Sex Story

Burger Queen 3-4

April 22, 2013 (5 years ago)
Posted in Story: True Story, Tagalog | Categories: Erotic Couplings, First Time, Taboo, Lesbian Sex, Toys and Masturbation | Tags: , , , ,Burger Queen Chapter 3 – Naiwan

III. Naiwan

Maganda ang naging takbo ng araw ni Tess. Wala siyang naging masyadong problema maliban sa maanghang na  burger na nai-serve niya sa isang umorder ng ordinary. Mataas ang kinita niya bago siya pinalitan ni  Malou.

Kinabukasan ay ganun din pero di na naulit ang pagpapaligaya niya sa sarili kahit init na init na siya.  Nagkasya na lang siya sa pag-inom ng maraming softdrinks. Kalaunan, naramdaman niya ang side-effect ng  kaiinom.

Ihing-ihi na siya pero marami pang customer. Hindi nagtagal ay naubos din at wala nang tao sa paligid.

‘Makiki-cr ka sa malaking bahay sa likod natin. Kinausap na ng company ang may-ari na puwede tayong  pumasok diyan pag nasi-cr tayo.’ naalala ni Tess na sinabi ni Amy sa kanya. Agad nagsara si Tess at  pumunta sa bahay sa likod.

‘Tao po? Tao po?’ tawag ni Tess sa gate. Sa kabutihang palad ay may agad na lumabas na lalaki. Anak ng  may-ari ng bahay si Patrick. Matangkad, maputi at nasa 18 hanggang 20 ang edad. Mahaba ang buhok at  talaga namang guwapo. Nakuha ni Tess ang lahat ng iyon sa unang tingin pa lang pero naisnatabi lang rin  lahat dahil sa tawag ng kalikasan.

‘Ahh.. diyan po ako sa stand sa labas. Baka puwede pong maki-cr. Pls po.’

‘Ha? A ok… sige. tuloy.’ sabi ni Patrick.

Baligtaran ang naging sukatan ng dalawa. Nabighani rin kay Tess si Patrick. Paminsan-minsan niyang  tinitingnan si Tess mula sa kanyang bahay pero ngayon lang niya nakita ang dalaga sa malapitan.

‘Saan po yung CR?’

‘Diyan lang sa likod. diretso ka lang.’ tugon ng binata.

Ilang sandali pa ay lumabas na si Tess. Lalong gumanda ang dalaga nang maging maaliwalas ang mukha.

‘Ako nga pala si Patrick.’ sabi ng binata.

‘Thank you ha.’ sabi ni Tess. ‘Ako nga pala si Tess.’

Napangiti ang binata at doon muling napansin ni Tess ang mga katangiang nakita niya kanina. Namula si  Tess. ‘Sige. balik na muna ako dun sa stand. Bigyan na lang kita ng discount kung gusto mo ng burger.’

‘Sige. Baka malugi ka. Mamaya-mayain kita dun hehehe.’

Pagkabalik ni Tess sa stand, bigla siyang natigilan sa pagbukas. Wala pa namang tao sa paligid nang bumalik siya. Nakaramdam na naman siya ng pag-iinit ng katawan at muling lumipad ang imahinasyon niya.  Naalala niya muli ang pagtatalik nila ni Frank pero ngayon ay mukha ni Patrick ang nakikita niya. Hindi niya napigilan ang sarili at lumipas ang sampung minuto bago siya muling nagbukas.

Ilang araw ang lumipas at nagsimulang mapansin ni Patrick ang matagal na pagbubukas ni Tess ng burger stand tuwing patay na oras. Sinasara rin niya iyon pero hindi pumupunta sa bahay.  Hindi napigilan ni  Patrick ang sarili at pumunta sa likod ng stand. Tahimik ang paligid maliban sa mga nagdaraang sasakyan.  Pinakinggan ng binata ang ginagawa ni Tess sa loob at nabigla siya nang marinig ang pangalan niya.

‘Ohhhh Patrick. Uhhhmmmm sige pa. ‘Oooohhhh’ ungol ni Tess. Halos manlambot ang tuhod ni Patrick sa  narinig samantalang may tumigas sa pangangatawan niya. Noon lang nakarinig babaing nagpapaligaya lalo  na’t kasimbata ni Tess. Lalo niyang idinikit ang tainga niya sa burger stand.

‘Oohhhh Uhh Uhh  Hayan na. Hayan na… Uhh Uhh Uhhhnnnggghh..’ ungol ni Tess. Kung hindi nagkakamali ang  tenga ni Patrick, nilabasan na ang dalaga. Ilang segundo pa, nakarinig na siya ng mabilisang  pagkaluskos. Magbubukas na si Tess kaya mabilis tumakbo ang binata pabalik ng bahay. Tuwang tuwa si  Patrick nang makita niyang palingon-lingon pa ang dalaga sa paligid. Di nito alam na huli na pala siya.  Si Patrick naman, halos mabutas ang short sa tigas ng kanyang uten. Agad siyang nagpunta ng CR at siya  naman ang magpapaligaya.

Sa di kalayuan, sa isang bahay sa kabila ng kalsada, hindi lang si Patrick ang nakamasid kay Tess. Sa  likod ng binoculars, nakasilip ang dating sundalong si Mang Ramon. Naging ugali ni Mang Ramon na  pagmasdan ang burger stand kapag may magandang nakatao doon. Hindi nakaligtas sa mata niya ang  kagandahan ni Tess. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang kakaibang ginawa ni Tess kapag walang tao sa  paligid. Hindi lang ang ale ang nakahuli sa kanya. Halos labasan si Mang Ramon habang pinagmamasdan ang  dalaga na sa malayo nakatingin pero walang tinitingnan. Abala ang dalawang kamay ni Tess at alam niya  kung ano ang pinagkakaabalahan ng mga kamay na iyon. Isang araw, sabi niya.
Kinabukasan, dumaan si Mang Ramon sa burger stand at namili ng tatlong order ng hamburger.

‘Bago ka lang iha?’ tanong ng matanda. Dahil sa dati itong sundalo, malaki ang pangangatawan ni Mang  Ramon. Malakas pa sa kalabaw ika nga. May mga puti na sa maikling buhok pangsundalo at makikkita ang  lakas sa kanyang mukha. Nasa edad 60 na si Mang Ramon pero maagang nagretiro. Nasa edad 50 ang tantiya  ni Tess.

‘Ahhh opo. Isang linggo po… Bakit ho?’

‘Wala lang. Dun kasi ako sa kabila at paminsan-minsan eh bumubili ako dito. Nagon lang kita nakita eh.  Ilang taon ka na?’

‘Ahhh ehh 18 na po ako…’ sabi ni Tess. Itinanggi niyang 17 lang siya dahil baka sumabit siya.

‘Ahh ganun. Ako pala si Ramon. Mang Ramon ang tawag sa kin dito.’ sabi ng matanda. 18 pala ha. Bata pa.

Hindi na tumugon si Tess at inabala ang sarili sa paglululto. Iba ang pakiramdam niya sa matanda.

‘Puwede ba free delivery? May telepono ka ba? Alam mo na ang tumatanda eh. Hehehe Kailangan pang tumawid  dito para maka-cheeseburger. Baka naman puwede.’

‘Ahh eh… Itatanong ko po. di ko po alam kung puwede eh.’

‘Sabihin mo lang ha at mapapadalas ang order ko.’

Matapos magbayad ay nagpaalam na si Mang Ramon.

Pagkauwi ng matanda, may napansing paper bag si Tess sa katabing upuan ni Mang Ramon. Sa kanya kaya yun?  Kinuha ni Tess ang bag para isauli kung sakaling bumalik ang matanda.

Matapos ang ilang oras, hindi bumalik si Mang Ramon. Ibig sabihin, hindi kanya ang nasa bag at dahil  wala naman siyang ginagawa, tiningnan niya ang laman ng bag.

Muntik nang maihulog ni Tess ang bag nang makita niya ang bagay na nasa loob. Isang mahabang goma na  hugis ari ng lalaki. May motor sa dulo na may lalagyan ng baterya at switch. Parang dinadaluyan ng  kuryente ang katawan ni Tess habang hawak ang bagay na tinatawag nilang vibrator. Napanhinga nang  malalim ang dalaga at nakaramdam siya ng matinding init. Nagsimula siyang magkikilos nang hindi  mapakali. Mabuti na lang ay may mga parating na kostumer. Hanggang ala-sais ang shift niya at sa mga  oras bago mag ala-sais, maya’t-maya ang tingin niya sa relo. Hindi siya makapaghintay na umuwi at  magkulong sa kuwarto kasama ang nakitang laruan.

Burger Queen Chapter 4 – Si Alma

IV.  Si Alma

Pag-uwi ni Tess sa bahay, kinumusta niya ang ina at ang nakababatang kapatid na si Alma. Si Alma ay 14  anyos at nasa second year high school. Magkasing-kulay sila ng balat ni Tess, mahaba ang buhok, maamo  ang mukha at may kapayatan. Pagkakain ng hapunan ay sinabi ni Tess na dererso na siya sa kuwarto at  magpapahinga na. Si Alma naman ay natutulog kasama ang kanilang ina. Napansin ng kanilang ina na parang  mainit si Tess kaya pumayag ito at si Alma ang naiwang naghugas ng mga plato.

Pagkapasok ni Tess sa silid, ni-lock niya ang pinto at pinatay ang ilaw. Init na init na siya sa  kasabikan. Agad siyang naghubad ng damit. Wala na siyang saplot paghiga sa kama at saka siya  nagtalukbong ng kumot. Sapat na ang ilaw na sumisingit sa pinto at bintana ng kanyang kuwarto para  maaninag ang vibrator. Malaki ito at pareho halos ang pakiramdam ng totoong ari ng lalaki. Feel niya ay  hawak-hawak niya ang ari ni Frank. Sinubukan niyang paandarin ang vibrator.

Kumislot ang hulihang bahagi ng vibrator. Nadadala niya pati ang unahan. Parang totoo at mas malaki pa  sa ari ni Frank. Gaano kaya kalaki ang kay Patrick? Nag-umapaw ang libog at imahinasyon ni Tess at  sinimulang dilaan ang dulo ng vibrator. Maya-maya ay isinubo na ni Tess ang pekeng uten.

‘Uhhmmmm… Uhmmmm.’ ungol ni Tess habang nakasubo ang vibrator sa bibig. Naging malikot din ang isang  kamay niya at sinimulang himasin ang basa na niyang hiyas. Ibinukaka ni Tess ang mga hita niya sa sarap.  ‘Ahhhh… sarap…uhhhhmmmm’

Nang magsawa si Tess sa pagsubo ay idinikit niya ang dulo ng vibrator sa tayong-tayo na niyang mga  utong. Grabe ang kiliting naramdaman ng dalaga. Idinikit niya ito sa magkabilang susoniya. Inilagay  niya ang vibrator sa gitna ng dibdib niya at inipit ito sa pagitan ng mga susoniya.

‘Ooohhhh… Uuhhhmm ano ba itong nangyayari sa kin? Shit. Ahhhh!’ ungol ni Tess. Basang basa na ang  hiyasniya. Itinapat niya ang ulo ng vibrator sa bukana ng hiyasniya.

‘Ooohhh shit! Aaahhhh!’ sabi niya nang mapadikit ang dulo ng vibrator sa kuntil niya. Matagal niyang  idinampi ang vibrator sa kuntil niya. Doon pa lang ay pakiramdam niya na malapit na siyang labasan.

‘Oohhhh Ohhh Ohhh Uhhhhhhh! ‘ ungol ni Tess nang labasan siya. Hingal siya sa pagod at nagpahinga  sandali. Nang makaipon ng lakas, muli niyang hinimas ang hiyas niya. Basang-basa ito. Binuksan niya uli  ang vibrator at ipinasok ang ulo sa kanyang hiyas.

‘Ooohhh. Shit! Ohhhh….’ sabi ni Tess. Inilabas-masok niya ang vibrator sa kanyang hiyas. Sa bawat  ulos, lalo niya itong ibinabaon. ‘Mmmm… Ahhhh. Sige pa Patrick. Sige paaahhhh.’

Nakabaon na nang husto ang vibrator sa loob ni Tess. Pakiramdam niya ay punung-puno siya. Pinabayaan  niyang kumislot iyon sa loob ng kanyang hiyasat binigyan niya muli ng atensiyon ang kanyang malulusog  na dibdib. Pinisil-pisil niya ang utong niya at habang nilalamas niya ang magkabilang dibdib niya.

Panay ang ungol ni Tess. Hindi na nakatalukbong ang kumot at talo pa niya ang bold star sa hitsura niya  sa kama kung sakaling mat makahuli sa kanya. Sige ang pagliyad ng kanyang katawan sa ligayang dulot ng  vibrator.

‘Malapit na… Ayan na. Ayan na ahhhhhhh’ ungol ni Tess nang muli siyang labasan pero hini niya inalis  ang vibrator. Baliw na baliw na si Tess sa sarap. Inilabas-masok niya nang mabilis ang pekeng uten  hanggang sa muli siyang labasan. Lupasay si Tess nang matapos siya at mabilis na nakatulog.

Maagang nakatulog ang ina nila pero si Alma ay nanatiling gising hanggang sa may narinig siyang mga  ungol sa kabilang kuwarto. Nagtaka siya kung bakit madalas magkulong sa kuwarto ang ate niya mula nang  magsimula itong magtrabaho. Nang magsabi si Tess na masama ang pakiramdam niya, nag-alala siya dahil sa  mga naririnig niyang ungol. Nang matigil ang mga ungol, bumangon si Alma at pumunta sa silid ni Tess.

Bakit naka-lock ang kuwarto? Si ate talaga. Ano kaya ginagawa nun? Paano siya matitingnan kung may sakit  siya o ano? Hinanap ni Alma ang kumpol ng mga susi ng bahay. Nakita niya sa likuran ng radyo at tahimik  na binuksan ang pinto kuwarto ni Tess. Nagulat siya sa nakita niya. Hubo’t hubad ang ate niya.  Nakabukaka at parang sarap na sarap sa pagtulog. Kakaiba ang amoy sa kuwarto. Amoy pawis na may halong  kakaiba. Basa ang kumot lalo na sa malapit sa hiyasng ate niya. Malagkit ang basa. Hindi ihi. Tulad ng  maraming Pilipino, inamoy niya ang hindi niya alam. Walang amoy ang likido pero parang masarap. Dinilaan  ni Alma ang likido at may kung anong init ang nagising sa murang katawan niya.

‘Galing ito kay Ate.’ sabi niya at muli niya itong dinilaan. Hinawakan niya ang ate Tess niya sa hita at  naramdaman niyang marami pang likido doon lalo na sa hiyasng ate niya. May kung anong nagtulak kay Alma  na amuyin ang hiyasng kanyang ate. Dinilaan niya ito at maraming likido na napunta sa dulo ng kanyang  dila.

Gumalaw nang konti si Tess. Nabigla si Alma pero nang makita niyang nakatulog uli si Tess ay huminahon  siya. Doon niya napansin ang kung anong bagay na hawak ng ate niya. Nagulat si Alma sa nakita niya.  Parang putol na ari ng lalaki. Malaki ito at mamula-mula. Lalong nag-ibayo ang init na naramdaman niya  nang dilaan niya ang hiyasng ate niya... Read More


About the Author :
0 comment   1 favorite   8,298 views