Empe (Capampangan)

March 30, 2014 (4 years ago)
Posted in Confession: True Story, Other | Categories: Erotic Couplings, One Night Stand | Tags:

Uyni ing kanakung mumunang beses magsulat true story. Ing kwentu ku anyang high school ku pa mu. Syempre kerakalan, keng high school talaga ing kabolangan.

Pitu kaming mibabarkada kanita, pero syempre kareng pakanyan atin adwa o atlu na magkadikit talaga.
Syempre patse atin chicks, emu no man ngan agkat deng barkada mu, odi lengawan de mo ing chicks. Hehe

Mga 2003 pa ita. Sabadu, mga bandang gatpanapun dinatang ya ing barkada ku ibat keng eskwela, mag-summer class ya kasi ing buysit, kesa kanu mag-back subject ya pa.

Aba atin yang kayabe atlu lang babae, kaklasi na la. deng adwa malagu no man, oneng tang metung pagtyagan ya talaga. Hehe

Pintalan naku niyan, lagyu na pala Pekto, agkat na ku minum, igkat ne rin tang metung mi barkada.

Uyta atlu kaming paris, dela mila taldawa, ketang marangle da ri Apu ku. Sinali kaming Emperador ampo chicharon, yelo, sigarilyu.

Ikami mung tao ketang kubu, medyu malawut keng dalan kaya edaka basta-basta akit deng lalabas, kaybat marakal pa mangga kaya mitatakpan ya tang kubu mi.

Syempre balu ku na papatira la talaga deng babaing areni eh, enoman siguru tuki nung makiinuman la mu.

Keta kaming lele kubu makapwestu, ketang bangkung kwayan a gewa ng Apu ku. Makapadurut ing bangku keng lamesa, maka-kwadradu ya.

"Kanyaman pala kening taldawa yo..."
ana nitang metung a babae, e Laureen, tang pinakamalagu karela at pinakamanyaman! Hehe

"Wapin ne! Kanyaman atang kumayi keni! Hihihi"
ada pa retang kayabe na.

"Taneydarang babae deni pangalibi da ta!" sinitsitan naku pang Tisoy, tang metung ming barkada di Pektu.

Tabalu kang Pektu ot tiki ne pay Tisoy, balu na ng misapawan kami tiki ne pa! Hehe

"Wa naman! Manyaman keni. Hehehe"
sabi ng Pektu.

Ekepaman magumpisa pero atin ng laman ing pisasabyan da.
Kabang miminum kami nanu ngan pisasabyan mi, palibugan mi la talaga eh.

Tapus migsounds ya keng china phone e Tisoy, takneydo pang-matwa la pa reng kanta na, pero anyang patugtug ne itang careless whispher ot memanerak ya e Carla, tang paro, katawan mu ing manyaman, pero pwedi ne.

Pero kaku ya partner, anyang medyo mituran na kami keng alak memagparis nakami kasi.

Kang Pektu ya e Laureen, taksyapo! Malas e Tisoy. Hehe
mga bandang alas-kwatru, mantun yang banyu e Laureen, o syempre atsu kami taldawa, ala namang banyu ketang kubu.
Tiru miya karetang mangga. Hehe

"Keta namu, alang banyu keni."
anang Pektu.

"Ay ali tatakut ku!"
ana namang Laureen.

"O tara sopan daka!"
akung makanyan kaya, pero mamiru ku mu.

Aba linawe nakung marok mata.

"O tara sopan muku!"
anang makanyan.

Neydo mengalgal ku laman! Isipan ku mamiru yamu rin. Oneng pamilitan naku.
Linawe naku pang Pektu.

"Ali yaku namu."
anapang Pektu.

"Ay ali! Pota nanu pang gawan mu kaku! Hehe Iya namu!"
anang makanyan Laureen.

Ala yang akarapat e Pektu, e Tisoy paymate yang mayli. Panuman ne pamo ing kalele na! Hehe

Karas mi ketang lalam mangga, pinuwestu ya ketang gulut mangga, mipompan ya ketang maragul impun.

"Ken kamu! Eka manyilip!"
gilisakan naku pa ing alti.

"Wa bilisan mu!"
aku namu.

Ot eku mipaindatun sinilip ku. Ikit ke makaluklukya, Malas mu maka-side ya kaku, pero ikit ke ing pisngi ning buldit na. Makinis ya, maputi. Mikapali ku balugbug, anyang mipalawe ku kaya, ikit ke makalawe ya naman kaku.

Pero eya man mimwa, mayli ya pa eh! Siguru ena apatad ing imi na. Hehe

"Kamulang mo ne! Sinilip ka rin!"

Mipakde ku anyang bigla yang talakad, kayamu bigla yang ginulut, pero ikit ke buldit bayu ne pa atas ing panty na. Kanyaman na! Buri ke pang akit oneng ababa na ne ing palda na.

Tapus lepitan naku, balaku tampalingan naku, mipakirut ku anyang kuwanan ne ing tundun ku, tapus inuma naku, makapompan ke king impun mangga kaya edakami akakit.

Ne kalambut a labi, mapali ya pangisnawa, uyta penuma ku ne rin, sinandal ke king mangga, aneng libug, kinawul naku pa, yaku naman selat ke buldit. Neng kalambut buldit, eku mekuntentu, buri ke talagang asalat buldit.

Tinas ke ing palda na, anyang asalat ku ne panty, peglamas ke buldit. Nang kanyaman!

"Uhmm..mm..mm.."

Pilit nong lalako reng gamat ku, eyapamo ata bisang pasalat.
Pota mituknang kaya leko ku no reng gamat ku, pero dela ko kareng susu na.

Ne kalambut a susu pero malati la mu. Eku balu nung foam nala mu ning bra na ing asasalat ku.
Kaybat tatapus na no nanaman deng gamat ku.

"Kiss mu! Eka masyadung garapal pota akit daka tamu!"
anang makanyan.

"Edakata man akit keni! Ala naman manakit kekata!"
pekibat ku.

Inuma keng pasibayu, eneman kokontra eh! Ne pin kaburi, tatakut yamu sigurung mabante kami.

"O sigi lukluk ka keni."
ana.

Linukluk ku keng lele ning mangga tsaka ku sinandal, kaybat iya kinandung ya kaku.
Eku apigilan ing butu ku, sinyas ya anyang kandung ya kaku, kaybat mipanuma nake nanaman.

Pepalub ke ing gamat ku keng kilub ning malan na, anyang asalat ke ing bra na tinas ke, pati malan na tinas ku, pepalto ko reng susu na.

"Amu, pota akit daka tamu!"
ana na naman, pilit ne pamong bababa ing malan na.

"Ali dakata! Yakung bala!"
akung makanyan.

Tepus ke gamat, anyang milantad la reng susu na, selat ke ing metung, kaybat ing metung sinusu ke! Makalibug! No pamong kalati deng utung na! Kaybat mipapapikit ya pa.

"Hmm...mmm..."

keng kakagalo na limbug ya keng pagitan ning bitis ku, dadampi ya ing buldit na keng butu ku. Lalu ya tuluy sisyas.

"Ay! Nanu yay ta?!"
mipakayli ya pamo.

Selat ke puki, uling makapalda ya, asalat ke agad ing panty na. Mabasa ya, malekat.
Tatalnan ne ing gamat ku, awat ne.
Oneng pamilit ke, penyalat ke puki.

"Saguli, saguli. Pota akit daka tamu!"

Ekune pakirandaman, dire-diretsu naku, malilibugan naku talaga eh!
Panabitan ke ing panty na, pilit keng lulukas pero pilit nakung aawat.

Oneng gulisak lang bigla deng abe mi.

"Hoy! Ot kalwat yu ken?!"

Metaranta ya'y Laureen bigla yang tinalakad at mig-ayus. Yaku naman neng kasyas ing butu ku, makatiro ya keng shorts ku.

"Ay! Kasyas na?! Hihihi"
ana kaku nyang akit ne ing butu ku.

Paymate ya pamong mayli.

"Muna naka karin, palambutan ke pa."
Aku ng makanyan.

Mipakirut ku anyang salatan naku butu.

"O sigi salsalan ku nemu. Makarine naman keka! Hihi"
anang pakanyan.

Yaku naman nakung kaburi. Beba ne ing zipper ku, kaybat dinaklut ne ing butu ku, pepalwal na. Taksyapo masisipit ya pa keng brief ku.

Tapus penyalat ne ing butu ku, pemyalung ne, mayli ya pamo eh!

"Karagul na..."
anang makanyan kabang sasalsalan neh.

Silip-silip ya pamo kareng abe mi, tapus bigla yang linukluk keng gabun. Pagmasdan ne ing butu ku tsaka ne paglamasan. Malilibugan kung hustu kaya, ne pamong kalagu lupa.

Ing labi na malapit neng dikit keng butu ku, kininyud kung bagya kayi dinikit ya pin man ing butu ku keng asbuk na.

"Hmp! Neydumo nananu ka!"

Kunwari ya pa ing alti, nane man kaburi. Hehe

"Duran meh!"
akung makanyan kaya.

Kasabi na nita petakan neng dura, tapus kinalat na keng butu ku. Eyata mekatiis, bigla neng sinubu, pero anyang alasahan ne inapsa ne rin.
Mendiri ya ta o eya sane, saktu ne mung alaklak, pepalwal ne rin.

Kaybat dura yang dura, pero ing gamat na eya milako-lako keng butu ku. Sasalsalan ne pamu rin.

"Palub ke king puki mu!"
akung makanyan. Pipiling ya.
Medyu makainum nakurin at malibug naku talaga.

"Sige na!"

"Ay ali! Pota pa sa akit daka ta!"
eya talaga bisa.

Penyalsal na neng penyalsal ing butu ku. Gewa ku likas ku ne pin man ing shorts ku, beba ke angga gabun.

"Ot likas meh? Ay istu na! Ustu na!"
sabi ng antiyan.

Talakad ne sana oneng telan ke pago, pilit keng lulukluk.

"Saguli namu! Kakayi mo! Kaybat mukung pepalibug, bitinan mu ku mo?!"
sumbat ku kaya.

"Sigi na pen!"
mengapilitan ya pa.

Pitala-talanga neh ing butu ku kabang sasalsalan neh, kaybat deng bayag ku selat na la.
Mangapakde ku pa keng gagawan na.
Mipapanganga ya pa pin.

"Kalwat?! Palwal mu na!"
anang makanyan.

"Saguli namu. Makainum ku kasi eh!"

Keng kakapamirapal na, eya rin mekatiis. Sinubu neng pasibayu ing butu ku, halatang eya pa biyasa, kabud ne mu susubu.

Sinopan ke, kininyud ku kala-kalale, angga na keng luwal-lungub ne ing butu ku keng asbuk na.

Pagmasdan ke. Eku isipan na ing malagung kalupa na manyupa yang butu. Pero palage ku mandiri ya. Manasakit ku pa kareng ipan na.

"Aray! Kala-kalale! Masakit!"
akung makanyan.

Ne kataram ipan, makananu ku kayang kalwalan.
Gewa ku telan ke buntuk. Kaybat yaku ng kininyud. Kerat ke asbuk.

"Oi! Bilisan yu! Nananu ko ken!"
ginulisak yang bigla e Carla.

Mipakde ya tuluy e Laureen. Inapsa ne ing butu ku tsaka ne tinalakad. Pigilan ke pa sana oneng memulayi yang bigla.

Karas mi keng inuman kalyan dakami, timan-timan la pamo. E Pektu mebadtrip ya pero ala ne man akarapat. Enane man bata. Hehe

Balaku ita na ing tawling besis a mikit kami. Milabas ing paruminggu mikaladwanan ing inuman ayta.

Pintalan na naku nanaman Pektu. Managkat na ne naman minum. Ala kanung tau keng bale da, meko la kanu deng pengari na, ilangan, adwa la daw aldo ala.

Keng malagwang salita, tinext no di Laureen at keng malagwang salita, minta la reng mangalantung.
Ngeni adwa lamu, e Laureen at Carla mu. Osimap emiya pa ayawus e Tisoy.

Mga bandang alas-sais na ita ning bengi. Maka-shorts la reng adwa, nong kataktak! Mininum kami ketang gulut da ri Pektu. Emperador na naman. Hehe

Kwentuhan, kulitan, chansingan! Hehe
E Laureen malibug ya talaga, panuman nakaming adwang Pektu. Syempre makarine kang Pektu kaya ing linelen ku e Carla.
Paterakan ke oneng eya bisa pero balu ku makainum ne rin kanita.

Bigla yang migdukmu e Carla.
"Malasing naku..." anang pakantiyta.

"Paynawa ka pa ketang kwartu..."
ana namang Pektu.

Syempre yaku balu ku na, buri neng asolu e Laureen.
Etad ke e Carl... Read More

About the Author :

Joined: July 10, 2013 (4 years old)
Writings: 194

Send PM · Male · Offline

I dreamt of being a published writer of inspirational and motivational stories, cause I want to inspire those who have physical disabilities and less fortunate people whom are downhearted. I want to bring hope into their hearts and I want them to see a beautiful world that's full of dreams.

I also want to share my thoughts about unconditional love, life's regrets and marital failures through Erotic stories. I may not change your world, but I wish, with my simple works, i've touched your hearts.
17 comments   3 favorites   1,874 views