabong-malabo ang nakikita ko, nahihirapan kong ibuka at imulat ang mga mata ko. nanlalambot ang buo kong katawan, ni hindi ko maiangat ang aking mga kamay.

"Gising na po siya ginoong navarro"
May naririnig akong boses, parang boses ng mga lalaking nag-uusap.

Naaaninag ko ang dalawang anyo ng tao, ngunit hindi pa maklaro sa isip ko ang mga hitsura nila.

"Maita....maita....anak!"
Teka, boses ni daddy 'yon ah! Hindi ako pwedeng magkamali, boses nga ni daddy ang naririnig ko.

Pinipilit kong iminulat-mulat ang mga mata ko para luminaw ang aking paningin.
May apoy....
May naaaninag akong apoy.
Nagliliyab at mainit na dalawang tumpok ng apoy.

Pumikit ako at sa muling pagmulat ko ay nakita ko na ng malinaw ang mukha ni daddy, katabi ang isa pang lalaki.
Umiling ako ng bahagya, nakita ko rin ang tumpok ng nagliliyab na apoy sa tabi ko, at sa di kalayuan ay isa pang tumpok ng apoy.
Ano kaya ang mga apoy na 'yon?
Kinilabutan naman ako ng husto nang
napagtanto ko na nakahiga ako sa dayami at nang mapansin ko ang suot ko, hindi ako pwedeng magkamali, natitiyak kong wedding gown ito ni mommy.
Ngunit bakit ko ito suot ngayon?
at bakit may mga kandila at mga rosas na nakapalibot sa akin?

"maita! maita! Nabuhay ka nga anak ko! Huk! huk! h...

Kabilang mundo 5

Submitted by on September 9, 2013 (4 years ago)
Posted in Story: Fiction, Tagalog | Categories: Erotic Horror, Supernatural, Romance, Sci-Fi and Fantasy | Tags: , , , , , ,

Please refer to the previous part.

(Kapitulo Onse)

Balikwas!
Nakikipaghabulan si tony sa hininga niya habang tumatakbo pababa ng hagdan,
at ako nama'y nakikipaghabulan kay kamatayan.

"sa ilog jordan tony, doon namin sinunog ang bangkay ni mommy, baka doon din niya susunugin ang bangkay ko"
sabi ko sakanya, nakasunod lang ako sa likod niya.

"gano'n ba! uhm. malapit lang dito 'yon, mga dalawangpung kilometro mula rito"
natataranta at halos tumalon na siya sa hagdan.

Walang kapaguran si tony, halos magiba na niya ang front door sa tindi ng pagbukas niya.
Nang makalabas na kami sa pinto, biglang napahinto si tony, para siyang nagyelo sa kinatatayuan niya. Nakatitig siya sa bakuran ngunit parang nakatingin sa kawalan.

"bakit?!"
pagtataka ko sa kanya.

"makukulit talaga ang mga asong 'to!"
sabi niya habang ini-stretch ang mga daliri niya sa magkabilang kamay.
Lumingon ako sa paligid ngunit wala naman akong nakikitang mga aso.

"mga aso? wala naman-"
napahinto ako sa pagsasalita nang maaninag ko ang mga matang matatalim at nagliliwanag sa kadiliman kung saan nakatingin si tony.
Napakaraming mata na nakapalibot sa amin, halos hindi ko na mabilang at tila papalapit sila sa amin.

AAWWWOOOOOOOOHHHH

may narinig nanaman akong nakakapangilabot na alulong!

Dahil hindi kami nagpatay ng ilaw sa...

1