Burger Queen Chapter 17-18

April 26, 2013 (5 years ago)
Posted in Story: Fiction, Tagalog | Categories: Erotic Couplings, Taboo, Lesbian Sex, Toys and Masturbation | Tags: , , , , ,

Burger Queen Chapter 17 – Tigang Part 2
Humihingal pa si Alma matapos siyang labasan. Nasa loob pa ng puki niya ang kalahati ng vibrator na umaandar pa. Hindi niya alam na nasa loob na ng bahay ang nanay niya.

Nagtataka naman si Aling Lea at walang tao sa bahay. Baka nasa kuwarto ni Tess si Alma. Nagulat siya sa nakita nang buksan niya ang pinto.

“Aaayyy Alma! Ano nangyari sa iyo?” sigaw ni Aling Lea.

Nabigla si Alma sa nangyari. Nakabuyangyang pa ang hubad niyang katawan sa harap ng nabiglang ina. May vibrator pa sa loob ng puki niya. “Nay?” mahinang sabi ni Alma.

Tahimik lang na nakatingin si Aling Lea sa anak. Matapos ay agad na umalis. Narinig ni Alma na ibinaba ng ina ang mga ipinamili sa mes saka nagtungo sa kuwarto at nagsara ng pinto.

Namutla si Alma. Ano na lang ang sasabihin niya sa ina niya. (Nay, nagdadalaga na kasi ako. Nay, normal lang po di ba? Nay, gusto ko kasing subukan kung ano pakiramdam…) Alam ni Alma ang sasabihin ng ina. “Ang bata mo pa para maglandi.”

Nagbihis si Alma ng bra at panty saka nagtungo sa kuwarto nilang mag-ina para magpaliwanag. Nadatnan niya ang ina na nakaupo sa tabi ng kama. Nakatalikod ito sa pinto at parang humuhikbi.

“Nay…”

Hindi sumagot si Aling Lea.

“Nay… Sori po. Di niyo po sana nakita yun. Kasi po… Gusto ko lang po kasing maranasan yung sex eh. Gusto ko lang pong malaman kung ano ang pakiramdam.”

“Ngayon alam mo na?” mahinang tanong ni Aling Lea. Walang tanda ng galit. Pero hindi alam yun ni Alma.

“O…Opo.”

“May nakagalaw na ba sa iyo? Bata ka?”

Nagsinungaling si Alma. “Wala pa po.”

“Totoo?”

Hindi makasagot si Alma. “Sori po talaga nay. Hindi na po mauulit.”

“Hindi ko na maiaalis sa iyo yun.” sabi ni Aling Lea. “Lalo pa’t alam mo na ang pakiramdam. Saan mo nakuha yung ginagamit mo?”

“Kay Ate po. Nakita ko lang po. Kaya ako naging curious.” sagot ni Alma. “Ba’t parang di kayo galit?”

“Galit ako anak. Galit ako sa ‘ting tatlo. Galit ako sa sarili ko. Di kita mapagsabihan dahil nalilito ako. Anak, alam ko ang tungkol sa inyo ng ate mo.”

Nabigla si Alma sa sinabi ng ina. Sana hanggang dun lang ang alam niya. “Kasalanan ko din yun ‘nay. Nung nakita ko po yung gamit ni ate… Parang di ko napigilan ang sarili ko.”

Tumingin sa mata ng anak si Aling Lea, saka ngumiti. “Ako rin anak. Ganun din pakiramdam ko. Nahuli ako ng ate mo. Kaya, di mo ako matatawag na santa pagdating diyan. Kaya ako nalilito. Kaya di ko kayo mapagsabihan dahil pare-pareho lang tayo.”

“Nung nakita kita sa kuwarto, nauna pa libog ko kaysa galit kaya nandito ako ngayon.”

“Talaga nay? Di kayo galit sa kin?”

“Magagawa ko. Nandiyan na ‘yan. Kung puwede, isali niyo ako ng ate mo…” sabi ni Aling Lea. Nagkatinginan silang mag-ina. Iba ang mensahe ng mga mata ni Aling Lea kay Alma. Nakuha ito ng dalagita. Inilapit ni Alma ang mukha sa ina. Hinimas-himas ni Aling Lea ang buhok ng bunso. Lalong nagkalapit ang mga mukha nila hanggang sa maglapat ang mga labi.

Muling nabuhay ang libog ni Alma. “Nay…”

“Huwag nanay… Lea lang.” sabi ni Lea.

Naglingkisan sila ng dila. Ayaw bitiwan ang isa’t-isa. Lalong ginanahan si Alma sa sinabi ng ina. Nabawasan ang pagka-ilang niya dahil parang ibang babae na ang katalik niya. May kasama na siya sa pagpawi ng nararamdamang init sa katawan. Nagsimulang gumapang ang mga kamay ni Alma. Inabot niya ang mga susong nanay niya na sinuso niya parang kailan lang. Isa-isang inalis ni Alma ang mga butones ng blouse ni Lea. Si Lea naman ay inalis ang pagkaka-hook ng bra ng anak. Tumambad kay Lea ang murang dibdib ng anak na may porma na. Tayong-tayo ang mga utong.

Hinalikan ni Lea ang isang suso ni Alma. “Oooohhh! Nay…” Napatigil si Alma sa paghuhubad sa ina. Napaliyad siya sa sarap. Napahawak si Alma sa ulo ni Lea. “Ooohhh sarap nay… Lea pala uuhhmmm.”

Natuwa si Lea at napapaligaya niya ang bunso. Pinaikot-ikot niya ang dila niya sa mga tayung-tayong utong ni Alma. Sinisip niya ang isa saka pinisil ang kabila. “Oooohhh shit! Ummpphhh” ungol ni Alma. Naghubad ng panty ang dalagita habang abala ang ina sa dibdib niya. Nakatawag pansin iyon kay Lea.  Bumaba ang isang kamay nito at pinakiramdaman ang hiwa ni Alma. Napabuka ang hita ni Alma para bigyang laya ang ina.

Tumigil sandali si Lea. Pinagmasdan ang anak. Kusa nitong hinagod ang puki niya. Naghihintay sa susunod na gagawin ni Lea. Tuluyan nang naghubad si Lea. Nakita ni Alma ang malalaking susong nanay niya. Malaki pa sa ate niya. Malaki pa sa mga kaibigan niya. Di siya nakatiis. Muli siyang sumuso sa nanay niya.

“Ooohhh… Ganyan nga anak… Sige pa. Uhhmmm…  Sa iyo talaga iyan…”

Sige lang sa pagsuso si Alma sa nanay niya habang hinihimas nito ang puki niya. (Shit! Sarap humimas ni nanay… oohhhh!) Napahiga ang mag-ina sa kama nila. Bumaba ang paghalik ni Alma sa katawan ni Lea. Gusto niyang matikman ang puki ng ina.

“Lea… Nay, Dito ako galing di ba?” tanong ni Alma.

“Oo anak. Gusto mo bang matikman?”

“Oo nay. Ambango mo.” sabi ni Lea sabay hinagod ng dila ang hiwa ng ina. Napaungol nang malakas si Lea. Pinaghiwalay ni Alma ang mga labi ni Lea bago muling hinagod ng dila. Napapagalaw na ang balakang ni Lea sa sarap.

“Ooohhh ganyan nga! Sige pa Alma Ooohhh! Ang landi mong bata ka! Oooohhh!”

Nakita ni Alma ang kuntil ng ina. Pinaikot-ikutan niya muna ng dila bago ito sinipsip. Halos mabaliw si Lea sa ginagawa ng bunso. (Bakit mas magaling pa yata ito kay Tess?!) Ipinasok ni Alma ang mga daliri niya habang kinakain ang kuntil ng nanay niya. Napasabunot si Lea sa buhok ni Alma. “Ooooohhhhh Ahhhhh! ahhh! hhaaahhh ahhhh!” ungol ni Lea. Di nagtagal, napaliyad bigla ito tanda nang nilabasan siya. Sinimsim ni Alma ang katas ng nanay niya.

“Alma, ikaw rin!” sabi ni Lea. Bumaligtad ng pwesto si Alma. Itinapat ang murang puki niya sa mukha ni Lea. (Ang bango ng puki ni Alma. Sariwa pa…) Agad na kinain ni Lea ang puki ng bunso.

“Aaaahhhh! Uummmmnn!” ungol ni Alma. “Ganyan nay… Sige paaahhh oooohhhh!”

Palitan ng ungol ang mag-ina habang nagkakainan ng kanilang mga ari. Pinag-hiwalay ng husto ni Lea ang mga labi ng puki ni Alma para mas makain niya ang kuntil ng anak. Sinipsip niya iyon at kinagat-kagat. Salit-salit ang sipsip at kagat na ginawa ni Lea. Napatigil si Alma sa pagkain sa puki ni Lea sa sarap.

“Nay…. Hayan na ako… Ooohhh ayan naaaaaahhh!” ungol ni Alma. Parang kinumbulsiyon ang dalagita sa ibabaw ng katawan ng nanay niya. Di nagtagal, pinagsikapan niyang sumunod ang nanay niya. Di nagtagal, nilabasan din ito.

Umayos sila nang puwesto at nagyakapan. Kakaiba ang pakiramdam ng dalawang pares ng susong magkadikit. Naglingkisan ang mga dila nila. Parang walang sawa.

“Ang galing mo anak. Parang ayoko nang malaman kung saan ka natuto. Alam mo na siguro kung paano mag-ingat.” sabi ni Lea.

“Opo ‘nay… saka wala namang mangyayari sa kin pag tayo ni Ate di ba?” sagot ni Alma. “Pag-uwi niya try nating tatlo. Sali ka na sa ‘min.”

Burger Queen Chapter 18 – Sine
Padila-dila pa ng labi si Tess. Sa wakas, nairaos din niya ang nararamdamang libog. Kahit pakiramdam niya ay di siya makakilos, mabilis siyang nagbihis para di mahalata ang ginawa niya sa CR. Hindi sana siya nahalata. Nginitian niya at pinasalamatan ang kasambahay saka siya nagbalik sa stand. Nang tiningnan niya ang relo niya, mas matagal pa pala iya sa inakala niya. Dali-dali siyang nagbukas ng stand at ilang sandali lang, sunud-sunod ang mga order. Oras na ng meryenda. (Patay ako nito. Baka malaking kita ang nawala–)

“Para ka namang balisa Tess.” sabi ni Ernie na biglang lumitaw sa harap ni Tess.

“Ernie. Naparito ka?” nabiglang sabi ni Tess.

“Bawal ba? Buy one take one nga diyan.”

“Di naman. Ang bawal eh yung magpalibre.”

“Iiskor pa naman sana ako ng C2. Di talaga puwede labs?”

“Ano ka ba? Naiilang ako pag tinatawag mo kong labs. Wala na tayo.”

Nagkamot ng ulo si Ernie. “Nahuli lang ako ng pulis saka nawala sandali wala na? Grabe ka miss. Eh kung wala na tayo, siguro naman friends pa rin.”

Hindi kumibo si Tess. Hindi na niya alam kung papaano pakikisamahan si Ernie. Kung puwede lang ayaw na niya itong makita.

“Parating na kumpare ko.” turo ni Ernie sa isang papalapit na binata. “Papahiyain mo ba naman ako?”

“Ernie, wala na akong pang-abono. Bibili ka ba nang maayos?” sabi ni Tess. Kinabahan siya nang magbago ang itsura ni Ernie. Saglit lang pero parang magwawala ito.

“Oo na. Bigyan mo ko ng buy one take one saka dalawang C2.”

Agad binigyan ni Tess si Ernie ng isang pares na burger na nakahanda na. Agad na umalis si Ernie nang makitang papalapit pa ang iba pang customer galing pabrika. Napabuntung-hininga si Tess. (Puwede kay akong palipat kay Frank?)

Kinagabihan, nagkita sila ni Patrick sa kalapit na waiting shed. Nagyakap, naghawak-kamay at naghintay ng masasakyan. Sa di-kalayuan, galit na nakatingin si Ernie sa kanila.

Sa Megamall, masayang naglalakad ang dalawa papuntang sinehan.

“Di mo ba ikukuwento sa kin nangyari sa iyo? Bakit ang tagal mong nawala?”

“Sorry Tess. Saka na lang pag ready na ako. Iba na lang pag-usapan natin.”

Nayamot si Tess. “Sayang pa naman load ko kaka-text sa iyo. Di ka sumasagot eh. Ok lang naman ako kung gusto mong malaman.”

“Hehehe. Buti naman. Kaya nga tayo may date para makabawi ako eh. Ano panonoorin natin?”

“Monsters vs Aliens na lang.”

Napakamot sa batok ang binata. “Sure ka?”

“Sige na. Kala ko gusto mong bumawi?”

“Ok.”

Sa balcony sila pumuwesto kung saan halos walang tao. Wala nang gaanong nanonood dahil uwian na ng mga bata ang mga kasama nila ay mga magnobo rin. Sinamantala ng dalawa ang kadiliman, ilang minuto pa bago ipalabas ang pelikula.

Eskrimahan sila ng dila habang magkayakap. Lumipat si Tess sa puwesto ni Patrick at umupo sa hita ng binata saka pinagpatuloy ang halikan. Walang pakialam ang dalawa sa ibang nasa paligid. Pinagapang ni Patrick ang kamay niya sa ibabaw ng blouse ng dalaga at sinapo ang malulusog na dibdib ni Tess. Sinimulang halikan ni Patrick tenga at pababang humalik hanggang sa dibdib ni Tess.

“Uuuhhhmmmnn na-miss kita Pat.”

“Ikaw din.” sagot ng binata saka ipinasok ang kamay niya sa loob ng blouse ni Tess. Napakagat-labi ang dalaga nang pisil-pisilin ni Patrick ang mga matigas na niyang utong. Itinaas ni Tess ang blouse niya para bigyang laya si Patrick. Napaliyad sa sarap si Tess nang magpaikot-ikot ang dila ng binata sa utong niya. Pakiramdam ni Tess na basambasa na siya sa ibaba.

Nakalabas na ang mga boobs ni Tess nang ipalabas na ang mga paunang trailer ng pelikula. Aninag sa kaunting liwanag ang dibdib niya sa mga nais tumingala sa balcony. Hindi na ito inintindi ni Tess. Tanghali pa siya init na init sa nobyo. Gumapang ang isang kamay ni Patrick pababa sa pantalon ni Tess. Naka-jeans si Tess dahil di niya inakalang magkikita sila ni Patrick. Si Tess na ang nagmadaling nagtanggal ng butones ng jeans niya.

Naipasok rin ni Patrick ang kamay niya sa puson ni Tess hanggang sa loob ng panty ng dalaga. Tuwang-tuwa si Patrick nang halos mabasa ang kamay niya. Muli niyang inabala ang sarili sa isang susoni Tess habang pinagalaw niya ang daliri sa kuntil ni Tess. Humihingal sa sarap si Tess. Hirap makapag-ingay ang dalaga pero sarap na sarap na siya. Gusto niyang maghubad at magpakantot na kay Patrick kahit nasa sinehan sila. Napatingin sa paligid si Tess. Medyo marami nang tao sa ibaba. Isa lang ang tumingala ay huli sila. Lalong nalibugan si Tess. Gumiling-giling ang balakang ni Tess. Sinusundan ang daliri ni Patrick. Ilang sandali pa, nanginig ang katawan ni Tess.

Agad lumuhod si Tess sa harap ng nobyo. Nakalilis pa rin ang blouse at pantalon. Lumingon muna siya kung may kasama sila sa row nila. Nagulat siya nang may makita siyang isa ring babaing nakaluhod sa nobyo niya. Lalong ginanahan si Tess. Inilabas niya ang titi ni Patrick at dinila-dilaan ang kahabaan nito. Napahawak si Patrick sa ulo ng nobya. “Shit Tess! Sarap mo. Di ako nagkamali sa iyo.”

“Sarap ng titi mo Pat. Kanina ko pa gusto ito. Uhhmmnn.” sabi ni Tess sabay subo. Taas-baba ang ulo ni Tess. Pinagbuti ang paggamit niya ng dila niya para mapaligaya nang husto si Patrick. Sinisipsip niya ang ulo ng titi ng nobyo sa bawat pagtaas ng ulo niya. Gustong mapasigaw ni Patrick sa sarap pero baka mahuli sila. Ilang sandali pa, nilabasan ang binata sa bibig ni Tess.

Sinipsip pa nang mabuti ni Tess ang titi ni Patrick hanggang sa malinis ito. Matigas pa rin ang titi ni Patrick. Napalingon si Tess sa babae kanina. Sige pa rin ang dalawa. Nakita niyang iniipit nito ang titi ng nobyo sa pagitan ng dibdib niya. Naisipang gayahin iyon ni Tess. Inipit din ni Tess ang titi ni Patrick sa dibdib niya. Nag-taas itinaas-baba ni Tess ang dibdib niya. Nang mapansin ni Tess na abot pa ng bibig niya ang ulo ng kahabaan ni Patrick, dinila-dilaan niya ito.

Lalong tumigas ang titi ni Patrick sa nakita niyang ginagawa ng nobya. Lumingon si Patrick. Pinaikot ang mata sa buong sinehan. Walang guwardiya. Hindi. Nasa harapan sa may ibaba. Mukhang natutulog. Pinatigil niya si Tess at iginiya pababa sa sahig. Nakuha ng dalaga ang gusto ng nobyo. Dumapa siya sa sahig at itinaas ang puwitan niya. Itinapat ni Patrick ang titi niya sa naglalawang puki ni Tess.

“Uuummmpphhh” impit na ungol ng dalaga nang maramdaman niyang ikinikiskis ng nobyo ang titi nito sa puki niya. (Shit. Sarap. Bilisan mo na Pat. Baka mahuli tayo.)

Tuluyang ipinasok ni Patrick kay Tess ang titi niya. Mabilis siyang umulos na halos ikabaliw ni Tess. Kagat-kagat ng dalaga ang blouse niya para di siya makapag-ingay. “Hmmm! Hmm... Read More


1 comment   2 favorites   8,292 views