Writings about condom (2)
1 of 1

Size of a Camel

Submitted by on June 3, 2012 (4 years ago)
Posted in Blog: English | Categories: Erotic | Tags: ,

Size of a CamelTwo old ladies were outside their nursing home, having a smoke when it started to rain. One of the ladies pulled out a condom, cut off the end, put it over her cigarette and continued smoking.

Lady 1: "What's that?"

Lady 2: "A condom. This way my cigarette doesn't get wet."

Lady 1: "Where did you get it?"

Lady 2: "You can get them at any drugstore."

The next day ... Lady 1 hobbles herself into the local drugstore and announces to the pharmacist that she wants a box of condoms. The guy looks at her kind of strangely (she is, after all, over 80 years of age), but politely asks what brand she prefers.

Lady 1: "It doesn't matter as long as it fits a Camel."...

Safer Sex: A guide for Us

Submitted by on May 27, 2012 (4 years ago)
Posted in Tip: Tagalog | Categories: Tip | Tags: , , , , , , , , , , , ,

Safer Sex: A guide for UsANONG KLASE NG SEKS ANG GUSTO MO?

  • Anong klase ng seks ang gusto mo?
  • Alam mo ba kung paanong hingin ang gusto mo?
  • Alam mo ba kung paano sabihin ang, "mas mabuti yata kung...."
  • Gusto mo bang makipag-usap habang nakikipagseks? Bago o matapos nito?
  • Ayaw mo bang pag-usapan ang pakikipagseks?
  • Anong klase ng pakikipagseks ang pakiramdam mo ay hindi ligtas?
  • Ano ang handa ka o hindi ka handang gawain ninyo ng iyong kinakasiping?
  • Ano para sa iyong kinakasiping ang handa niyang gawain o hindi sa pakikipagtalik sa iyo?
  • Mas gugustuhin mo bang huwag na lang makipagseks o kaya'y gumamit ng goma?


Alam mo, okay lang na maabala o mahirapan sa mas maingat na seks. Ang totoo'y naiiba ka kung kahit minsan ay hindi ka nahirapang makipag-usap tungkol sa bagay na ito, o kaya ay maging maingat sa lahat ng pagkakataon.

Mayroong bagay sa lipunan na kung tawagin ay HIV. Ang HIV ay walang iti-natanging grupo ng tao. Subalit gusto ng HIV ang ilang uri ng fluid o likido sa iyong katawan na may mataas na konsentrasyon ng white blood cells. Kung gayon, apektado ang lahat ng taong nagsasalin ng likidong ito sa iba, maging ano pa man ang kanilang sekswal na pagkakakilanlan, kasarian, idad, gulang, lahi, abilidad, uri o pook na kinaroroonan.

Nabubuhay ang HIV sa loob ng mga white blood cells sa dugo, tamod, pre-cum, katas ng babae (tulad ng ta...

1