Poems 548

1 of 55

Sa Altar

Submitted by on Saturday, 14 July 2018 (5 days ago)
Posted in Poem: Tagalog · Categories: Erotic · Tags:

Eto na...
Naglalakad na ko patungo sa kinaroroonan mo,
Napakagwapo mo sa iyong amerikano,
Dinig ang kalampang ng kampana,
Sa harap ng Lumikha tandang tanda na pinangarap natin manumpa.

Eto na... Malapit na ko sayo,
Mabagal na hakbang kalakip ang hikbi ng iyong pangako,
Walang salita... luha lang nagsilbing ritmo,
Pinagmamasdan ka habang hawak ang kumpol ng rosas,
At ang pari inaantay ang aking paglapit para makapagbasbas.

Eto na... Mahal, nasa tapat mo na ako
Kinain na ko ng emosyon at pagsusumamo,
Sabay laglag ng aking itim na belo,
Pagkayakap ko...
sa kabaong mo....
1  ·  11  ·  1  ·  319

Muli

Submitted by on July 10, 2018 (9 days ago)
Posted in Poem: Tagalog · Categories: Erotic · Tags:

Light the fuse, start the fire
Fill my heart with desire
Hold my hand, make me feel alive
Be with me while I struggle to survive

Take my hand, show me the way
Promise me that you're here to stay
Wake me up, make me pure
From your love I'll find a cure

Hold me close, touch my soul
Help me stand while I crawl
Run with me, through the rain
Help me wash this blinding pain

Give me strength, give me inspiration
Give life to my dying emotions
Open the cage, set me free
Help me build a better version of me

Lay beside me, through the years
Help me conquer my own worst fears
Stay close to me, kiss me every now and then
Tell me it's okay to fall in love again...
3  ·  2  ·  2  ·  305

One Way Ticket

Submitted by on July 5, 2018 (14 days ago)
Posted in Poem: Tagalog · Categories: Erotic · Tags:

One Way Ticket....

Mabigat ang loob, kaybagal ng hakbang
Nang mga paang dati'y nag uunahan
Na makarating sa patutunguhan
Ngunit sa mga sandaling eto lubhang kay bagal

Kaya naman pala, ang tungo nito
Niyaring mga paa ang dulo ay eroplano
Eroplanong wala ni isa mang upuan dito
Tanging hawakan lamang ang makikita mo

Sa eroplanong eto, ako ay lululan
Papunta sa dako roon na puno ng karimlan
Kapwa Pilipino ang siyag nagpapatayan
Dahil sa magkaibang pananaw at kapangyarihan

Aking tatahakin landas na madilim
Puno ng galit, dugo't pang aalipin
Kelan kaya matatapos ang lahat ng panimdim
Pag pantay na ang paa, at mga mata'y nakasara

Eroplanong ang tiket, tangi at iisa
Ang pag balik sa syudad ewan ko bahala na
Kung mangyayari eto, ako ay magsasaya
Pagkat ang iisang buhay, iningatan ng AMA

a tribute to all fallen Musangs...
0  ·  4  ·  0  ·  270

Euphoria

Submitted by on July 4, 2018 (15 days ago)
Posted in Poem: English · Categories: Erotic · Tags: , , ,

Euphoria

You are my friend, my lover, my husband.
The moment you became mine, we made a stronger bond.
As you went home from work you kissed my lips -
Our tongues went wild, you, then, grabbed my hips.

Your kisses on my neck make my knees go weak,
My inner vixen overpowers my being meek.
Blistering heat flowed through my veins,
As fierce desire breaks out from its chains.

Clothes were thrown formed like a puddle,
Just like that our bodies entangle.
Your warmth satiate me with great delight,
Each moans, sighs, and grunts filled the night.

We're intertwined in a sweaty bout -
Grinding and rocking, we sure went all out.
The positions we used them as we please,
Until we quivered as we release.

06.30.2018©thesiren16...
0  ·  3  ·  0  ·  247

Reveries

Submitted by on July 3, 2018 (16 days ago)
Posted in Poem: English · Categories: Erotic · Tags:

I stared solemny in this endless blue sky
I tried to seek the limit in its deep horizon
Seeing nothing but the calm fading light
Transfixing everything into a different form

Shadows momentarily stopped my breath
Collapsing my thoughts to a world anew
Shaping images of life and death
Manifold reveries of False and Truth

Transistion became a dark lightning
Encumbers the load of height before
Frenzied eyes cannot stop marveling
For delusionally march, hurriedly blaze

I cannot resist, this friendly, awesome craze.
...
0  ·  0  ·  0  ·  168

By the Wayside

Submitted by on July 1, 2018 (18 days ago)
Posted in Poem: English · Categories: Erotic · Tags:

i see you in my mind's eye
in his arms.
but i see you call my name,
while in throes of his lust.

i see you from far away,
with your wit and charm.
but i see the sadness just the same,
despite his each and every thrust.

i see you smile that sweet smile,
the one that keeps me safe from harm.
and you whisper my name,
as he releases his lust.

i see you.
his passion filling your arms.
as deep inside you he came,
you yearn for me and for us....
0  ·  0  ·  0  ·  169

Unchain

Submitted by on June 30, 2018 (19 days ago)
Posted in Poem: English · Categories: Erotic · Tags:

Tonight I felt our fire
already burning low.
We're in an emotional quagmire,
should we stay or should we go?
Can I still woo you,
to please hold on,
when every part of you is shouting no?

Remember when we sat under the clouds
the heavens in sight?
Under the moon we swore,
Honey you'll be my Aphrodite.
And I'll be your Apollo,
your source of light.
We kissed, souls locked,
our hearts bonded tight.

Tonight even your kiss is perfunctory,
tasting like a lie.
Your deep breaths when we touch
are now just heaves of sigh.
So as our love song's end draws nigh,
Tell me darling please,
is this goodbye?

What have I done for this comeuppance?
When did your lustful, longing eyes
become an empty glance?
Baby tonight, let me share with you
one last maudlin dance.
Let me hold you tight...
As we hear the band say "sometimes
goodbye is a...
0  ·  13  ·  0  ·  442

"Parte"

Submitted by on June 29, 2018 (20 days ago)
Posted in Poem: Tagalog · Categories: Erotic · Tags:


Kung isa kang libro
Sana'y maging pahina ako
Kahit pantakip lang sa titulo
O sobrang pahina sa dulo

Kung isa kang kwento
Sana'y maging parte ako
Kahit walang linya at di tao
Kahit isang ibon o damo

Kung isa kang puzzle na jigsaw
Sana'y isa ako sa bubuo
Kahit isang maliit na piraso
O kahit panlagay lang sa kanto

At kung isa kang puno
Sana'y maging dahon mo ako
Na magbibigay ng sustansiya sayo
Kahit pa ako ay matuyo

Gusto kong maging parte ng buhay mo
Kahit sa paraan hindi ko gusto
Kaya't hayaan mong ika'y ibigin ko
Mahalin ka.. kahit sa malayo

...
2  ·  4  ·  0  ·  376

Buhay at Pag-ibig

Submitted by on June 28, 2018 (21 days ago)
Posted in Poem: Tagalog · Categories: Erotic · Tags:

Buhay ay sadyang matalinhaga
Mga bagay-bagay aking nahihinuha
Minsan ay masaya puno ng ligaya
Minsan nama'y nakakabagot at sadyang malungkot

Sabi nga Nila masaya ang magmahal
Mundo ay makulay puno ng ligaya
Mabilis ang oras ayaw mo na ito'y magwakas
Makasama lamang sinisintang liyag

Subalit datapwat kung ika'y mabigo
Mabigat ang puso pasan mo ang mundo
Nais mong ang buhay magwakas na lamang
Upang ang sakit di na maramdaman

Masaya o malungkot alinman sa dalawa
Ang sa ngayon ay iyong nadarama
Namnamin mo lamang at huwag mabahala
Sadyang ganyan ang buhay dito sa lupa
...
2  ·  8  ·  1  ·  385

Lines, Written Under the Influence of Espresso (Poem for Creative Writing class)

Submitted by on June 27, 2018 (22 days ago)
Posted in Poem: English · Categories: Erotic · Tags:

(I was in the zone to write this one for our Creative Writing class, being in the middle of a shot of espresso I drank during one of our Barista training days. Well, it was worth the shot to write everything while on the high with caffeine.
I decided to write this in the freest free verse, so forgive me. Feel free to comment down below.)

Life…
Is but a shot of espresso.
Bitter, but worth fighting for.

Never leaves you hanging,
To the very last sip.

Crafted with precision, speed, patience
At the spur of the moment.

Chooses nothing but fine,
Never coarse nor medium, just fine like sand.

Enjoy it while piping hot,
Gets awful and bitter when forgotten.

We take good shots, oftentimes bad,
We learn 'til a perfect shot comes out.

Be it shortened, long, or doubled,
Corrected, marked, or with hints of sweetness.

Or have it with milk...
0  ·  2  ·  0  ·  152
Latest Writings
Recent Comments