Paulo at Ate Paulyn

July 4, 2013 (4 years ago)
Posted in Story: True Story, Taglish | Categories: Erotic Horror, Taboo, Romance | Tags: , ,

Tok tok tok! "Paolo! Paolo!Paolo! Pakibuksan mo ngaako ng pinto mo! Diyan naako matutulog sa kuwartomo!" sigaw ng 18-anyos nadalagang si Paulyn. "Uhhhmmmm..." medyo hindigaanong pinansin ni Paolona noon ay himbing nahimbing sa pagtutulog angkapatid na nagsisigaw salabas ng kanyang kuwarto. "Paolo, ano ka ba?!Pakibuksan mo naman angpinto mo, diyan akomatutulog sa kuwarto mo!Natatakot na ako dito sakuwarto ko!" galit na sigaw ni Paulyn. "Uhhhmmmm... putang ina,sino ba ‘yan?" "Si Ate Paulyn mo ‘to!" "Ahhh, nakakainis naman‘to," sambit ni Paolo sasarili. "Bakit ba, Ate?" "Diyan na ako matutulogsa kuwarto mo, natatakotako sa kuwarto ko eh." "Si Ate naman... isturbo eh!Kita mo namang tulog na‘yung tao, nang-iisturbopa." "Ano ka ba! Buksan mo na‘yung pinto, natatakotna ako dito!" "Oo, nandiyan na." Walang magawa si Paolokundi papasukin angkanyang ate sa kuwarto. "Bakit ba, Ate?" "Pasensya ka na, Pao,natatakot ako sa kuwartoko, eh." "Bakitnaman?"Pantasya.com -Pinoy sex storiescollection. "Ah, basta... parang maynarinig akong kalabogdoon sa kisame ngkuwarto ko, eh!" "Asus, mga daga lang‘yun na naghahabulan,"paliwanag ng 17-anyos nasi Paolo. "Ah, basta dito na langako matutulog," pakiusapni Paulyn. "O sige, ikaw ang bahala.Diyan ka sa sahig, dito akosa kama ko... kuwarto ko‘to eh!" "Ano ka! Kung ayaw mongmatulog ako diyan sakama mo eh di tabi nalang tayo." "Hindi puwede, Ate... alammo namang pareho natayong dalaga’t binata,eh." "Bakit, may malisya kaba?" tanong ng magandaat seksing si Paulyn. Nang gabing iyon ay nasaCebu ang Daddy atMommy nila Paolo atPaulyn dahil mayinaasikasong negosyo angmga ito sa nasabing probinsya. Sa susunod naaraw pa ang uwi ng mag-asawa. "Si Ate naman... ang kulit!Oo, siyempre, binata naako eh. Natural lang namagkaroon ako ngmalisya," sambit ni Paolo. "Uhum, talagang binata kana ha. O sige na, matulogka na. Inaantok na rin akoeh," wika ni Paulyn sabayhiga katabi ang bunsongkapatid. Nang magmadaling araw,biglang nagising siPaulyn.Pantasya.com -Pinoy sex storiescollection. Nakita niyang tulog natulog ang kanyang kapatidna si Paolo. "Ano ba naman ‘tongkuwarto na ‘to, anglamig. Masyado namangpinalakasan ni Paolo‘yung aircon niya," sambitni Paulyn sa sarili. Dahil sa sobrang takotniya kanina, nakalimutanniyang dalhin ang kumotniya, kaya nakisalo na langsiya sa kumot ng kapatid.Ipinikit niya uli ang kanyang mga mata atnatulog. Ilang saglit pa aynaalimpungatan na namansi Paulyn. Bigla siyangnagising nang may marinigsiyang kaunting ingay salabas ng kuwarto. Gigisingin sana niya angkapatid pero nakitaniyang tulog na tulog siPaolo. Niyakap na lang niya ngmahigpit ang kapatid atidinantay ang isa niyanghita sa may hita ngkapatid na si Paolo. "Hay salamat, nawala na‘yung kaluskos sa labas,"sa loob-loob ni Paulyn.Matakutin kasi ang dalagana ito. Tulog na tulog si Paolonang yakapin at tandayanni Paulyn. Gumalaw ang mga paa niPaolo at biglang bumabaang kumot na ginagamitng magkapatid. Kaagad kinuha ni Paulynang kumot para mulingitakip sa kanilang katawannang biglang masagi ngkanyang kamay angmatigas na titi ni Paolo. Biglang kinabahan siPaulyn nang masagi niyaang matigas na burat niPaolo. Naging curious siPaulyn. Muli niyang inilapit angkanyang kamay sa maybandang harap ni Paolo,sa may titi nito. Marahangipinatong ng dalaga angkanyang kamay roon. Dahan-dahan lang angginawa sa takot nabiglang magising angbunsong kapatid. "Wow, ang tigas ng titi niPaolo... masarap palanghawakan ‘to. He he he!"wika ni Paulyn habangdinadamdam sa kanyangmga palad ang matigas na titi ng kapatid. Nang mapansing tulog natulog si Paolo, dahan-dahang iginapang ni Paulynang kanyang kamaypapasok sa manipis nashort pants ng binata. Hindi pa nakuntento,dahan-dahan niyanginangat ang garter ngbrief ni Paolo at biglaniyang ipinasok angkanyang kamay roon. Nakapa ni Paulyn angbulbol ng kanyang kapatidna binata. Marahan niyang hinaplos-haplos iyon at makalipasang ilang sandali aykaagad niyang hinawakanang matigas na burat ngbinata. Biglang lumakas ang kabogng dibdib ng dalaga nangmahakawan niya angmalaki at sobrang tigas naburat ni Paolo. Nang makita ni Paulyn natulog na tulog angbunsong kapatid, dahan-dahan niyang itinaas-babaang kanyang kamay namahigpit na nakahawak sa titi ni Paolo. Hindi mapigilan ni Paulynang sarili, nalilibugan dinsiya sa kanyang ginagawa. Malamig man ang palibotng kuwarto dahil naka-high ang aircon, kaagadhinubad ni Paulyn angkanyang palda at pantyhabang ang isang kamay naman niya ay patuloy sapagtaas-baba sa burat niPaolo. Hinubad din ng dalaga angkanyang manipis na t-shirts kasama na ang bran’ya para hindi sagabalsa gagawin niya. Hubo’t hubad na si Paulynhabang patuloy nasinasalsal niya ang matigasna titi ng kapatid. Tila tulog mantika namansi Paolo dahil tulog natulog ito at walangkamalay-malay sa mgapinaggagawa ng kapatidna dalaga sa kanya. Kaagad idinako ni Paulynang isa niyang kamay samasikip na puke niya atdahan-dahang nilaru-larong kanyang daliri angkanyang tinggil. Sarap na sarap si Paulynsa pagpi-finger sa pukeniya habang abalang-abalanaman ang isa niyangkamay sa pagsasalsal samahabang titi ni Paolo. Pikit na pikit ang mgamata ni Paulyn habangpatuloy siyangnagpapaligaya sa kanyangsarili. Kung minsan ay idinakoniya ang isa niyang kamaysa malulusog at matitigaspa niyang suso atmarahan niyang hinaplos-haplos ang mga iyon. Malamig man ang kuwartopero hindi iyon alintana ngdalaga dahil sa sobranglibog na niya. Damang-dama ni Paulynang sunod-sunod napagsirit ng kanyang tamodmula sa kanyanglagusan.Pantasya.com -Pinoy sex stories collection. Matapos magsawa angkamay dahil sa kasasalsalsa burat ni Paolo, saglit natumigil ang dalaga. Mabilis siyang bumangonat kaagad siyangpumatong sa katawan ngkapatid na si Paolo.Kitang-kita niya angsobrang tigas ng titi ni Paolo. Bahagya niyang itinutokang butas ng kanyangpuke sa tayung-tayongtiti ng kapatid. Hinawakan niya angmatigas na batuta ni Paolopara maigiya iyon nghusto sa butas ngkanyang pekpek. Nang maramdaman niyangnakasentro na iyon,dahan-dahang ibinaba ngdalaga ang kanyangpuwetan para pumasok saloob ng puke niya ang titi ng kapatid. Damang-dama ni Paulynang sakit at kirot nanaramdaman nang unti-unti nang bumabaon angtiti ni Paolo sa kanyangpekpek. "Ahhhhh...." ungol ni Paulynnang maramdaman niyangsagad na sagad na angmahabang burat ni Paolosa kanyang lagusan. Saglit na tumigil si Paulynnang bumaon na ang titisa loob ng kanyangpekpek. Maya-maya lang aydahan-dahan na siyangnagtaas-baba. Nagsimulana siyang bumubomba. Damang-dama ni Paulynang kahabaan ng burat niPaolo na naglabas-masoksa kanyang basang-basang lagusan. Pikit ang mga mata ngdalaga habang patuloysiya sa kanyangpagbobomba nang biglangmagising si Paolo. "Ate, ano ‘tongpinaggagawa mo?" gulatna tanong ni Paolo sa ateniya. Hindi pinakinggan ni Paulynang tanong sa kanya ngkanyang bunsong kapatid. "Pao, patawarin mo naako. Pagbigyan mo naako," pakiusap ng dalagasa binata. "Anong pagbigyan, e kitamo nang pasok na pasokna ang titi ko sa pukemo!" Tutol man ang loob niPaolo pero tila hindi na rinniya mapipigilan ang libogniya nang makita angkanyang matigas na titi nanaglabas-masok sa pekpek ng kapatid na dalaga.Bawat bomba ni Paulyn aysinasalubong din iyon niPaolo ng mariing kadyot. Habang bumabayo si Paolo,nilamutak na rin niya angmga suso ni Paulyn. Damang-dama ni Paolo nabasang-basa ang puke ngate niya. Damang-dama rin ni Paolona sobrang sikip pa ngpuke ng ate niya. "Aaahhhh... masarap pala‘to..." mahinang sambit niPaolo. "Oo nga, Pao. Sinubukanko lang ‘to kanina, nungmasarapan ako itinuloy kona lang. Sorry talaga, Paokung naipasok ko sa pukeko ang titi mo." tila nagmamakaawa pa angdalaga habang kinakausapang kapatid. "Okey lang ‘yun, Ate,masarap din naman palaang puke mo, eh!" si Paolona noon ay patuloy sapagbayo. "Bilisan natin, Pao, kasimukhang mas masarap‘pag binilisan ko angpagbomba ko, eh," tilabaliw na baliw na wika niPaulyn. "O sige, Ate, diinan ko paang pagkadyot ko parasumagad nang husto angtiti ko sa loob ng puke mo.Ohhhhhh..." Lalong lumakas ang igik ngkama dahil sa matindingkantutan ng magkapatid. "Pao, malapit na akonglabasan...ahhhhh...."Pantasya.com -Pinoy sex storiescollection. "Ako rin, Ate Paulyn,malapit na rin akonglabasan... sabay na tayo,Ate Paulyn...." "Sige, idiin mo pa nanghusto ‘yang titi mo sapuke koooooohhhh! Hetona akoooohhhhh!" siPaulyn na sobrang bilis nang pagbobomba. "Heto na rinakooohhhhhh... puputok naang tamod ko sa loob ngpuke mo, AtePaulynnnnnnn!" "Sige, Pao, ipasok mo lahat‘yaaaaaannnn! Ahhhhhh...." Maya-maya pa aysumambulat ang mainit atmasagang tamod ni Paolosa loob ng puke ni Paulyn.Damang-dama ni Paulynang pagsabog ng katas ng kapatid sa loob ng pukeniya. Bumagsak sa dibdib niPaolo ang dalaga. Pagod na pagod ito samatinding kantutan nila. "Pao, ‘wag kang maingaykina Daddy at Mommyha?" pakiusap ng dalaga. "Wag kang mag-alala, AtePaulyn, a... Read More

About the Author :

Joined: November 24, 2012 (5 years old)
Writings: 24

Send PM · Male · Offline

6 comments   2 favorites   5,742 views