Ang Alamat ni Kapitan T, Ang Tigasin na Bayani

September 2, 2014 (3 years ago)
Posted in Story: Fiction, Taglish | Categories: Sci-Fi and Fantasy | Tags: , ,

Ang Alamat ni Kapitan T, Ang Tigasin na Bayani

           Baryo ng San Juan Poblacion

"Magbigay ka ng kinita mo kung ayaw mong masaktan!" wika ni Kardong Taga, ang lasenggong maton sa liblib na lugar na iyon.

Hinarang niya ang beinte-tres anyos na binatang si Pepito na naglalakad sa isang kalsada sa hapon na iyon.

"A-eh...P-Pasensiya na...W-wala akong gaanong kinita ngayon" tugon ni Pepito,"Halos sinira ng bagyo ang mga pananim ko" sabi niya, "B-baka pwede na 'tong kamoteng dala ko."

Nagtawanan sina Kardong Taga at mga alipores niya, "Kamote? Niloloko mo ba kami?" sabi ng siga.

Inundayan niya ng isang suntok sa sikmura ang kawawang si Pepito. Namaluktot sa sakit ang binata.

Hinarang naman ng maton ang batang naglalakad na may tindang Sampaguita.

"Ikaw! Akin na yung kinita mo?" sigaw ni Kardo, "Ibigay mo kung ayaw mong masaktan!"

"M-Maawa po kayo!" iyak ng takot na paslit,"Pang-kain naming magkakapatid ang kinita ko."

Hindi siya pinakinggan ng lalaki.

Inagaw nito ang supot na hawak ng paslit. Tumilapon ang ilang nahulog na barya sa tabi ni Pepito.

Pagkatapos ay itinulak ng siga ang batang babae at akmang sasaktan.

"Aba'y sumasagot ka pa ah!" sigaw ng siga.

Pinulot ni Pepito ang mga barya. Mabilis na tumayo si Pepito "Grabe naman kayo! Pati bata ba naman?" wika niya. Tinulak niya si Kardo at itinayo niya ang batang babae.

Ibinigay ni Pepito ang barya sa paslit,"Kunin mo na to. Tumakas ka na" wika ni Pepito,"Bilis! Takbo
na!"utos niya.

Mabilis na tumakbo ang bata palayo.

"Tarantado ka ah!" wika ng siga. Pinitserahan niya si Pepito at inihagis sa putikan."Bugbugin yan!"
utos niya sa tauhan.

Nagsipasok sa kani-kanilang bahay ang mga taong naroon. Takot na madamay sa kawawang si Pepito. Wala man lang kahit isa na naglakas-loob na kalabanin ang sigang si Kardo at mga alipores niya.

Binugbog nila ang binata. Pilit itong lumaban subalit mas malakas at malaki ang mga iyon.

Humandusay sa putikan si Pepito. Duguan ito sa kaniyang suot na pantalon at t-shirt.

"Tara na! Mga peste ang tao dito...mga walang kwenta!" sabi ni Kardo, "Mag-inuman na lang tayo sa hideout. Bwahahahaha!"

At iniwan nila ang tigmak na katawan ni Pepito.

Gabi na nang magkamalay ang binata sa putikan. Kahit masakit ang buong katawan ay pilit niyang
ibinangon ang sarili.

Naglakad siya pauwi habang tinatahulan ng mga aso sa kalsada.

Malayo pa ang kaniyang uuwian. Nakatira siya sa paanan ng bundok na nasa dulo nang kaniyang tanaw..

Paika-ika siyang naglakad sa makahoy na daanan pauwi sa kaniyang maliit na kubol. Tinahak niya ang
rumaragasang lawa, gayunding ang masukal na batuhan. Ilang ligaw na aso at baboy ramo ang nakita
niyang sumusunod sa kaniya. Na tila amoy ng mga ito ang dugo sa kaniyang bugbog na katawan.

Biglang nagtakbuhan ang mga iyon palayo----at nakita ni Pepito ang isang batang babae.

Iyon ang batang paslit na tinulungan niya kanina. Nakatingin ito sa kanya sa kakahuyan. Nakangiti ito na lumapit.

KAZHHHIINNGGGGGGG!!!!

Lumiwanag ang paligd. Nasilaw si Pepito. Lumiwanag ang katawan ng batang paslit.

Sa isang iglap, nag-iba ang anyo ng bata. Ito pala ay isang Diyosa na nagkatawang tao. Lumiwanag ang
katawan ng babae sa dilim ng lugar na iyon.

"Pepito" wika ng babae,"Matagal na kitang inoobserbahan." sabi nito."Ikaw nga ang tunay na nakatadhana."

Nakaramdam ng takot ang binata. Paika-ika itong umatras at nadapa sa kakahuyan.

"H-Hindi ko po alam...ang sinasabi nyo." nanginginig na wika ng binata.

"Huwag kang matakot Pepito," muling sabi ng Lakambini,"Bibigyan kita ng gantimpala...isang kapangyarihan."

"G-gantimpala?" sabi ni Pepito,"K-Kapangyarihan?"

"Oo...gantimpala!" tugon ng diyosa,"Isang kapangyarihan na higit pa sa iyong imahinasyon"

Umusbong mula sa isang bulaklak sa tabi ng Diyosa ang isang nakakasilaw na liwanag. Lumapit iyon kay
Pepito at pumasok sa kaniyang nakabukang bibig.

Nabilaukan si Pepito sa nangyari. Tumulak papasok sa lalamunan ng binata ang liwanag at binalot nito ang kaniyang buong katawan.

Nagsalitang muli ang lakambini "Ngayon...Humiling ka ng isang kahilingan Pepito!" sabi niya, "Bibigyan kita ng kapangyarihan na magagamit mo sa kabutihan...Humiling ka!" utos ng diyosa.

Tumayo si Pepito. Ramdam niya ang kapangyarihan na nasa kanyang katawan.

Nag-isip siya. Gusto niyang lumipad. Gusto niyang maging pinakamalakas at hindi isang lampa. Gusto niyang maging simbilis ng mga kabayo. Kasing talino ng mga kuwago at iba pa----Nakapag-isip na siya.

Sa labis na pagkatuwa ay nawalan siya ng panimbang at nagulat, "Ay burat!" sambit niya.

KA-ZHHHHIIIIINGGGGGGGGGGG-ZHINGGGGGGGGG-INGGGGGGG!!!!!!

Lumiwanag ang paligid----at naging taong titi si Pepito.

Ang ulo niya ay naging isang malaking ulo ng titi at ang paa niya ay mistula namang betlog.

"Ahhhhhhhhh!!!" sabi ng takot na takot na binata,"Tulungan nyo po ako diyosa!!!!" sigaw niya.

Napatakip sa mukha ang kamay ng diwata sa nangyari. Napa-iling ito sa kapalpakan ni Pepito.

"Bathala!" sigaw niya sa kalangitan, "Siya po ba talaga ang tagapagtanggol sa kasamaan?" pagtataka ng diwata.

Dumagundong ang isang malakas na kulog sa dakong iyon. Isang boses ang pumailanlang sa paligid.
"Oo! Siya nga!" tugon ng bathala ng kalangitan,"Siya na mula pa sa angkan ni Malakas at Bernardo Carpio!...Siya ang bayani ng kaniyang panahon!"

At muling tumahimik ang lugar.

Nakita ng diyosa na tila uod na nagkikisay si Pepito sa bago niyang anyo.

"Diyosa...Tulong naman...ayoko namang maging ganito." iyak ni Pepito,"Nagulat lang ako kanina eh" dagdag niya.

Nainis ang lakambini ng kagubatan,"Tsk! haaay Pepito!" usal niya,"Bakit kasi nadulas ka pa diyan?"

Mula sa tinik ng rosas na katabi ng diyosa ay sinugatan ng lakambini ang sarili nitong pulso. Isang
patak ng dugo mula sa kaniyang buhay ang naging isang liwanag.

"Mahirap nang baguhin ang nasabi mo na, Pepito." wika ng marilag na diyosa,"Pero pwedeng maremedyuhan pa yan ng kaunti."

Naglakbay ang liwanag na iyon sa nahihirapang si Pepito at binalot niyon ang anyo ng binata.

Muling nagliwanag ang paligid at pagkatapos ay isang normal na Pepito ang muling tumambad sa diyosa.

Huminga ng maluwag ang binata,"S-salamat po" wika ni Pepito."Akala ko tuluyan na akong magiging taong bayag."

"Tingnan mo ang ari mo diyan sa suot mong pantalon, Pepito." tugon naman ng diyosa ng kagubatan.

Nakita ng binata na umiilaw ang kaniyang ari sa loob ng kaniyang pantalon. Nakaramdam ang lalaki ng
kakaibang lakas na mula sa kaniyang kaselanan.

"Sa oras ng kagipitan...iyan ang iyong magiging sandata." wika ng lakambini,"Gamitin mo yan sa
kabutihan Pepito." dagdag niya "Ipagtanggol mo ang mga inaapi."

"Ngunit papaano po?" tanong ni Pepito.

Ngumiti ang diyosa,"Ganito ang isisigaw mo...Kapitan T" sabi niya,"at magiging isa kang
makapangyarihang alagad ng kabutihan."

"Tandaan mong mabuti ang sinabi ko Pepito."wika ng magandang diyosa.

At lalong nagliwanag ang katawan ng diyosa. Naglaho ito sa harapan ng binata. Napansin ni Pepito na gumaling ang kaniyang mga sugat at pasa. Nakaramdam siya ng kakaibang pwersa sa kaniyang katawan.

GROWWWWWLLLL!

Isang mabangis na leon ang biglang lumabas sa mga puno di-kalayuan kay Pepito. Ang mga mata ng hayop ay nangangalit na nakatingin sa kanya.

Umangil uli ito, GROWWWWWLLLLLLL! 

Binalot ng malakas na pag-atungal ng leon ang dakong iyon. Nagsiliparan paalis sa mga sanga ang mga
ibong naroon. Ang mga matsing ay naghiyawan sa takot.

Tumalon ang galit na leon kay Pepito at siya'y sinagpang.

Mabilis na nakaiwas ang binata na siya niyang ikinagulat. Bumilis ang kilos ng kaniyang mga binti.

Sinagpang siyang muli ng mabangis na leon at lumundag naman si Pepito palayo rito.

"Oras na para gamitin ko ang aking sandata" isip ng binata.

"KAPITAN T!!!!!!!!!!!" sigaw niya nang malakas.

Nagliwanag si Pepito. Tila may kakaibang boltahe ng kuryente ang dumaloy sa kaniyang katawan.

Natakot ang leon at umalis nang makita nito ang isang nagliliwanag na si Pepito.

Nang maglaho ang liwanag ay naroon ang binata, balot siya ng isang kasuotan na may nakasulat na T sa
kaniyang dibdib. Tila naman isang matikas na batuta ang itsura ng kaniyang nakabuyangyang na ari.

Napansin ni Pepito na matigas iyon at nakatayo bagaman hindi naman siya nalilibugan.

Sinubukan niyang lumipad. Tumalon siya at tinangay siya ng hangin sa itaas at siya'y lumipad.

"Wooooowwwww!" sigaw ni Kapitan T habang lumilipad sa alapaap. Ang dilaw niyang kapa sa pula niyang costume ay inaalon ng malakas na hangin. Lumipad siya nang mabilis na tila isang jet sa himpapawid, "Wooooooohhh!" sigaw uli niya. Naglaro siyang lumilipad sa mataas na alapaap. Nasilayan niya sa ibaba ang tila langgam na mga kabahayan, pati na ang mailaw na mga bayan sa kalayuan.

"Saklolo!" hiyaw ng isang babae,"Maawa kayo huhuhu!" daing nito.

Mula sa kaniyang nililiparan ay nakarinig siya ng boses ng isang babae. Humihingi ito ng tulong. Ginamit ni Kapitan T ang mala-agilang paningin sa pinagmumulan ng boses na iyon.

Nakita niya ang isang babaeng pinagsasamantalahan ng anim na de armadong kalalakihan. Hinuhubaran na nila ito sa isang madilim na eskinita sa isang liblib na baranggay mula sa kalayuan.

"Mga hayup kayo!" wika ni Kapitan T,"Humanda kayo!" sabi niya.

Mabilis siyang bumulusok paibaba at nilipad ang dakong iyon.

"Ha? Sino ka?" gulat na tanong ng mga de armadong lalaki,"Gago ka ah,me costume ka pa ah!" sabat ng isa.

"Pagbabayaran niyo ang kahayupan niyo." tugon ni Kapitan T, "Mga peste kayo ng bayang ito."

Humalakhak ang lider nila, si Kardong Taga pala iyon at ang alipores niya."Baka 'di mo napapansin, marami kami" sabi nito,"At nag-iisa ka lang."

Itinutok ng mga lalaki ang kanilang baril kay Kapitan T "Barilin yan!!!" utos ng lider nila.

Sumigaw ang bayani,"Titing Kalasag!!!" 

At sa isang iglap ay humaba ang kaniyang ari at lumapad iyon na tila malaking kalasag. Binalot niyon si Kapitan T.

BLAMMMM! BLAMMMM! BANGGGG! BANGGGG!!! BANG!!!!! BLAMMM!!!!

Binaril nila ng binaril ang lalaki hanggang sa tuluyang maubos ang kanilang bala.

Nagsitalsikan lamang ang mga balang iyon sa mala-bakal na kalasag ni Kapitan T. Natakot ang mga kriminal sa nakita.

"Ngayon ako naman!"wika ng bayani,"Kanyong Tarugo!!!" sigaw niya.

At nagpalit anyo ang titi ng bayani at naging mala-bazooka ito. Pasalsal na ikinasa ni Kapitan T ang kaniyang burat.

BLAMMMM! BLAMMM! BLAMMM! BLAMMMMM! BLAMMMMM!

Nagsihandusay ang mga kriminal sa puting bala na lumabas doon. Sa bawat salsal ng bayani ay nagsipagbagsakan ang mga wala nang malay na kriminal.

Tumakbo si Kardong Taga at mabilis na tumakas.

"Akala mo makakatakas ka ha." wika ni Kapitan T.

Iwinasiwas ng bayani ang kaniyang titi hanggang sa humaba ito at naging isang mahabang latigo.

Ipinaikot-ikot ni Kapitan T ang humaba niyang burat at nilatigo ang lalaking tumatakbo.

Wa-phaaaaaakkkkkk!!!!!

"Arrrrrggggghhhhhh!" hiyaw sa sakit ng lider ng mga kriminal.

"WA-PHHHAAAKKKKK!!!" Isa pang mas malakas na paghagupit at tuluyan nang nawalan ng malay ang salbaheng kriminal.

Isa-isang itinali ni Kapitan T sa itaas ng poste ng kuryente ang mga kriminal. Ipinulupot niya ang mga paa ng mga iyon sa espesyal na tali na mula sa malapot na likido ng kaniyang ari. Naging matibay na tali iyon na siyang ipinulupot sa mga haragan.

Napanood ng dalagang babae ang lahat ng mga iyon.

Lumapit siya sa bayani,"Salamat ha!"sabi niya,"Anong pangalan mo?" tanong niya.

"Ako si Kapitan T" tugon naman ni Pepito.

"Kapitan T?" ulit ng dalaga,"T as in Tigas...gaya ng titi mo?"dagdag nito.

Nakita ng dalagang si Mariell na bumalik sa dating anyo ang ari ng bayani."Ang laki naman nito."puna niya."At ang tigas-tigas."

Nagulat si Kapitan T nang biglang isubo ng dalaga ang kaniyang burat. Sinipsip iyon ng sinipsip ni Mariell.

"Ohhhhhhh!" ungol ng bayani. Napakapit siya sa ulo ng dalaga. Marahan niyang kinadyot-kadyot ang balakang dahil sa matinding sarap.

Sinapo niya ang malulusog na suso ng babae. Ramdam ni Kapitan T ang pintog ng sisidlan ng 19-years old na dalaga.

Tumagal ng ilang saglit ang ginagawang pag-chupa ni Mariel kay Kapitan T.

"Ohhhh! Ang sarap ng titi mo my hero" wika ng dalaga.

Napapikit ang bayani,"Ikaw din." sabi niya,"Ang sarap ng ginagawa moooohh."

Hindi na makatiis ang bayani. Bigla niyang binuhat ang dalaga at sila'y lumipad sa himpapawid.

Nang naroon na sila sa mga ulap ay binaliktad ni Kapitan T ang dalaga at hinawi ang suot nitong panty sa punit nitong palda.

Kinain naman niya ang puke nito. Dinilaan niya ng husto ang pagkababae ni Mariell.

"Ohhhhhhhhhhhhh! Sige paaahhh! Ohhhhhh!" hiyaw ng dalaga sa labis na sarap.

"Ang sarap ng puke moooohhh." puri ng bayani."Antamis ng lasa ng sabaw mo."

Matagal na nagpiyesta ang dila ni Kapitan T sa puke ng dalaga. Isinubo naman ni Mariel ang matigas na titi ng superhero.

Nagtagisan ang kanilang mga dila sa pagpapaligaya sa kanilang kapareha. Basambasa na ang pagkababae ni Mariel sa sarili nitong katas. Sinisimsim naman ang lahat ng iyon ni Kapitan T.

May ilang pre-cum naman na lumalabas sa titi ng bayani. Lahat ng iyon ay sinisimsim din ni Mariell.

Humiyaw ang dalaga sa alapaap,"Ohhhhhhhh! Lalabasan na akooohhh...eto naaahhhh....shittttt!..."sabi niya.

At nabasa ang mukha ni Kapitan T sa katas na pumuswak sa puke ni Mariell,"Sigeeehh...ilabas mo lahat yaaann" wika ng bayani,"Ang tamis ng katas moooohhh...sige paaahhh!"

Ininom ni Kapitan T ang katas ng babae. 

SHLUUURRRRPPPPPP! 

"Grabe kaaahh"
wika ni Mariell,"Ang husay mong magpaligaya!"

Ilang beses nilabasan si Mariel habang nakabaliktad ito at subo-subo ang titi ng superhero.

"Ooohhhh! Grabe Miss, ang galing mong sumpisip." ungol naman ng bayani.

Nagkikisay ang dalaga na halos magtitili sa sobrang sarap ng pagkain ng hero sa kanyang naglalawang hiyas. Hindi niya iyon naranasan kailanman sa kaniyang mga dating nobyo.

"Ang sarap mong kumain Ohhhhhhh!" ungol ni Mariell, "Ang husay ng dila mo...grabeehhhh!" usal niya.

Ipinasok ni Kapitan T ang mahaba niyang dila sa loob ng puke ni Mariell. Naglumikot iyon sa loob. Ramdam ng dalaga ang mainit na dilang iyon sa loob niya. Kinikiliti siya niyon at tinatangay siya sa matinding libog dahil doon. 

Hindi na nakatiis ang dalaga sa matinding libog,"Kantutin mo na ako Kapitan T!...Please ipasok mo nahhhhh!" wika niya.

At ibinaliktad siyang muli ng bayani sa ere at nagtapat ang kanilang mga kaselanan.

Naramdaman na lang ng dalaga na tila naging gunting ang titi ng superhero at ginupit ang kaniyang
basambasang panty. Nahulog ang kaniyang panty at tinangay sa hangin ng himpapawid.

Naramdaman na lang ng basa niyang hiyas ang pagtutok ng matigas na sandata ni Kapitan T.

"Sigehhhh"wika ni Mariell,"Ipasok mo naaaahhh"sambit niya,"Gusto ko nang maramdaman yan sa loob kooooohhhh."

At pumasok na nang tuluyan ang titi ng bayani sa madulas niyang kuweba. Ramdam ni Kapitan T ang kipot ng kalooban ng dalaga,"Ang saraaaappp" sabi ng bayani,"Ang sikiiiiipppp!"

Kumadyot si Kapitan T at naglikha iyon ng tunog sa alapaap

PLOKKKK! PLOKKKKKKKK! PLOKKKKK!

Niyakap siya ng dalaga,"Sigeehhh...Isagad mo paaahhh...bilisan mo paaahhh!" wika nito.

At bumilis ang pagkadyot ni Kapitan T sa madulas at mainit na hiyas ni Mariell.

PLOKKKK! PLOKKK! PLOKKK! PLOKKK! PLOKKK!!!

Ramdam ni Kapitan T ang namumuong katas na nag-aalburuto sa kaniyang sandata,"L-Lalabasan na akooohhhh....eto naaahhhhhh!!!" hiyaw ng bayani.

"Wag sa loob ko." sabi ni Mariell,"Hindi ako safe ngayon."

... Read More

Part #: 1

About the Author :

Joined: July 11, 2014 (3 years old)
Writings: 91

Send PM · Male · Offline

I love to write erotic stories. I also write in Wattpad under the same name. My story Hayok is now published as a book. My soon to be published books are La Erotica Filipina (SIN), Sinful Secrets, Imoral, Unsacred Vow & Oppa's Sex Slave.

My success will not be possible if I have not been into FSS. I owe much to this awesome site.
26 comments   1 favorite   4,307 views