Burger Queen Chapter 15-16

April 26, 2013 (5 years ago)
Posted in Story: Fiction, Tagalog | Categories: Erotic Couplings, Group Sex, Taboo, Lesbian Sex | Tags: , , ,

Burger Queen Chapter 15 – First Time ni Alma Part 2

Iba ang pakiramdam ni Alma nang si Rick na ang pumasok sa puki niya. Mas malaki ang kay Rick. Mas masakit nang konti pero iba ang sarap na nararamdaman niya. Nilalamas ni Pinky ang dalawang suso niya habang binabate niya ang ari nina Elton at Lester.

“Sarap ba Alma?” tanong ni Rick.

“Ooohhh.. Oo Rick. Sige paaaahh! Shit! saraap!”

“Aaminin mo na ba kung sino nakauna sa iyo?” tanong ni Pinky.

“Si… Si ate…”

“Shit! Grabe ka talaga! Nakakalibog ka lalo Alma! Umm Umm Um!” sabi ni Rick.

“Sama mo ate mo.” sabi ni Lester.

“Uummm… Magagalit yun oooohhhh!”

“Kung ayaw niya di wag. Sa iyo na lang kami. Ahhhh lalabasan na ako. Umm Umm Umm!” sabi ni Rick. Nilabasan siya sa loob ni Alma.

Pakiramdam ni Alma na punung-puno na ng likido ang puki niya. Kung hindi siya safe ay baka mabuntis siya ng triplets sa dami ng likido sa loob niya. Sige naman ang pag-bate ni Elton.  “Buka mo bibig mo Alma.”

Bumuga si Elton sa nakabukang bibig ni Alma. Nalasahan ni Alma ang mainit-init at malapot na katas ni Elton. Nilabasan din si Lester at natalsikan si Alma sa dibdib. Si Pinky na lang ang di pa nilalabasan kay Alma. “Tingnan ko nga kung magaling ka. Do mo ako.” sabi ni Pinky.

Tumihaya si Pinky at ibinuka ang puki nito sa harap ni Alma. Tumalima naman ang dalagita at sinimulang dilaan ang puki ng kaibigan. Ngayon pa lang siya kakain ng puki liban sa ate niya.

“Ooohhh shit! Ganyan girl! Ooohhh!” sabi ni Pinky habang dilidilaan siya ni Alma. May nalalasahang katas  si Alma sa puki ni Pinky pero di na niya alam kung kanino yun. Nagpahinga muna ang tatlong lalaki at nanood habang kinakain ni Alma ang puki ni Pinky.

Pinaikot-ikot ni Alma ang dila sa tinggil ni Pinky. Natutuwa siya sa reaksiyon ng kaibigan. “Shit Alma! Ganyan nga! Ooohhh!” sigaw ni Pinky. Ganun din si Pinky. Ngayon lang nakatikim ng ibang dila ng babae ang puki niya. Ilang sandali lang ay nilabasan na ito sa sobrang libog na nararamdaman. Agad pumihit si Pinky para kainin ang kay Alma. Baligtaran sila.

“Grabe naman pala nililigawan mo tol. Jackpot ka!” sabi ni Elton kay Lester.

Si Lester naman ay medyo nalilito. (Okay naman si Alma. At least virgin pa… kanina. Di ko lang akalaing ganito ito kalibog. Humanda ka sa kin pag tayo na lang.)

“Oooohhh Pinkyyy! Ahhh ahhh ahhhhh!” ungol ni Alma nang labasan siya. Nilaplap ni Pinky ang mga naghalong katas ng mga lalaki at ni Alma. Napadighay pa siya na ikinatuwa ng lahat.

Hinang-hina si Alma at nakatulog nang nakangisi. Tinabihan siya ni Lester at Pinky sa kama. Tumabi naman si Elton at Rick sa mga gf nila at pare-pareho silang nakatulog nang hubot-hubad sa kuwarto ni Sharon.

Samantala, kakauwi lang ng bahay ni Tess mula sa trabaho. Mag-aalas 10 na gawa ng trapik at tulog na marahil ang nanay niya. Hindi niya alam na may lakad si Alma. Binuksan niya ang naka-lock na pintuan at nagpatuloy sa silid niya. Nakarinig siya ng ungol mula sa kuwarto ng nanay niya. Bahagyang bukas ang kuwarto ng nanay niya at napasilip siya. Nabigla siya sa nakita.

“Oooohhhh saraap uhhmmm” ungol ni Aling Lea habang umaandar ang vibrator sa loob ng puki niyang nakabuyangyang. Nilalamas ni Aling Lea ang mga susoniya. Malaswa ang itsura ng nanay niya. Nakaka-L.

Napako si Tess sa puwesto niya. Noon lang niya nakitang nagpapaligaya sa sarili ang ina niya. Napansin niyang wala si Alma kaya siguro nagawaito ng nanay niya. Hindi niya napigilan ang sarili na manood. Lalong ipinagbukahan ni Aling Lea ang mga hita niya at inilabas-masok ang nanginginig na vibrator. Noon lang napansin ni Tess na gumanda ang katawan ng ina. Pumayat ito dahil sa sakit. Wala pa namang kuwarenta si Aling Lea at hindi siya magtataka kung magkagusto ito sa lalaki o may lalaking magkagusto rito. (Sana lang wala at ayokong may ibang lalaki sa bahay.) Nagsimula ring mag-init ang katawan ni Tess. Ilang araw na rin siyang walang sex. Hindi niya namalayan na nasa loob na ng blouse niya ang kamay niya ha ang pinapanoood ang pagpapaligaya ng ina sa sarili. Napisil niya ang isa niyang utong. Napaungol rin si Tess.

Biglang natigil si Aling Lea. “Ayy! Sino iyan?”

Sa pagkabigla ay napabagsak si Tess papasok ng kuwarto. Halatang nakapasok pa sa blouse ang kamay niya at bukas na ang zipper ng pants.

Nagbalot ng kumot si Aling Lea. “Tess! Kanina ka pa diyan?”

Napatango lang ang dalaga. “Pa…Pasensiya na. Di mo sana nakita yun. Sorry iha.”

“Sorry rin ‘nay. Di ko napigilan ang sarili ko. Alis na ako. Tuloy niyo lang…”

“Tess, sandali…”

“Ano po yun?”

“May nangyayari ba sa inyo ng kapatid mo?”

“Ano pong nangyayari?”

“May, ginagawa ba kayo sa silid mo?”

Napatango lang uli si Tess. “Hanggang dun lang po yun nay. Patawarin niyo kami. Ititigil ko na po.”

Hinawakan lang ni Aling Lea si Tess sa balikat at niyakap. Napadikit si Tess sa hubad pang katawan ng ina. Kakaiba ang init sa katawan nito. Sinimulang halik-halikan ni Aling Lea ang buhok ng anak.

“Nay…”

“Bitin ako anak. Miss ko na tatay mo…” sabi ni Aling Lea. Nakuha ni Tess ang gusto ng ina. Naisip niyang naririnig sila nito kapag may milagro sila ni Alma. Gumalaw ang kamay ni Tess at hinawakan ang susong ina na hindi na niya nahawakan nang mag-dalawang taong gulang na siya. Mas malaki ang mga susong ina niya kaysa sa kanya at hindi pa masyadong laglag.

“Ganyan anak… Sali ako sa laro niyo oooohhhh!” Napaungol si Aling Lea sa sarap na nararamdaman. Matagal nang walang nakakahawak sa mga susoniya. Yumuko si Tess at muling sinuso ang nanay niya. Ngunit iba na ang pakiramdam ni Aling Lea. Kakaibang sarap na.

Nag-iinit na nang husto si Tess. Dali-daling hinubad ang lahat ng saplot sa katawan. Pagkahubad ay agad na hinalikan sa leeg si Aling Lea. Hinalik-halikan din niya ang likod ng tenga ng nanay niya at nasuklian siya ng mahabang ungol nito.

“Uhhhmmm Tess…Saan ka natuto niyan? Ooohhhh”

Hindi sumagot si Tess. Alam lang  niyang humahanga ang ina sa talento niya sa kapwa babae. Inisip na lang ni Tess na hindi ang niya ina ang katalik niya ngayon. Lalong pinag-ibayo ni Tess ang paghalik sa katawan ng ina. Bumaba uli siya sa susong nanay niya. Pinaikot-ikot ang dila niya sa mga utong ng ina na tayong-tayo na. Habang busy siya sa susoni Aling Lea ay naglumikot ang isang kamay niya sa pagitan ng hita nito. Basambasa si Aling Lea. Napahawak si Aling Lea sa ulo ng anak habang sumususo ito sa kanya. Napaliyad siya nang pagapangin ni Tess ang isang daliri sa hiwa niya. “Oooohhhhh” malakas na ungol ni Aling Lea.

Lalong bumaba ang paghalik ni Tess. Tuluyan nang iniwan ang susong ina. Humalik siya sa tiyan, sa pusod at sa wakas, humantong siya sa mabalahibong puking pinanggalingan niya. Kapit na kapit si Aling Lea sa kubrekama habang bukang-buka ang mga hita niya. Pinaghiwalay ni Tess ang ibabang labi ng ina niya saka dumila nang mahaba sa loob. Kagat-labi si Aling Lea sa sarap. Sobrang tagal na mula nang huling makaranas siya nang ganun. Sarap na sarap si Aling Lea. Hindi niya akalaing magaling palang magpaligaya ang sariling anak. Hindi rin siya makapaniwala sa ginagawa nilang mag-ina pero namayani pa rin ang libog nilang dalawa.

“Oooohhh anak, hayan na akooo oooohhh!” ungol ni Aling Lea. Grabe ang panginginig niya sa sarap. Nang mahimasmasan siya ay agad niyang pinahiga si Tess at siya naman ang kumain sa sariwa pang puki ng anak niya.

“Oooohhh nayyy! Sige paahhh!” sabi ni Tess. Kakaiba ang nararamdaman ni Tess sa tanawin sa harap niya. Sarili niyang nanay ang kumakain sa puki niya. Noong una ay di rin siya panatag na tingnan si Alma na kumakain sa puki niya. (Siguro nga ganito talaga. Wala namang ibig sabihin ito. Kailangan lang makaraos ooohhh)

Inabot ni Aling Lea ang vibrator ni Tess at ipinasok sa basambasang puki ng anak habang dinidilaan niya ito. Napaliyad si Tess sa sarap. Sige lang si Aling Lea sa pagdila ng tinggil ni Tess habang inilalabas-masok niya ang vibrator sa puki ng anak. Sumusunod naman ang balakang ni Tess sa bawat labas-masok ng vibrator sa kanya.

“Oohhh nay! Shit! hayan na ako oooohhh!” ungol ni Tess nang labasan din siya. Hinalikan agad siya ng ina niya sa labi. Nagpalitan sila ng laway at nagpuluputan ng dila.

“Tess, salamat sa iyo.” sabi ni Aling Lea sa anak.

“Ok lang ‘nay.”

“Gusto ko pa sanang maulit ito. Pero, magkakaibigan lang tayo pag ginawa natin ito. Hindi tayo mag-iina.”

(Mag-iina) Napangisi si Tess. “Puwedeng sumali si Alma? Di natin ito secret sa kanya?”

Tumango lang si Aling Lea at napangiti rin. Muli silang naghalikan at magkayakap na matutulog.

“Ahh Tess.”

“Ano yun nay?”

“Punas ka muna ng bimpo. Amoy burger ka. Nagugutom tuloy ako. Di ka pa nag-uuwi ng mga burger mo.”

Burger Queen Chapter 16 – Tigang

/Psst. Nood tayong sine sa Megamall./ text ni Patrick.

/Saan ka ba nagpunta? Tagal mong di nag-txt?/ sagot ni Tess. Puro kasambahay lang ang nakikita ni Tess tuwing nakikigamit siya ng CR.

/Sensiya na. Personal eh. Make it up to u na lng. Nood tayo mamaya./

/Ano namang palabas?/

/Ikaw bahala. Mamili tayo dun./

/Hmm. Sabi mo yan ha./

/Sige. Ready lang ako mamaya./

Natuwa naman si Tess. Inakala niya na kinalimutan na siya ni Patrick matapos nitong matikman ang katawan niya. Ang totoo naman, siya ang may gustong makatikim sa binata. Mawala man ito, ok lang. Ginanahan muli si Tess sa pagluluto. Abonado siya malamang. Apat na burger ang aabonohan niya para sa date nila ni Patrick at sa kanyang nanay at kay Alma. Sige naman ang dating ng mga customer. Umoorder din si Mang Ramon pero di siya pinanapunta nito. (Nagsawa na kaya sa kin? Ok lang din.)

Ilang tao na ang nakagamit ng katawan niya. Ang huli ay ang sarili niyang ina. Kakaiba ang karanasan niya sa nanay niya. Nakakalibog na medyo may pagka-normal. Natuwa si Lea na napaligaya niya ang nanay niya sa pamamaraang seksuwal. Medyo nag-init siya nang maalala ang mukha ng ina habang kinakain ang puki niya. (Shit! Bakit kasi nadiskubre pa yung vibrator?)

Iniiwan niya ang vibrator sa bahay dahil baka gamitin ni Alma o ng nanay niya saka di naman siya nagkukulang sa sex. Pero sa ganitong pagkakataon, kapag nabubuhay ang libog niya… Naiisip niyang labas-masok ang vibrator sa puki ni Alma o ng nanay niya. O di kaya, busy ang dalawa. (Shit! Shit! Shit! Uhhmmm Bahala na!. Mamaya siguro kay Patrick. Uhmm. Ano ba iyan?) Basa na ang pakiramdam ni Tess sa panty niya at kumikiskis sa bra niya ang mga utong na tayong-tayo. Agad siyang uminom ng softdrinks. Matagal pa ang downtime pero gusto na niyang magkulong.

Nakaupo si Alma sa silid ng ate niya. Pinagmamasdan ang malaking vibrator ng ate niya. Dalawang araw na mula nang mangyari ang group sex nilang magkakaibigan. Di niya alam kung ano ang mararamdaman. Nalilito ang dalagita. May boyfriend na siya pero tama nga  ba ang nangyari? Alam niyang mali pero super enjoy siya. Tatlong lalaki agad ang nakatikim sa kanya. (Bakit ganun? Pinagsamantalahan ba nila ako? Parang hindi. Gusto ko naman eh. Pero tatlo sila. Tama ba yun?) Naalala niyang nag-isang round pa sila ni Lester bago siya umuwi. Hindi pa niya nasasabi sa ate niya. (Magagalit yun. Lagot ako kay Ate.)

“Lester kantutin mo na ako. Pls.” mga salitang nanggaling sa sarili niyang labi. (Di man lang muna ako nagpa-sixteen. Mas ok daw yun kahit paano.) Natigil ang pag-iisip ni Alma nang tumunog ang cellphone niya. Binigay ni Tess ang lumang phone kay Alma matapos tanggapin ang bigay ni Patrick.

/Gagabihin ako. Pakisabi na lang kay nanay./ txt ni Tess.

/Bakit? Miss na kita ate. Nag-iinit ako ngayon./

/Ano ka ba? Gusto ko na ngang mag-solo dito eh. Init na init na din ako. Sinabi mo pa iyan. Pakisabi mo na lang kay nanay./

Natuwa si Alma sa sagot ng ate niya. (Hehehe) /Sige ate. Uhhmmm… wait ako sa iyo….Ooohhh. Sarap ng vibrator mo ooohhh!/

/Tse! Lagot ka sa kin mamaya./

Namalengke si Aling Lea kaya nag-iisa sa bahay ngayon si Alma. Nag-init siya ng husto sa palitan nilang mag-ate at sa mga alaala niya. Mabilis siyang naghubad ng lahat ng saplot niya. Pinagapang niya ang palad niya sa hubad niyang katawan. Tayong-tayo ang mga utong niya sa mura niyang dibdib. Pinagapang niya ang kamay niya dito. Inikot-ikot ang palad niya sa ibabaw ng utong niya.

“Shit! Ooohhh! Ahhhh!”  malakas na ungol ni Alma.

Naglalakad pauwi si Joey. Kababata ni Alma. Magkatabi lang sila ng bahay at kalinya ng eskinita nila ang silid ni Tess. Napatigil ang binatilyo nang may marinig na mga ungol. (Ano yun) Hindi nagtagal, nasundan ito. Lumingon siya sa paligid. Mga alas dos na ng hapon at kainitan. Walang tao sa paligid. Sinundan niya ang mga ungol.

Walang pakialam si Alma. Gusto niyang makaraos. Patuloy siya sa paglalamas ng mga suso niya gamit ang isang kamay habang nakapasok ang dalawang daliri niya sa puki niya. Taas-baba ang balakang ng dalagita. Sarap na sarap. “Oooohhh shit! Sarap Lester. Sige paaahhhh!”

(Si Alma yun ah. Ano nangyayari sa kanya?) Idinikit ni Joey ang tenga sa dingding ng bahay. Gawa sa kahoy ang bahay nila Tess. Nakasara ang bintana ni Tess. Alanganin na nakasara ito sa init ng panahon. Muling lumingon si Joey kung may tao sa paligid. Pinilit sumilip ni Joey sa bintana. May maliit na siwang dito. Nanlaki ang mata niya nang makita si Alma sa kama ni Tess. Hubo’t-hubad ito at parang nagpapaligaya sa sarili. (Shit! Si Alma nga! Ganun pala magjakol ang mga babae!) Makintab na sa pawis ang katawan ng dalagita. Inosente noon ang tingin ni Joey kay Alma. Wala siyang malisya dito. Pero ngayon, sintigas ng bakal ang titi niya. Kung madilim lang ay magjajakol siya. Habang tumatagal ang panonood niya, lalong sumasakit ang puson niya.

Si Tess naman ay hindi na mapakali. Init na init ang pakiramdam niya mula nung huling text ni Alma. Walang nagawa ang softdrinks na tinungga niya. Hinihintay niya ang downtime kung saan walang tao sa paligid. May isa siyang customer ngayon na nagbabasa pa ng diyaryo habang kumakain. (Shit! Shit! Ano ba?) Pinagkikiskisan na lang ni Tess ang mga hita niya habang nakaupo siya.

Tuloy lang si Alma sa pagpapaligaya sa sarili. Basambasa na ang puki nya. Ipinahid nia ang sariling katas sa utong niya para lalong masarapan. “Uuuhhmmmm Sige pa! Come on! Ooohh! Hayan na! Hayan na! Oooohhh!” ungol ni Alma nang labasan siya.

Halos sumabog na rin ang katas ni Joey. Basa na ang brief niya sa paunang-katas niya. Hindi pa rin siya natitinag sa kinatatayuan. Muli siyang lumingon-lingon. Ayos! Wala pa ring tao. Pinagsawaan ng mata niya ang kahubdan ng kababata. (Grabe Alma. Isama mo ako diyan.) Parang gusto niyag katukin. Parang nag-iisa lang si Alma pero baka mapahiya ang dalagita at tumigil. Sayang ang palabas.

Sa wakas! Umalis din ang customer ni Tess. (Di ko na kaya. Sa CR na lang nina Patrick. Bibilisan ko lang.) Agad nagsara ng stand si Tess. Wala namang masyadong tao sa paligid. 10 minutes lang. Tulad ng dati, kasambahay ang sumalubong kay Tess. (Nasan kaya si Patrick?) Gusto niyang magpa-isa sa boyfriend kung nagkataong nasa bahay ito. Di na bale. Agad nagkulong sa CR si Tess.

“Shit! Saraaap…” ungol ni Alma matapos labasan. Pero hindi pa tapos si Alma. Ilang beses ba siya nilabasan nung group session nila? Tatlo? Apat? Kaiba namang way para mawala ang virginity niya. Isa pa! Isa pang Joy! Tayong-tayo pa ang mga utong niya at mainit pa ang puki niya. Kinuha niya ang vibrator ni Tess at binuksan ito. Nagsimulang manginig ang kahabaan nito sa kamay niya.

Lalong nanlaki ang mga mata ni Joey nang makita ang hawak ni Alma. (Grabe pala libog mo Alma! Grabe ka! Ang sakit naman!) Gustong-gusto nang umuwi ni Joey at magbate. Pero kailangan din niyang mapanood ang susunod na kabanata. (Ito lang isipin ko, puwede pang mag-Mariang palad pagtuntong ko ng 30!) Sinimulang pagapangin ng dalagita sa katawan niya ang pekeng ari. Pinaikot-ikot niya ito sa mga susoniya at saka inilagay sa pagitan. Nakita ni Joe na bumubuka ang bibig ni Alma tanda ng pag-ungol nito. Tumigil si Alma sa pag-ungol nang malakas kanina. Inipit niya ng pekeng ari sa pagitan ng susoniya saka isinubo ang dulo. (Shit! titi ko sana yun!) Medyo malabo dahil US size ang vibrator. Isang ulos lang ni Joey ay butas ang dingding ng bahay.

Sinimulang ipahid ni Alma ang vibrator sa puki niya. “Shit! Uhhhmmm Elton! Ang laki ng sa iyooo.” sabi ni Alma. Naalala niya ang titi ni Elton na naglabas-masok sa kanya. “Sorry talaga atee. Masaraaap…” ungol ni Alma nang simulan niyang ipasok ang vibrator sa puki niya.

Pagkasara ni Tess ng pinto ng CR, agad-agaran siyang naghubad ng laat ng saplot niya. Init na init na siya. Kailangan niyang makaraos. Umupo siya sa bowl. Umihi sandali at saka itinaas ang mga paa sa pader ng CR. Sinimulan niyang lamasin ang boobs niya saka pinagapang ang isang kamay niya pababa sa puki niya. “Uuuhhhmmm saraaappp ooohhh!” mahinang ungol ni Tess. Pinisil-pisil niya ang dibdib niya habang hinahagod ang puki niya. Labas-masok ang gitnang daliri habang sinasagi ang kuntil niya. “Shit! Uuhhmmm…”

Pilit niyang inalala ang mga nakakalibog na bahagi ng buhay niya sa mga nakaraang linggo. Nakita niya sa harap niya ang mukha ni Frank habang dinidilaan ang nakabuyangyang na puki niya.  Napakagat-labi si Tess sa sarap habang pinaikot-ikot niya ang daliri niya sa kanyang kuntil. Gaya ng  pag-ikot ikot ng dila ni Frank. Naalala niyaa ng paghagod ng dila ng amo niya nung unang araw niya sa opisina nito. “Ssiiirrr oooohhh! uunngghh” Malapit na siyang labasan nang mag-ring ang cellphone niya.

“Ateee…. Saraap ooohhh! Sige paaahh! ” ungo... Read More


About the Author :
0 comment   1 favorite   8,120 views